Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Діерій Музічно-дидактичні ігри.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

1.6 Музично-дидактична гра “Годинникова майстерня”

Вчитель ділить клас на три групи. Кожна група iмiтує голосом хiд одного з годинникiв – великого (вiн iде чвертками — та та ),

середнього (йде вiсiмками — тi тi тi тi )

та маленького (вiн iде шiстнадцятками — тукутуку тукутуку).

Годинниковий майстер (вчитель або хтось iз дiтей) перевiряє годинники – запус-кає їх хiд та зупиняє. Годинники цокають-йдуть усi разом, по одному, по два.

Гру можна ускладнити. Подiливши клас на шiсть груп, годинникар перевiряє правильнiсть ходу годинникiв, включає та виключає годинниковi дзвiночки. Стежить за єдиним темпом, єдиним пульсом для усiх годинникiв своєї майстернi.

Великий годинник (1-ша та 2-га група дiтей)

 "ходить" i дзвонить чвертками (та та // бам бам ).

Середнiй (3-тя та 4-та групи) — вiсiмками (тi тi тi тi // дзiнь дзiнь дзiнь дзiнь ).

Маленький (5-та та 6-та групи) — ходить шiстнадцятками (тукутуку тукутуку), дзвонить-дзиньчить одним довгим звуком (дзззззззз...).

2. Розвиток чуття динаміки

    1. Музично-дидактична гра “Відлуння”

Учитель співає короткі мелодії та окремі звуки. Учні, імітуючи відлуння, повторюють їх.

2.2 Музично-дидактична гра “Гiрські вiдлуння”

Кожен ряд учнів повторює мовлене вчителем слово iз поступовим, але добре вiдчутним спадом динамiки. Слова можна повторювати одне за одним одразу, а можна робити мiж повторенням слiв зупинки. Другий варiант промовляння слiв дає змогу краще вiдчути-уявити гiрське безмежжя, простiр, далечiнь.

Вчитель I ряд дiтей II ряд дiтей III ряд дiтей

Добрий, добрий, добрий, добрий...

початок, початок, початок, початок...

половина, половина, половина, половина...

дiла, дiла, дiла, дiла...

Спробуйте поговорити iз гiрським вiдлунням:

Що у лiсi? Клин, клин, клин...

Що за лiсом? Полин, полин, полин...

Що у водi? Лин, лин, лин...

Що над водою? Млин, млин, млин...

ff mf p ppp

3. Розвиток звуковисотного відчуття

3.1 Музично-дидактична гра “Куди бiжать нотки?”

А) Вчитель грає коротенькi мелодичнi ходи висхiдного та низхiдного напрямкiв. Заплющивши очi, учні уважно слухають. Виставленою уперед рукою одразу реагують на змiни напряму руху ноток (пiднiмають руки вгору або опускають вниз). Пiсля кожної заграної групки звукiв учитель повiдомляє куди бiгли нотки. Починати гру доцiльно вiд звуку Ля першої октави (почувши кiль-каразове повторення цього звуку, учні ставлять праву руку у вихiдне положення – перед собою на рiвнi грудей).

Б) Нагадати учням, що на фортепiано та ксилофонi високi нотки знаходяться справа, а низькi – злiва. Ще раз провести гру “Куди бiжать нотки”, попросивши дiтей показувати висхiдний рух звукiв вiдведенням руки вправо-вгору, низхiдний рух звукiв – вiдведенням руки влiво-вниз.

Соседние файлы в папке ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат