Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya6a.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
345.09 Кб
Скачать

Методи контролю координаційних здібностей та за роботою серцево-судинної системи (ссс)

Координація пожежників оцінюється спритністю і здатністю зберігати рівновагу.

Спритність визначають як здатність, яка забезпечує швидкість засвоєння нових рухів, швидкість перебудови структури рухових дій у відповідності з умовами, що раптово змінюються. Ця рухова якість не має єдиного критерію оцінки. Ступінь її розвитку можна оцінювати якоюсь мірою за часом, затраченим на засвоєння нових форм рухових дій або перебудову вже засвоєних.

Рівновага - це здатність пожежника зберегти стійке положення тіла в статиці і динаміці. У відповідності з цим розрізняють статичну рівновагу (рівновагу в статичних положеннях) і динамічну рівновагу (рівновагу в рухові).

Методи контролю координаційних здібностей

Мета: оцінити стійкість рівноваги в статиці і динаміці.

Обладнання: секундомір, рулетка.

Порядок виконання тестів:

1. Для оцінки рівноваги в статиці використовують контрольні вправи. Досліджуваний стає на ліву (праву) ногу, інша зігнута і її п’ятка торкається коліна опорної ноги, а вся ступня притулена до гомілки, руки на поясі, голова прямо. Відлік часу ведеться за секундоміром, який включається в момент подачі дослідником команди: «Очі заплющити» - і виключається в момент втрати досліджуваним рівноваги. Необхідно виконати 5 спроб. За основу береться середній результат.

Потім необхідно провести другу серію із 5 випробувань на утримання пози, але вже з розплющеними очима. Отримані результати порівняти, використовуючи критерій Фішера (Fp = D1/D2).

2. Оцінка стійкості в динаміці. Для оцінки динамічної стійкості використовують тест - ходіння по прямій лінії. На підлозі креслиться пряма лінія довжиною 10 метрів. На старті на початку лінії досліджуваний приймає вихідне положення - ноги разом, руки в сторони, на очі одягається пов’язка. За сигналом дослідника досліджуваний повинний точно і швидко пройти по наміченій лінії. Протягом руху реєструється відхилення від лінії (ліворуч або праворуч), а також фіксується час проходження (в секундах).

Динамічна стійкість (ДС) оцінюється за величиною швидкості відхилення, що визначається як відношення величини відхилення L до часу проходження (t).

ДС = L / t

Якщо коефіцієнт ДС < 10, то динамічна стійкість висока, якщо

10 < ДС < 30, - то середня, якщо ДС > 30, - то низька.

Методи контролю за роботою серцево-судинної системи (ссс)

Важливе місце в системі контролю за фізичною підготовленістю пожежника посідає аналіз основних параметрів, що характеризують роботу серцево-судинної системи.

До основних і найбільш доступних для виміру показників гемодинаміки належать частота серцевих скорочень (ЧСС) та артеріальний тиск (АТ). Частотою серцевих скорочень (f) називають кількість скорочень шлуночків серця за 1 хвилину. Вона може бути зареєстрована на електрокардіограмі або підрахована при пальпації серцевого поштовху в області верхівки серця. На практиці найбільш часто підраховується частота пульсу - число коливань стінки артерії (наприклад, сонної або променевої) за хвилину.

Іншим важливим показником гемодинаміки ССС є артеріальний тиск. Виділяють систолічний (максимальний) і діастолічний (мінімальний) тиск. В нормі систолічний тиск дорівнює 100-129 мм.рт.ст., а діастолічний - 60-80 мм.рт.ст.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]