Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya6a.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
345.09 Кб
Скачать

16-Факторний особистісний опитувальник Кеттела (16-фло)

Під час розробки опитувальника американський психолог Р.Б.Кеттел виходив з уявлення про те, що відповіді на запитання - не інтроспективні дані, а деякі характеристики поведінки, з урахуванням яких можна прогнозувати поведінку людини в певних ситуаціях. Кеттел, вважаючи, що найбільш адекватною для опису особистості є процедура факторного аналізу, припускав, що всі акти поведінки можуть бути описані за допомогою відповідного прикметника. На основі аналізу цих прикметників відносно ситуацій, яких вони можуть стосуватися, виділені три групи факторів, що характеризують дані про людину і які отримуються за допомогою відповідей про самого себе (Q-дані, questionnaire-data), дані спостережень (l-дані, life-data) і дані об’єктивних тестових досліджень (Т-дані, test-data). Для кожної з трьох груп Кеттел розробив спеціальні засоби виміру, припускаючи, що результати аналізу цих різноманітних даних будуть узгоджуватися між собою. Співставлення цих груп здійснювалося з використанням факторного аналізу. В результаті було виділено 16 основних ферт-факторів.

Фактор

Високі результати (+) (8-10 стенів)

Низькі результати (-) (1-3 стени)

А. Циклотимія – шозотомія

Добродушний, серде-чний; такий, що легко пристосовується

Сердитий, похмурий, непохитний

В. Абстрактність - конкретність мислення

Такий, що абстрактно мислить

Такий, що конкретно мислить

С. Емоційна зрілість – нейротизм

Емоційно стійкий, витриманий, спокійний

Емоційно нестійкий, чуттєвий, нервовий

E. Домінантність - підкорення

Владний, енергійний, ініціативний, незалежний

Покірний, пасивний, залежний; такий, що підкоряється

F. Сургенція – десургенція

Експансивний, хороб-рий, веселий; такий, що любить розмовляти

Розсудливий, обережний, серйозний, мовчазний

G. Сила суперего

Сумлінний, впертий, стійкий, обов’язковий

Несумлінний, непостій-ний, перемінливий, необов’язковий

H. Рішучість – нерішучість

Надійний, сміливий, схильний до ризику

Ненадійний, несміливий; такий, що уникає ризику

I. Чутливість – нечутливість

М’якосердий, чуттєвий, витончений, м’який

Суворий, жорстокий, самовпевнений, твердий

L. Підозрілість – довірливість

Підозрілий, потайний, дратівливий

Довірливий, відвертий, спокійний

M. Непрактичність – практичність

Непрактичний, прим-хливий, мрійливий

Практичний, реалістичний

N. Запопадливість – наївність

Досвідчений, хитрий

Прямолінійний, наївний, відвертий

O. Невпевненість – впевненість

Невпевнений, неспокій-ний, тривожний

Самовпевнений, спокійний

Q1. Радикалізм – консерватизм

Прогресивний, самостійний

Інертний; такий, що додержується традицій

Q2. Незалежність – залежність

Незалежний від групи, самостійний

Залежний від групи, несамостійний

Q3. Висока самооцінка - низька самооцінка

Такий, що контролює себе, виконує обо-в’язок

Такий, що погано контролює свої дії, нехтує загальноприйнятими правилами, безвільний

Q4. Напруженість - розслабленість

Фрустрований, зібраний, енергійний

Флегматичний, розслаб-лений, спокійний

Кожний фактор має виявлений полярний характер. Кожний полюс фактора описаний за допомогою відповідного набору прикметників, взятих з переліку, про що йшлося вище.

Важливе значення при інтерпретації результатів за 16-факторним опитувальником надається 4 факторам другого порядку (особливо першим двом з них): F1 - низька тривожність - висока тривожність; F2 - інтроверсія - екстраверсія; F3 - уточнена емоційність - динамічна врівноваженість; F4 - підлеглість - незалежність.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]