Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Діерій Музічно-дидактичні ігри.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Музично-дидактичні ігри Посібник для вчителя

ЗМІСТ

1. Розвиток чуття метру та ритму 2

2. Розвиток чуття динаміки 3

3. Розвиток звуковисотного відчуття 3

4. Розвиток ладового відчуття 6

5. Розвиток чуття багатоголосся 7

6. Розвиток внутрішнього слуху 7

7. Розвиток музичної пам’яті 8

8. Гра на музичних інструментах 8

9. Розвиток голосу 9

10. Розвиток творчих навиків 11

11. Хто швидше? 13

12. Рухи-сигнали, звуки-сигнали 13

13. Диригування 13

14. Допоміжні рухи 13

15. Музична лексика 14

Львів 2006

1. Розвиток чуття метру та ритму

1.1 Музично-дидактична гра “Скільки долей у такті?”

а) Вчитель плескає пульс, виділяючи наголосом початок кожного такту.

б) Учні, порахувавши на слух кількість ударів, мовчки показують пальцями отримане число.

Гру можна ускладнити, вклинивши поміж такти з пульсуванням долей – такти з довільними ритмами.

1.2 Музично-дидактична гра “Повтори ритм”

а) Вчитель проплескує коротенькi ритмiчнi формулки.

б) Учні (за помахом руки вчителя) повторюють їх.

Гру ускладнюємо, додаючи пiсля плескань [для розвитку зорової уваги] певнi жартiвливi рухи (наприклад, – розводимо руки вбiк, торкаємося вух, стискаємо пальцi в кулак, розчепiрюємо пальцi та повертаємо руки долонями до учнів тощо).

1.3 Музично-дидактична гра “Дай вiдповiдь”

а) Вчитель проплескує коротеньку ритмiчну формулку-запитання.

б) Клас повторює питання (окрім учня, який вiдповiдатиме).

в) Учень, двічі послухавши запитання, плескає-iмпровiзує ритм-вiдповiдь.

г) Учень задає своє музичне питання сусідові [гра продовжується по колу].

Пам’ятаймо: вiдповiдь може бути довшою або коротшою від запитання. Можна змiнювати темп, розмiр тощо.

1.4 Музично-дидактична гра “Ритмічний диктант”

а) Вчитель проплескує нескладнi ритмiчнi формулки.

б) Учні розшифровують їх складами ритму.

Якщо дiти не вправляються iз завданням, то нагадати їм про зв’язок складiв рит-му iз ходою хлопчика, качечки i коника. Так, наприклад, про ритмiчну формулку

можна сказати: Спочатку йшов хлопчик (та), потiм кривуляла ка-чечка (тi тi ), за нею бiг коник (тукутуку), а за коником знову йшов хлопчик (та).

1.5 Музично-дидактична гра “Читаємо ритми”

Намалювати на дошцi чотири квадрати із чверткою, із двома вісімками, із чо-тирма шістнадцятками та вісімковою тріоллю. Написати під ними назви складів ритму. Утворювати iз записаних тривалостей ланцюжки ритмiв.

а) Вчитель по черзi показує указкою на один iз трьох квадратiв.

б) Учні вголос [у стриманому темпi], прочитують його складами ритму. Щоб дiти встигали зорiєнтуватися, переводити указку iз квадрата на квадрат слiд iз невеликим випередженням. Коли дiти вже вiльно читатимуть показанi ритми (в т.ч. і кiлькаразовi повтори одного й того ж квадрата), переходьте до засвоєння складніших ритмоформул [та—і ті ], [ті та ті ], [ті та–і ],

[ті туку ], [тукуті ], [тіў-ку ], [тукіў ].

та ті ті тукутуку три ноти (в тріолі)

Соседние файлы в папке ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат