Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Діерій Музічно-дидактичні ігри.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

4. Розвиток ладового відчуття

4.1 Музично-дидактична гра “Вкажiть правильне закiнчення”

Вчитель грає учням знайомi мелодiї, та закiнчує їх не тонiкою, а будь-яким iншим звуком. Наприклад, До-мажорну мелодiю закiнчує спочатку Фа-дiєзом, за другим разом — Ля-бемолем, за третiм — Мi-бемолем тощо. Тiльки за четвертим-п’ятим разом грає правильну ноту.

Дiти, заплющивши очi, показують рукою яка iз кiнцевих ноток найкраще пiдходить до даної мелодiї. Похитування пiднятою рукою з розчепiреними пальцями є сигналом, що заграна нотка не годиться для закiнчення нею мелодiї. Пальці стиснутi в кулак сигналiзують, що кiнцеву нотку взято правильно.

4.2 Музично-дидактична гра “Співаємо числами”

Написати на дошцi числа стопчиком (згори вниз). Показуючи указкою 3

на вiдповiдне число, вчити учнів спiвати мелодії числовими позначеннями 2

щаблів ладу. Наприклад мелодію пiсні “Бузько-лелека” співаємо так: 1

три раз раз, два раз , три три раз раз, два раз .

Числовими позначеннями щаблiв ладу (а також словами, складами ритму) спiває-мо пісню у будь-якiй зручнiй для дiтей тональностi (Ре- , Ре#- , Мi- , Фа-мажорi). Спiваючи пiсню назвами нот, точно дотримуємося абсолютної висоти звукiв.

4.3 Музично-дидактична гра “Ручні знаки”

Навчити учнів показувати мелодiї зорово-моторними символами щаблiв ладу.

Озвучення назв щаблів. Мажор: Раз, два, три, чо, п’ять, шість, сім, вім.

Йо, ле, ві, на, зо, ра, ті, йо.

Натуральний мінор: Шість, сім, раз, два, три, чо, п’ять, шість.

(Раз, два, тру, чо, п’ять, шу, су, вім).

Ра, ті, йо, ле, ві, на, зо, ра.

Хроматична гама: Раз-рі, два-дві, три, чо-чі, п’ять-пі, шість, су-сім, вім;

вім, сім-су, шість-шу, п’ять, чі-чо, три-тру, два-дву, раз.

4.4 Музично-дидактична гра “Ми в мажорі чи в мінорі?”

Подiливши клас на двi групи, заспiвати слова Це мажор - це мінор на два го-лоси iз запiзненням (як відлуння). Слова Нахил добре чуємо ми – на один голос, разом, в унісон. За допомогою цієї гри з’ясовувати ладовий нахил інших мелодій.

1. Це мажор, ------------ Це мiнор, ------------ Нахил добре чуємо ми.

2. ------------- це мажор. ------------ це мiнор. Нахил добре чуємо ми.

ре мі фі ре мі фі ре мі фа ре мі фа фа фа ре ре фі ляля ре

5. Розвиток чуття багатоголосся

5.1 Музично-дидактична гра “Скiльки чуєш звукiв?”

а) Вчитель грає на фортепiано 1-4 звуки (поодинокi звуки та спiвзвуччя — гармонiчнi iнтервали, тризвуки, септакорди).

б) Учнi, заплющивши очi та виставивши перед собою руку, показують на пальцях кiлькiсть заграних звукiв.

в) Учитель, витримавши паузу, називає правильну кiлькiсть звукiв.

Щоб уникнути зайвих помилок, учитель грає спiвзвуччя iз трьох-чотирьох звукiв [тризвуки та септакорди] почерговими ударами пальцiв (iз форшлагом).

Соседние файлы в папке ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат