Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya6a.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
345.09 Кб
Скачать

Методи контролю за роботою ссс

Мета:

1. Оцінити відновлюваність ССС після дозованого фізичного навантаження (Гарвардський степ-тест).

2. Побудувати графік залежності величини ЧСС від часу відновлення.

Обладнання: сходини різної висоти, секундомір, метроном.

Гарвардський степ-тест

Фізичне навантаження задається у вигляді піднімання на сходину. Висота сходини і час виконання роботи залежать від статі, віку і фізичного розвитку досліджуваного.

Висота сходини і час піднімання при проведенні

Гарвардського степ-тесту

(таблиця)

Група досліджуваних

Висота сходини, см

Час пі-днімання,хв

Чоловіки (старші 18 років)

50

5

Жінки (старші 18 років)

43

5

Юнаки і підлітки (12-18 років) з поверхнею тіла більше 1,85 м

50

4

Юнаки і підлітки (12-18 років) з поверхнею тіла менше 1,85 м

45

4

Дівчата (12-18 років)

40

4

Хлопчики і дівчатка 8-11 років

35

2

Під час тестування досліджуваному пропонується здійснити піднімання на сходину з частотою 30 разів на 1 хвилину.

Темп руху задається метрономом, частоту якого встановлюють на 120 ударів/ хвилину. Піднімання і спуск складається з 4 рухів, кожному з яких буде відповідати один удар метронома:

1 - досліджуваний ставить на сходину одну ногу;

2 - досліджуваний ставить другу ногу;

3 - ставить на підлогу ногу, з якої почав піднімання;

4 - ставить на підлогу другу ногу.

В положенні стоячи на сходині ноги досліджуваного повинні бути прямими, а тулуб знаходитися у суворо вертикальному положенні. При підніманні і спускові руки виконують звичні для ходіння рухи.

В тих випадках, коли досліджуваний припиняє роботу раніше вказаного в таблиці часу, фіксується час, протягом якого виконувалась робота. Якщо внаслідок втоми досліджуваний не може підтримувати заданий темп піднімання протягом 20 с, тест припиняється, а при підрахунку враховується фактичний час виконання навантаження.

Після закінчення фізичного навантаження досліджуваний відпочиває сидячи. В цей період у нього кожну хвилину заміряється ЧСС до повного відновлення.

Отримаємо ряд значень f1; f2; f3; ..., на базі яких необхідно побудувати графік залежності величини ЧСС від часу відновлення. Індекс Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) розраховують за такою формулою:

ІГСТ = t• 100 / (f1 + f2 + f3) • 2, де

t - фактичний час виконання фізичного навантаження в секундах;

f1; f2; f3 - сума пульсу за перші 30 с кожної хвилини відновного періоду (починаючи з 2-ї).

Величина 100 необхідна для виразу ІГСТ у цілих числах, а цифра 2 - для переводу кількості ударів пульсу за 30-секундні проміжки часу в число серцескорочень за хвилину. Отриманий результат оцінюється, виходячи з таблиці:

Оцінка результатів Гарвардського степ-тесту

ІГСТ

Оцінка

Менше 55

Погана

55-64

Нижче середньої

65-79

Середня

80-89

Добра

90 і більше

Відмінна

Величина ІГСТ характеризує швидкість відновних процесів після досить напруженої м’язової роботи. Чим швидше відновлюється пульс, тим менше величина f і, як наслідок, тим вищий індекс Гарвардського степ-тесту.

19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]