Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
leс5.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
199.17 Кб
Скачать

Лекція 5 Тема: Комп'ютерні мережі. Локальні, регіональні та глобальні комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Інтернет

Мета: ознайомити з основними поняттями комп’ютерних мереж; розвивати логічне мислення; уміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати інформацію; виховувати самостійність; зацікавленість інформатикою.

Обладнання. Персональний комп’ютер, мультимедійні проектор та дошка.

План лекції

 1. Основні поняття про комп’ютерні мережі, їх види та призначення.

 2. Поняття про глобальну мережу Internet.

 3. Основні служби Інтернету.

 4. Доступ користувачів до мережі Інтернет. Протоколи передавання даних.

 5. Система адрес у мережі Інтернет.

 6. Захист інформації в Інтернеті.

 7. Програми-браузери.

Рекомендована література

 1. Баженов В. А. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : Підручник. – К. : Каравела, 2011. – 546 с.

 2. Войтюшенко Н. М., Остапець А. І Інформатика і комп’ютерна техніка. – К. : Центр видавничої літератури, 2006. – 321 с.

 3. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. – К. : Академвидав, 2007. – 385 с.

 4. Інформатика. Навч. посібник. / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 464 с.

 5. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.

 6. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник, книга 1. 2004. – 288 с.

 7. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. – К. : Каравела, 2006. – 162 с.

Питання 1. Основні поняття про комп’ютерні мережі, їх види та призначення

У наш час найважливішим застосуванням комп’ютерів стає створення мереж, що забезпечують єдиний інфор­маційний простір для багатьох користувачів.

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів, що використовуються для передачі інформації

Комп’ютерна мережа забезпечує:

 • колективну обробку даних користувачами, підключеними до комп’ютерної мережі, і обмін даними між цими користувачами

 • спільне використання програм

 • спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

 • Найпростіша мережа складається з 2 комп’ютерів, здатних обмінюватися даними. Усі мережі незалежно від складності ґрунтуються саме на цьому принципі.

Основним призначенням комп’ютерної мережі є забез­печення простого, зручного і надійного доступу користува­ча до спільних розподілених ресурсів мережі та організація їх колективного використання з надійним захистом від не­санкціонованого доступу, а також забезпечення зручними і надійними засобами передачі даних між користувачами ме­режі. За допомогою комп’ютерних мереж ці проблеми вирішуються незалежно від територіального розташування користувачів. У епоху загальної інформатизації великі обсяги інформації зберігаються, обробляються і передаються в локальних та глобальних комп’ютерних мережах. У ло­кальних мережах створюються спільні бази даних для роботи користувачів. У глобальних мережах здійснюється формування єдиного наукового, економічного, соціально­го і культурного інформаційного простору.

Існує безліч проблем, для вирішення яких потрібні централізовані дані, доступ до баз даних, передача даних на відстань та їх розподілене оброблення. З цим стикають­ся банківські й інші фінансовi структури, системи соціального забезпечення, податкові служби, дистанційне комп’ютерне навчання, системи резервування авіа­квитків, дистанційна медична діагностика, виборчі системи та ін. У всіх цих випадках необхідно, щоб у комп’ютерній мережі здійснювалися збирання, збереження і доступ до даних, гарантувався захист даних від спотворення та несанкціонованого доступу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]