Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
p3 / p3.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

Список літератури

  1. Л.Н. Розанов Вакуумная техника, – М.: Высш. шк., 1982. – 207 с.

  2. Кучеренко Е.Т. Справочник по физическим основам вакуумной техники. К.: Вища шк., 1981. – 264 с.

  3. Роуз-Инс А. Техника низкотемпературного эксперимента. – М.: Мир, 1966. – 216 с.

  4. Методы получения и измерения низких и сверхнизких температур: Справочник – К.: Наук. думка, 1987. – 197 с.

  5. Мендельсон К. Физика низких температур. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963, - 230 с.

  6. Микулин Е.И. Криогенная техника. – М.: Машиностроение, 1969. – 272 с.

  7. Справочник по физико-техническим основам криогеники / Под ред. М.П. Малкова. – М.: Энергия, 1973. – 392 с.

  8. Беляков В.П. Криогенная техника и технология. – М.: Энергоиздат, 1982. – 272 с.

  9. І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн Молекулярна фізика – К.: Рад. шк. – 1968. – 476 с.

Зміст

ЧЕРНІВЦІ 1

ББК 31.77я73;35.112.333я73 2

Частина 1. Вакуумна техніка 3

Розділ 1. Фізика вакууму 3

1.1.1. Поняття про вакуум і тиск 3

1.1.2. Газові закони і одиниці вимірювання тиску 4

Повітря – основна газова суміш, з якою доводиться мати справу у вакуумній техніці: N2 – 78,1%; O2 – 21%; Ar – 0,9%; CО2 – 0,03%; Ne – 1,8·10-3%; He – 5,2·10-4%; H2 - 5·10-5% (по скл). 5

Одиниця тиску в системі СІ – 1 Па (паскаль), чисельно рівний 1 Н/м2. 1 гПа = 102 Па. 5

1.1.3. Функція розподілу молекул газу за швидкостями 5

1.1.4. Час адсорбції. Ступінь покриття гладкої поверхні молекулами газу 6

1.1.5. Середня довжина вільного шляху 7

1.1.6. Поняття про ступені вакууму 8

Розділ 2. Фізичні процеси у вакуумі 9

1.2.1. В’язкість газів. Переніс тепла. Дифузія в газах 9

1.2.2. Температурна рівновага тисків. Режими течії газу 10

1.2.3. Течія газів через отвори та по трубопроводах 11

1.2.4. Електричні явища у вакуумі 12

Розділ 3. Сорбційні явища 13

1.3.1. Сорбційні сили і процеси 13

1.3.2. Тиск насичених парів 14

1.3.3. Випаровування. Конденсація. Хемосорбція. Фізична адсорбція 15

1.3.4. Швидкість сорбції 16

1.3.5. Розчинність газів у твердих тілах 17

1.3.6 Дифузія газів у твердих тілах 17

Розділ 4. Одержання вакууму та вимірювання тисків 18

1.4.1. Вакуумна система та її принципіальна схема. 18

Основні параметри вакуумних насосів 18

1.4.2. Вакуумні насоси 22

1.4.3. Вимірювання величини тиску за допомогою теплових та електронних перетворювачів 33

1.4.4. Розрахунок і проектування вакуумних систем. Типові вакуумні системи 35

1.4.5 Методи пошуку натікання в системах. Пастки 37

Частина 2. Кріогенна техніка 40

Розділ 1. Зберігання і переливання гелію 40

2.1.1. Посудини для зберігання рідкого гелію 40

2.1.2. Термоакустичні коливання 42

2.1.3. Вимірювач швидкості випаровування 43

2.1.4. Вимірювачі рівня 44

2.1.5. Сифони 47

2.1.6. Газові аналізатори 53

Розділ 2. Кріостати. Конструювання низькотемпературних установок 55

2.2.1. Використання як кріостату посудини для зберігання гелію 56

2.2.2. Простий кріостат загального призначення 59

2.2.3. Скляні посудини Дьюара 61

2.2.4. Металеві посудини Дьюара 64

2.2.5. Зниження температури. Плівка гелію 68

2.2.6. Кріостат для температур нижче 1 К 72

2.2.7. Застосування гелію-3.Температури нижчі 1 К 73

Розділ 3. Вимірювання температури 76

Розділ 4. Регулювання температури 79

2.4.1. Регулювання тиску парів 80

2.4.2. Регулювання температури вище 4,2 К 85

Розділ 5. Зрідження газів з використанням ефекту Джоуля — Томсона (метод Лінде) 85

Список літератури 89

Навчальне видання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.