Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAVCh_ZAR_KUL_T.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Тема 12. Культурні регіони

Історична та етнорегіональна типологія культури. Специфіка регіонального підходу до історії світової культури. Загальна характеристика культурних регіонів світу.

Культура Європейського культурного регіону

Поняття європейської культури та її основні риси. Європейська культура – одна з найвагоміших складових всесвітнього культурного процесу. Особливості формування та розвитку європейського культурного регіону. П’ять періодів розвитку: Середньовіччя, Відродження, Просвітництво та культура Х1Х - ХХ століття. Роль римсько-елліністичного надбання у формуванні європейської культури. Середньовіччя – підгрунтя європейської культури. Роль християнської теології і церкви в феодальному суспільстві. Католицизм та папство. Інквізиція. Ренесанс – культура ранньобуржуазного суспільства. Міський характер культури Відродження. Гуманізм та антропоцентризм епохи Відродження. Епоха Реформації в культурі європейського регіону. Тенденції розвитку европейського культурного регіону у ХІХ – ХХ ст.

Культура Північноамериканського культурного регіону

Своєрідність регіону. Історико-культурне буття двох північноамериканських держав – Сполучених Штатів Америки та Канади. Культура аборигенів Північноамериканського континенту, традиції білих поселенців та африканська культура – три складові культури Північноамериканського регіону.

Тотемізм, магія, фетишизм, анімізм. Екзотичні форми духовної та матеріальної культури. Усна творчість корінних американців: міфи та легенди. Унікальність художньої культури. Різьблення по дереву, виготовлення виробів із пташиного пір’я, художнє ліплення, кераміка, ткацтво, розпис осель, ритуальних костюмів піктографічними знаками.

Течія крайнього пуританізму – місцевий різновид кальвінізму. Унікальність американської свідомості та його вплив на освіту і мистецтво. Літературний розвиток Нового Світу. Фольклор жителів Америки. Англокельтські музичні традиції, культова музика: псалми, ліричні і патріотичні гімни. Протестантський хорал в церковній та світській музиці.

Бенджамін Франклін – видатний представник американської нації, культурний, суспільний діяч середини ХVIII ст. Національна освіта (Філадельфійська хунта, Американське філософське товариство). Процес у сфері ідеології та культури. Розвиток освіти, науки, літератури та мистецтва. Портретний живопис – специфічна риса образотворчого мистецтва. Громадянська література Ф.Френо, епічні поеми Дж.Грамбулла, Г.Дуайта. Піднесення музичної народної творчості: патріотичні пісні, марші. Мистецтво композицій (Б.Карр, Дж.Х’юіт).

Просвітництво в північноамериканській культурі. Видатні суспільні та культурні діячі Америки: письменники М. Фуллер та Г. Мелвілл, поет Дж.Р.Лоуелл, філософи та публіцисти Г.Д.Торо, Р.У.Емерсон, теолог та проповідник У.Е.Чаннінг.

Класична спадщина американської нації. Відкриття Е.Вітні (масове виробництво стандартних механізмів), винахід гуми У.Гудітром, пароплава й підводного човна Р.Фултоном, телеграфного зв’язку Дж.Генрі та С.Морзе, поява телефону А.Белла й фонографа Т.Едісона.

Виникнення та формування канадської держави. Особливості матеріальної та духовної культури країни. Католицизм – ідеологічна основа духовної культури. Розвиток освіти й медицини. Праці опису флори і фауни континенту, метереологічні спостереження, структура місцевих надр (М.Саррацен, Ж.-Ф.Готьє, Ла Галісоньєр).Традиціоналізм в архітектурі, театральному мистецтві, музиці. Існування двох культур: франко- та англоканадської. Наукові відкриття. Відмінність культурної історії Канади від її найближчого сусіда – США.

Далекосхідний культурний регіон

Поняття далекосхідної культури. Особливості соціально-політичної організації далекосхідного культурного регіону. Своєрідність далекосхідної духовної та матеріальної культури.

Роль національних, філософських та релігійних вчень в формуванні культури регіону: конфуціанство, легізм, даосизм, синтоїзм. Образ життя та психологічний склад народів далекосхідного культурного регіону. Далекосхідне мистецтво та естетика. Буддизм на Далекому Сході. Основні напрямки буддизму (махаяна, хінаяна, ламаїзм, дзен-буддизм). Специфічні риси далекосхідної філософії та суспільно-політичної думки

Особливості духовної культури Японії, Китаю та Південної Кореї. Своєрідність національного японського театру. Розвиток освіти в регіоні: проблеми та перспективи. Далекосхідне кіномистецтво. Далекосхідна міфологія. Самураї: особливості їх культури. Культи на Далекому Сході. Садово-паркова архітектура. Японські сади – перлина садово-паркової архітектури далекосхідної культури. Далекосхідна кухня. Мистецтво каліграфії. Далекосхідна поезія. Література Далекого Сходу: своєрідність та унікальність. Архітектура національного далекосхідного житла. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в країнах далекосхідного культурного регіону. Мистецтво ікебани. Національний одяг народів регіону. Побутова культура Далекого Сходу. Особливості розвитку матеріальної культури країн далекосхідного культурного регіону. Національні далекосхідні свята.

Індійський культурний регіон

Поняття індійської культури. Специфічні риси соціально-політичної організації індійського культурного регіону. Кастова система. Особливості розвитку матеріальної культури регіону: сучасність і традиції. Самобутність індійської духовної культури. Своєрідність індійської філософської та суспільно-політичної думки. Індійський буддизм. Індуїзм. Образ життя та психологічний склад народів індійського культурного регіону. Індійське мистецтво. Особливості індійського кіномистецтва. Індійський живопис та скульптура. Таємниці храмової архітектури.

Індійська література. Міфологія індійського культурного регіону. Національна самобутність індійського танцю та музики. Індійський театр. Своєрідність декоративно-прикладного мистецтва регіону. Індійські національні свята. Індійський національний одяг. Особливості індійської кухні. Розвиток науки та освіти індійського культурного регіону.

Арабо-мусульманський культурний регіон

Поняття арабо-мусульманської культури. Історичні передумови формування регіону. Арамейці та арабські племена. Вплив природних умов на своєрідність культури бедуїнів. Язичеські уявлення про богів та віра у верховного Бога. Писемні знахідки: шкільні або навчальні тексти, списки імен, приватні листи, платіжні або боргові документи, юридичні документи (контракти). Основні центри культури, столиці держав стародавнього Ємену (Майїн Мабір, Тімна і Шабва, Нашат). Чорний камінь в Каабі. Джерело Зем-зем. Особливості розвитку матеріальної культури в арабо-мусульманському світі.

Іслам в історії культури регіону. Іслам як світова релігія. Іслам: образ життя і стиль мислення. Коран – священна книга мусульман. Мухаммед – пророк Аллаха. Пять стовпів ісламу. Молитва. Єдинобожжя. Паломництво. Податки та пожертвування. Піст. Боротьба з невірними. Сунізм та шиїзм. Культурно-історична роль основних напрямків ісламу. Сучасний ісламський фундаменталізм.

Специфічні риси арабо-мусульманської філософії та суспільно-політичної думки. Розвиток науки та освіти в регіоні. Мистецтво та естетика. Архітектура арабського національного житла. Мечеті. Арабо-мусульманська скульптура. Музика і література. Арабське прикладне мистецтво

Звичаї, традиції, культи в арабо-мусульманській культурі. Мусульманські свята. Іслам та жінка. Мусульманська побутова культура та кухня.

 Латиноамериканський культурний регіон

Культурологічна та історична типологія. особливості суспільно-політичного життя регіону. Поява людини на американському континенті. Походження індіанців. Доколумбові цивілізації та їх своєрідність (Месоамерика та Центральні Анди). Найдавніші цивілізації Месоамерики: ольмеків, майя, теотіуакан, тольтеків, тотонаків, сапотеків, Центральних Анд – чавін, паракас, носка й тіауанако. Держава майя. Царство ацтеків. Імперія інків, царство Чимор. Латинська Америка під владою колонізаторів й проблеми культурного синтезу. Загострення протиріч між колонізаторами і місцевим населенням наприкінці XVIII ст. революція 1791 - 1803 р.р. на Гаїті. Початок війни іспанських колоній за незалежність (1810-1815). Національно-визвольна війна у Венесуелі. Революційні події на Ла-Платі. Спроба Мексики і Чилі боротися за незалежність. Визвольний рух у Бразилії.

Особливості культурного розвитку колоніального періоду. Латинська Америка доби національно-визвольного руху й буржуазних революцій. Розгром іспанських колоністів та їх вигнання з Американського континенту (1816-1826). Поява незалежних держав.

Поняття латиноамериканської культури. Расово-етнічна багатоманітність культури континенту: індіанське, європейське та африканське коріння. Проблема культурного синтезу. Давні культури регіону. Доколумбова культура: інки, майя та ацтеки. Розвиток матеріальної культури регіону. Специфічні риси латиноамериканської філософії та суспільно-політичної думки. Демографічні проблеми регіону. Своєрідність духовної культури. Наука та освіта в регіоні. Латиноамериканське мистецтво та естетика. Література, музика, живопис. скульптура, архітектура, театр, кіномистецтво. Латиноамериканська міфологія. Побут та звичаї, традиції та культи. Багатоманітність та своєрідність латиноамериканського національного одягу. Традиційна латиноамериканська кухня. Проблеми та перспективи розвитку сучасної латиноамериканської культури.

Тропіко-африканський культурний регіон

Поняття тропіко-африканської культури. Історичні передумови формування регіону. Соціальна організація африканського суспільства. Матеріальна культура африканського культурного регіону: проблеми та перспективи. Релігія місіонерів та місцеві вірування в формуванні африканської культури. Специфічні риси африканської суспільно-політичної та філософської думки. Теорії африканської національно-культурної самобутності. Особливості тропіко-африканського мистецтва та естетики. Національний характер африканської музики та танцю. Національна своєрідність африканської скульптури. Особливості національного житла та сучасна африканська архітектура. Література тропіко-африканського культурного регіону: сучасність і традиції. Африканська міфологія. Розвиток кіномистецтва в регіоні. Освіта та виховання на африканському континенті Звичаї, традиції, культи в африканському регіоні. Чаклунство та магія в регіоні. Національні свята. Одяг та африканська кухня.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]