Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен.docx
Скачиваний:
101
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.62 Кб
Скачать

12. Семантична модель перекладу.

Семантична модель перекладу-апелює до змістовних компонентів вихідного тексту здійсн.компон.аналіз тексту і тоді апелює до синтезу змісту в матер.мови перекладу.Ця модель оперує глибинними семант.категоріями та структурами і передбачає досягнення адекватності шляхом відповідності набору семант.конотат.і стильових ознак.

13. Інформативна модель перекладу. 

Інформативна.її завершенням є врахування різних типів інформації носієм яких є ориг..текст і які повинен перекладач декодувати,щоб мовою перекл..перетворити інформ.масив для нормального сприйняття адресатом перекладу. Інформативна модель має переважно етнокультурну установку враховуючи своєрідну культ.онтол.етн.умови створ.оригінального тексту і культурну компетенцію читачів перекладу.

14. Трансформаційна модель перекладу. 

Трансформаційна модель перекл.проявляється на міжмовних трансф.мінімальних ядерних глибинних структур, зокрема на перебудові син такс.схем побудови речення.Знанні принципів і параметрів ВМ і МП. Трансформацій і обмежень на них у певних мовах.

15. Модель перекладу із мовою-посередником. 

Модель перекладу із мовою посередником.Мову посередник розглядають або як еталонну сист.поєднання наборів ознак 2 мов. Або як гіпотетично концептуальну мові, що представляє зміст тексту і позбавлена особл.мов оригіналу та перекладу.Дослідники припускають можл.мови посередника лише для 2 мов….

16. Психолінгвістична модель перекладу. 

Психолінгвістична модель перекладу передбачає використання внутр..програми як згорнутого змісту оригінального тексту, що дає змогу перекодувати її за правилами мови перекладу. При цьому перекладач проектує власне зовн.мовлення на зміст і форму вихідного тексту.

17. Комунікативні моделі перекладу

Комунікативні моделі перекладу корелююьб із моделюванням комуні кат.ситуації у теорії комунікації, прагматиці, теорії зв*язку. Такі моделі є різноманітними за кільк.складників,способом їх взаємодії.Переклад у цих моделях розглядається як перехідна ланка між 2 накладеними одна на одну комунікативними ситуац. Передбачає 2 фази – декодування і обробка переклад.оригін.змісту і породження ним нового тексту в мові перекл..Переклад мов би подвоює компоненти умовн.комуніка.з*явл 2 джерела кожний з своїми мат.і цілями,2 ситуац.і 2 одержувачі,2 мовл.утвор.Подвоєння компонент.комуніка.і є головною відмінністю перекладу,як виду мовленнєвої діяльн.1 фаза моделі перекл..-передбачає рефлексивне розуміння перекладачем світу смислів адресанта оригін.тексту,його програми інтерпрет.для читача ориг..ступеня цінності текстової інф.та співвіднесеності її з вихідною культ.і буттям. 2 фаза є зіставленням внутрішньо висловленої рефлексії перекладача із кодом іншої мови. З урахуванням універсаму іншої культури і буття іншого етносу,що є підґрунтям для ств.тексту перекладу з огляду на це процес перекладу можна кваліфікувати як інтерпретаційно-породжувальний дискурс.Діяльність перекладача на є ізольованою,адже він перебуває у складних діалогічних відношеннях із буттєвою сферою і семіотичним універсамом культури тексту ориг..і перекл..