Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / до друку Kursova_robot_a2(2).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

49

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький Національний Університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

Облік випуску продукції та визначення її собівартості

Курсова робота

Виконала: студентка 3-го курсу

денної форми навчання

Спец. «облік і аудит», 304 група

Пелешата Оксана

Науковий керівник:

Зеленська Олена Зінов’ївна

Чернівці

2009 Рік

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 4

Теоретичні основи обліку випуску продукції та визначення її собівартості 4

1.1. Економічна суть собівартості випущеної продукції 5

1.2. Огляд літературних джерел та аналіз нормативної бази з обліку випуску продукції та визначення її собівартості. 9

1.3 Формування облікової політика на підприємстві. 16

РОЗДІЛ 2 19

Стан обліку випуску продукції та визначення її собівартості 19

2.1 Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти обліку на підприємстві ТОВ ПБФ «Ріка». 19

2.2 Документування операцій з обліку випуску продукції та визначення її собівартості 24

2.3 Облік витрат на виробництво продукції та порядок визначення її собівартості 29

2.4 Відображення в регістрах та звітності операцій з формування собівартості випуску продукції. 37

РОЗДІЛ 3 40

Удосконалення обліку випуску продукції та визначення її собівартості 40

3.1.Облік випуску продукції та визначення її собівартості в умовах комп’ютерної обробки даних 40

3.2. Порівняльння вітчизняного та міжнародного досвіду формування собівартості продукції (робіт, послуг) 47

ВСТУП

Завданням будь якого суб’єкта господарювання є отримання прибутку. Одним із найважливіших складників щодо досягнення цієї цілі, поряд з ефективними технологіями є бухгалтерський облік, оскільки саме він формує інформаційну базу про господарські процеси і явища на підприємстві, про наявність і стан майна, джерела його формування, що є необхідним для прийняття правильних рішень.

В свою чергу в бухгалтерському обліку як такому, одним з найважливіших завдань є формування собівартості продукції , що реалізується через наукову обґрунтованість бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції, які дають інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, що формують собівартість продукції, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства в цілому.

Питання, пов’язані з обліком процесу формування собівартості випущеної продукції (робіт, послуг), висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, В.І.Єфименка, І.В.Жиглей, М.В.Кужельного, В.Г.Линника, В.М.Пархоменка, В.В.Сопка та інших, а також зарубіжних вчених П.С.Безруких, Б.Нідлза, В.Ф.Палія, Я.В.Соколова, Е.С.Хендерксена, Ч.Т. Хонгрена.

Метою дослідження теми курсової роботи є розробка пропозицій і рекомендацій з удосконалення теоретико-методологічної бази обліку випуску продукції та визначення її собівартості з урахуванням міжнародних стандартів обліку.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

  • систематизувати підходи до класифікації витрат та визначення порядку формування собівартості випущеної продукції (робіт, послуг);

  • проаналізувати особливості процесу формування собівартості продукції (робіт, послуг);

  • критично оцінити законодавче забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з процесу формування собівартості продукції (робіт, послуг) у системі бухгалтерського обліку та звітності;

  • внести пропозиції щодо вдосконалення системи формування собівартості продукції (робіт, послуг);

Об’єктом дослідженняє процес організації обліку формування собівартості продукції (робіт, послуг).

Предметом дослідженнявиступає сучасна система обліку процесу формування собівартості продукції (робіт, послуг) на ТОВ ПБФ «Ріка».

В процесі дослідження використовувалися законодавчі та нормативні акти, літературні джерела, періодична видання , навчальна і наукова література з питань визначення собівартості виготовленої продукції, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку.

В процесі дослідженні проводилась оцінка поняття собівартості випущеної продукції, розкривалась її економічна суть та класифікація. Визначались загальні підходи до формування та обліку випуску продукції і визначення її собівартості. Проводилось спостереження щодо організації обліку на підприємстві ТОВ ПБФ «Ріка».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM