Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен.docx
Скачиваний:
101
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.62 Кб
Скачать

42. Фігуративні прагматичні трансформації.

Відсутність збереження стилістичного прийому спостерігаємо в перекладі фрагмента роману О. Гончара «Тронка», де в описі життя капітана Дорошенка наявна композитна рамка та ономасіологічне узгодження, опосередковане оказіональним композитом, що створює гумористичний ефект: Найбільша його тодішня мрія побувати у кругосвітньому плаванні... У різних товариствах бував, за різними столами сидів Дорошенко у своєму кругосвітньому житті... дійсно, таки кругосвітник. У російському перекладі вилучено останній фрагмент композитної рамки й замінено попередній на: В разных компаниях бывал, за всякими столами сидел Дорошенко в своей кочевой жизни. Подібні прагматичні трансформації можна назвати фігуративними. Утрата або модифікація певної стилістичної фігури впливає й на образність і виразність тексту перекладу, і тим самим його персуазивний потенціал.Фігуративні трансф.-відсутність збереження стиліст.прийому у перекладі.

43. Прагматичні концептуальні перетворення в перекладах.

Прагматичні концептуальні перетворення – це підміна реалій оригінального тексту реаліями мови перекладу зміна за допомогою мовних засобів різних рівнів способів категоризації світу. Концептуальні перетворення залежат ьваід культурних стереотипів народу детермінованих соціумом у культурою впорядкованих і фіксованих структур свідомості,що уособлюють результати пізнання дійсності певним угрупуванням іє схематизованими і спрощеними ознаками етнос відомості.Молода дівчина –баришня) намеднясб по изьбам ходил, оце якось по хатах ходив. Звертання господа,милій человек,господин хороший що відображає рос.етикетну традицію в перекладі орієнтовані на укр..читача панове,чоловіче добрий,пане ласкавий. Важливим моментом є передача в перекладі вигуків, Батюшки изумился,Матінко здивувався.

44. Аксіологічні прагматичні трансформації.

Вагомим важелем для здійснення прагматичних трансформацій є етнічні цінності, зафіксовані в текстах оригіналів, які мають відповідати цінностям носіїв мови перекладу. Такими цінностями є сенсорні, психологічні, естетичні, утилітарні й ін. оцінки, моральні норми, етнічні пріоритети, етнічні гетеростереотипи − оцінки інших етносів. Аксіологічні прагматичні трансформації спрямовані на збереження ціннісної орієнтації текстів у перекладі. Російський лінгвокультуролог С. Тер-Мінасова наводить приклад сприйняття туземцями Західної Африки шекспірівського «Гамлета»: «Клавдій − молодець, тому що одружився із удовою брата, так мусить чинити кожний культурний чоловік, але треба було зробити це негайно, одразу після смерті чоловіка і брата, а не чекати цілий місяць. Полоній − погана людина, адже він не дозволив дочці стати коханкою сина вождя − це честь, і, головне, − чимало дорогих подарунків. Гамлет убив його цілком правильно, так чинить кожний мисливець в африканському буші − почувши шерех, окликає, якщо у відповідь нічого не чує, вбиває»

45. Мегатекстові трансформації в перекладах.

Оскільки одним із найпоширеніших прийомів компенсації інформації для читача перекладу є коментування та примітки, які дають змогу збалансувати прагматичний вплив, такі трансформації можна назвати мегатекстовими згідно з тлумаченням уведеного українською лінгвісткою І. Колегаєвою терміна «мегатекст» [5]. Виведення трансформацій за межі тексту визначає вагому інформаційно-компенсаторну функцію мегатексту