Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

matematika_2kl

.pdf
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

III.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу

1.Геометричний матеріал.

yст. 137, № 830

— Яку дію треба обрати для знаходження однієї із сторін квадрата? Доведіть.

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків та залежностей

уматеріалі, що вивчається

1.Усні вправи — фронтально.

yст. 137, № 828 yст. 137, № 829

2.Розв’язування задач — робота в групах. yст. 137, № 832

Оберіть групою задачу та розв’яжіть її.

Ці задачі однакові чи різні. Доведіть.

3. Розв’язування прикладів.

yст. 137, № 831 — робота у парах

V.Підсумки уроку і повідомлення домашнього

завдання

Що таке периметр?

Як знайти довжину сторони квадрата?

Чи завжди задачі з однаковим набором чисел

можна вважати однаковими?

— На що треба звертати особливу увагу під час розв’язування задач?

Домашнє завдання

ст. 137–138, № 833, 834

УРОК 112

Тема: Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення та ділення. Задачі на дії різного ступеня. Складання задачі за її розв’я- занням.

Мета: Вправляти учнів у застосуванні таблиці ділення на 4 при розв’язуванні прикладів та задач; удосконалювати уміння складати задачу за її розв’язанням.

Обладнання: таблиця ділення на 4.

232

Хід уроку

I.Актуалізація і корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

Скільки коробок сірників купила мама?

Скільки вона віддала сусіду?

Скільки у неї залишилось?

Які числа ви дібрали?

Яку спільну назву мають всі ці числа? (Відповідь: зменшуване або ціле)

2. Збільшіть кожне число на 25.

34

28

 

46

 

21

 

67

75

59

 

38

42

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 59, 53, 71, 46, 92, 100, 84, 63, 67, 88.

3. Різнорівневі завдання на вибір.

 

 

 

I рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

см = дм

 

 

 

37 дм = м дм

 

65

см = дм см

 

7 дм 1 см = см

 

II рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Порівняйте величини:

 

 

 

 

 

5 дм … 41 см

 

 

1 дм … 10 см

 

 

 

56

см … 1 м

 

 

10 дм … 1 м

 

 

 

III рівень

 

3 дм 4 см + 6 дм 5 см =

5 дм 6 см + 3 дм 8 см =

1 м – 8 дм =

6 дм 7 см – 4 дм 9 см =

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Сьогодні ми продовжуємо удосконалювати знання, розв’язувати вправи та задачі на засвоєння таблиць множення та ділення. А також складемо задачу за готовим розв’язанням.

III.Осмислення зв’язків і залежностей у виучуваному матеріалі

1.Усні вправи — фронтально

yст. 138, № 835, 836, 839

2. Розв’язування задач — робота у групах yст. 138, № 837

233

yст. 138, № 838

— Оберіть групою задачу та розв’яжіть її. Якщо потрібно, скористайтеся планом розв’язування.

 

№ 837

 

№ 838

1.

Скільки кілогра-

1.

Скільки кілогра-

 

мів яблук привез-

 

мів яблук прода-

 

ли?

 

ли?

2.

Скільки кілогра-

2.

Скільки кілогра-

 

мів яблук на одно-

 

мів яблук було

 

му підносі?

 

спочатку?

yст. 138, № 840 — фронтально

IV. Підсумки уроку і повідомлення домашнього

завдання

— Які задачі розв’язували: прості чи складені? Доведіть.

Домашнє завдання

ст. 138, № 841, 842

УРОК 113

Тема: Попереднє ознайомлення з поняттям «половина», «третина», «чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач.

Мета: Ознайомити учнів з пропедевтичним поняттям дробу числа; вправляти учнів у виконанні дії з іменованими числами.

Обладнання: таблиці множення та ділення; по три смужки довжиною по 12 см різних кольорів на кожну парту.

Хід уроку

I.Актуалізація і корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

Скільки відеокасет у одного хлопчика?

На скільки відеокасет у дівчинки менше, ніж

укожного із хлопчиків?

234

— Поєднайте приклади і відповіді до них:

80–25–25

36:4+27

 

(14–10) · 5

75–30+40

32:4–7

(9–5) · 4

1

16

 

30

20

 

85

36

2. Різнорівневі завдання на вибір.

I рівень

— Правильно чи неправильно. Якщо правильно, то у відповідній клітинці напишіть букву «П», якщо

неправильно — «Н».

 

 

15+9>13

П

 

19+7>7+18

 

20–7+10

Н

 

32=16+16

 

7<5

 

 

28–28>3

 

14>17–3

 

 

 

 

20+3<20–3

 

 

 

 

II рівень

 

 

 

 

— Замість крапок поставте потрібні знаки: «>»,

«<».

 

 

 

 

25+9 … 9+25

50+2 … 54–2

47–47 … 27+27

40–40 … 15–15

7+8–8 … 10

23–3 … 20+0

III рівень

 

 

 

 

— Замість крапок поставте потрібні знаки: «>»,

«<».

 

 

 

 

16+3+7 … 10+9+8

29–8+5 … 29– (8+5)

38–8–8 … 38–16

 

5+15–5 … 5+ (15–5)

16+7–2 … 16+5

 

10+3+18 … 10+7+18

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Сьогодні ми будемо працювати з іменованими та неіменованими числами. А також вчитися ділити ціле число на частини.

III.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу

1.— Візьміть смужку жовтого кольору. Виміряйте її довжину

— Поділіть її на дві рівні частини.

— Яка довжина однієї частини?

— Яку назву ще можна дати цій частині?

— Можна сказати половина.

— * А ще 1/2 від цілої смужки. Такий запис називають дробом.

235

2.– Візьміть червону смужку. Виміряйте її довжину.

— Поділіть цю смужку на три рівні частини.

— Яка довжина цієї частини?

— Як можна назвати цю частину?

— Її називають третина.

— * А ще 1/3 від цілої смужки.

3.— Візьміть синю смужку. Яка її довжина?

— Поділіть її на чотири рівні частини.

— Яку назву ще можна дати цій частині?

— Її називають чверть.

— Яка довжина чверті?

— * Ще чверть називають 1/4 від цілої смужки.

4.Подивіться у підручник та виконайте.

№ 844 на ст. 139

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків та залежностей

уматеріалі, що вивчається

1.Усні вправи — фронтально. yст. 140, № 845, 846

2.Розв’язування прикладів та нерівностей — ро-

бота у групах.

yст. 140, № 847 yст. 140, № 848 yст. 140, № 849

3.Фронтальна робота над задачею.

yст. 140, № 850

V.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

Покладіть перед собою половину першої смужки, третину другої, чверть першої. Яка частина найбільша?

Скільки в одному дециметрі сантиметрів?

Домашнє завдання

ст. 140, № 851, 852

236

УРОК 114

Тема: Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

Мета: Ознайомити учнів з таблицею множення числа 5; вправляти учнів у розв’язуванні вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 5; розглянути нові випадки завдань з буквеними даними.

Обладнання: таблиця множення числа 5.

Хід уроку

I.Актуалізація і корекція сенсорного досвіду та

опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

Скільки всього парт у класі?

Скільки парт поставили в кожному ряді?

Прочитайте приклади з відповідями: 71, 21, 4, 26, 82, 58, 39, 64.

2. Різнорівневі завдання на вибір.

I рівень

«Магічний» квадрат.

Вставте такі числа, щоб сума чисел по вертикалі, горизонталі в кожному рядку, а також по діагоналях дорівнювала 27.

3

 

 

 

3

17

7

 

 

 

Відповідь:

 

 

 

13

9

5

13

9

5

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

11

1

15

 

 

 

 

 

 

 

II рівень

«Магічний» квадрат.

— Вставте такі числа, щоб сума чисел по вертикалі, горизонталі в кожному рядку, а також по діагоналях дорівнювала 48.

12

 

 

 

12

32

4

 

 

 

Відповідь:

 

 

 

 

16

 

8

16

21

 

 

 

 

 

 

 

28

 

20

 

28

0

20

 

 

 

 

 

 

 

237

III рівень

«Магічний» квадрат.

— Вставте такі числа, щоб сума чисел по вертикалі, горизонталі в кожному рядку, а також по діагоналях дорівнювала одному і тому ж числу.

 

16

2

 

6

16

2

 

 

 

Відповідь:

 

 

 

 

8

 

4

8

12

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

14

0

10

 

 

 

 

 

 

 

II. Підсумки теми, мети і завдання уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Сьогодні ми ознайомилися з таблицею множення числа 5. Будемо розв’язувати приклади та задачі, щоб практично опрацювати таблицю множення числа 5.

III.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу

1.Фронтальна робота.

yст. 140, № 853

yст. 140, № 854 усно yст. 140, № 855

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків та залежностей

уматеріалі, що вивчається

1.Усні вправи — фронтально. yст. 141, № 857, 858

2.Розв’язування прикладів — диференційова-

но.

yст. 141, № 856 yст. 142, № 860 yст. 142, № 861

3.Робота над задачею — фронтально.

yст. 141, № 859

V.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

З якою таблицею ми ознайомилися на уроці?

Що позначає перший множник 5 у таблиці?

238

Домашнє завдання

ст. 142, № 862, 863

УРОК 115

Тема: Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

Мета: Ознайомити учнів з поняттями «збільшення», «зменшення» у декілька разів; встановити зв’язок між збільшенням — множенням, зменшенням — діленням; вправляти учнів у засвоєнні таблиці множення числа 5.

Обладнання: таблиця множення числа 5; таблиця з правилом, щодо збільшення (зменшення) в кілька разів.

Хід уроку

I.Актуалізація і корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

Скільки способів перевірки ви знайшли?

Як ви знайшли довжину другого відрізка? Третього?

2. Різнорівневі завдання на вибір.

I рівень

Обчислити приклади:

(10+4):2=

(23+4):3=

10:2+42=

II рівень

 

 

У кружках запишіть знаки, яких не вистачає? 2430=3 · 2{ 1831=3+25{ (409=4:(4{

III рівень

У кружках напишіть відповідні знаки дії: 434=2{8{ 430=2{8{ 810=2{4{ Відповіді: 4х8+2=34, 4х8–2=30, 8+4–2=10.

II.Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Сьогодні ми ознайомимося з новими математичними поняттями і будемо відпрацьовувати їх на практиці.

239

III.Сприймання та усвідомлення нового матеріалу

1.— Накресліть відрізок довжиною 3 см. Позначимо цей відрізок буквами А і В.

— Другий відрізок КМ у 4 рази довший. Як знайти його довжину?

— Накресліть відрізок КМ.

2.— Накресліть відрізок СД довжиною 12 см.

— А відрізок NО у три рази коротший. Як знайти

його довжину?

— Накресліть відрізок NО.

3. — Опрацюємо у підручнику правила і порівняємо результати обчислень з тими, що зробили самостійно.

yст. 142–143, № 864, 865

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків та залежностей

уматеріалі, що вивчається

1.Фронтальна робота.

yст. 143, № 866

— Усні вправи

yст. 143, № 867, 868

2.Розв’язування прикладів. yст. 143, № 869

— Згадайте, як розв’язують «кругові» приклади? ст. 143, № 870 — робота у парах.

3.Розв’язування задачі — диференційовано.

y* ст. 143, № 71

Чого дорівнює другий доданок?

Чого дорівнює сума перших двох доданків?

Як знайти перший доданок?

Чи можна розв’язання записати виразом? Відповідь: 30+ (30–10) + 100= .

V.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

Що означає: збільшити (зменшити) в кілька разів?

Домашнє завдання

ст. 144, № 872, 873

240

УРОК 116

Тема: Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення чи зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення із задачею на дві дії, яка включає поняття «зменшення числа в кілька разів».

Мета: Вправляти учнів у розв’язуванні завдань з поняттям «збільшення» (зменшення) в кілька разів; розв’язування вправ на засвоєння таблиці множення числа 5.

Обладнання: таблиця множення числа 5; таблиця збільшення (зменшення) в кілька разів.

Хід уроку

I.Актуалізація і корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

— Як ви зрозуміли поняття «у три рази менше»?

— Скільки дівчаток відвідувало шаховий гурток?

— Скільки всього метрів дроту відрізали?

— Скільки метрів дроту залишилося?

2. Обчислювальний ланцюжок.

Відповідь: 12, 27, 9, 10, 5, 14, 7, 6, 3, 12, 6, 30.

3. Різнорівневі завдання на вибір.

I рівень

— Заповніть «магічний» квадрат:

6

16

 

 

 

6

16

2

 

 

 

Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

4

8

12

 

 

Треба отримати: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

10

 

 

14

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II рівень

 

 

 

 

 

 

 

— Заповніть «магічний» квадрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

11

 

18

 

13

 

 

 

Відповідь:

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

16

 

14

 

12

 

 

Треба отримати: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

 

 

 

15

 

10

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]