Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен.docx
Скачиваний:
101
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.62 Кб
Скачать

39. Конотативний аспект лексичних трансформацій.

У конотативному плані диференціюємо оцінно-емотивні, експресивні та функціонально-стилістичні перекладацькі трансформації. Перші орієнтовані на заміну, втрату або виникнення в перекладі оцінного чи емотивного компонента мовних одиниць. Наприклад, у фрагментах: Ко мне приходят прелестные женщины в воздасте от 20 до 40 лет, это взрослые люди с уже сформировавшимся мировоззрением. – До мене приходять чудові жінки віком від 20 до 40 років, це дорослі люди з уже сформованим світоглядом (газета «Зеркало недели» і «Дзеркало тижня») – рос. прикметник має значення «пленительный, очаровательный», а укр. – «прекрасний, гарний». Експресивні трансформації передбачають модифікацію чи втрату посилення чи применшення ознаки: Но три месяца – именно тот огромный срок, когда женщина сможет прояснить для себя – тот ли это мужчина – Але три місяці – саме той велетенський час, коли жінка зможе прояснити для себе, чи той це чоловік (газета «Зеркало недели» і «Дзеркало тижня»). Функціонально-стилістичні трансформації представлені втратою, заміною або виникненням в перекладному тексті функціонально-стилістичного забарвлення мовних одиниць, наприклад, їхнього розмовного, книжного, застарілого чи іншого функціонального статусу: Благодаря гибкому сложению или иной причине, она совершенно избежала толчков – Завдяки гнучкому стану чи з іншої причини вона зовсім уникла штурханини (О. Грін), – український відповідник, на відміну від російського слова, має розмовний статус.

40. Номінативний аспект лексичних трансформацій У номінативному аспекті лексичних трансформацій відповідники можуть змінювати ономасіологічну структуру: просте непохідне слово відповідає деривату, або композиту, або стійкій сполуці і навпаки, дериват – композиту, або стійкій сполуці і навпаки; композит – стійкій сполуці і навпаки; слово або сполука – описовому звороту, що можуть бути як формальними трансформаціями так і формально-змістовими. Ономасіологія - наука про найменування. Експлікація - дескриптивні відповідники крайсвіття (слово) - край света (описовий зворот для пояснення реалії) high color - румянець. святкове - лучшие свои наряды. розтаборилися - розклали табір.

41. Переклад фразеологічних одиниць.

Прагматичну спрямованість нерідко мають фразеолог, які в текстах перекладу замінюються або нефразеологічною одиницею або іншим фразеологізмом. Етнокультурна установка перекладача передбачає врахування фразеолог масивів кожної з мов із метою балансу впливу: укр. наговорити груші на вербі і рос. наговоритьсемьбочекарестантов). Такі прагматичні трансформації можна вважати фразеологічними. Усі стійкі сполуки Виноградов под. на 3 групи: 1.лексичні; 2.компоративні; 3.предикативні. 1)семантично співвідносні зі словами і поняттєво аналогічні їм, такі звороти включені в слов. запас мови (на 7 небе,на сьомому небі); 2)закріплені в мові як стійкі порівняння (каксонная муха, як сонна муха); 3)прислів*я, приказки та інші стійкі судження, в яких відобр. трудовий, життєвий та моральний досвід народу (найчастіше калькуються: расстрачиваетчужиеденьги, пускає на вітер чужі гроші)