Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAVCh_ZAR_KUL_T.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Тема 4. Античність та її місце в історії світової культури

Особливості античного типу культури. Витоки і культурні впливи. Гомерівський, архаїчний, класичний та елліністичний періоди культурного розвитку стародавньої Греції. Завоювання Греції римлянами. Від римської республіки до Римської імперії. Природні умови та населення Стародавньої Греції та Риму. Егейська культура та Греція часів Гомера. Егейська, Критська та Мікенська культура. Культурні досягнення Крито-Мікенської цивілізації. Важливі фактори розвитку грецької культури: писемність, ігри Гомерівської Греції. Антична міфологія. Боги та герої. Героїчний епос. Гомер. «Іліада», «Одісея».

Греція часів архаїки. Велика колонізація. Розвиток міст та товарно-грошових відносин. Державний устрій. Поезія. Музика. Релігія та філософія. Історіографія. Мистецтво.

Класична Греція в V ст. до н.е. Афінська демократія. Життя в Афінах. Філософія. Історіографія та публіцистика. Медицина та точні науки. Проза. Геродот. Демосфен. Антична трагедія та комедія. Трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда. Комедії Арістофана. Архітектура. Скульптура. Живопис. Калокагатичний ідеал.

Класична Греція в IV ст. до н.е. Політичне життя та суспільні відносини. Ораторське мистецтво. Філософія. Геракліт Ефеський. Елейська школа. Емпедокл. Анаксагор. Софістика як філософське явище. Історіографія. Математика, астрономія, медицина. Поезія. Архітектура. Скульптура. Живопис.

Епоха еллінізму. Суспільно-політичне життя. Елліністичний Єгипет. Держава Селенідів. Континентальна Греція та острови. Релігія та філософія. Виникнення ідеалізму та атомістичного матеріалізму. Сократ та сократівські школи. Піфагорійці. Атомістичний матеріалізм Левкіппа та Демокріта. Платон. Арістотель. Розвиток суспільних та природничих наук. Література елліністичного періоду. Новоантична комедія. Менандр. Олександрійська поезія. Феокріт. Ораторське мистецтво. Історіографія. Архітектура. Скульптура. Живопис.

Грецька сім’я. Освіта та виховання в Греції. Відпочинок та розваги греків. Свята та видовища в Стародавній Греції.

Культурні надбання Римської імперії та вплив Греції. Італія та її стародавні жителі. Етруски. Рим в епоху царів. Епоха ранньої республіки. Економічне та політичне життя. Художнє ремесло та архітектура. Народні пісні та початки прози.

Рим – перша держава Середземномор’я. Політичні, соціальні та економічні зміни в Римі. Місто Рим. Література, театр, релігія.

Рим в епоху громадянських війн. Держава та суспільство. Грецькі та східні культурні впливи. Політичні брошури та автобіографії. Ораторське мистецтво. Історіографія. Філософія та літературна критика. Юридична наука. Поезія та театр. Політичне життя наприкінці республіки. Суспільні відносини. Приватне життя. Східні культи, астрономія, окультизм. Засвоєння та розповсюдження грецької класичної філософії в Римській імперії. Риторика. Поетичні брошури та памфлети. Історіографія. Філософія. Поезія та театр. Архітектура. Живопис та скульптура.

Рим в епоху принципату. Політика Августина. Римляни, гладіатори. Спартак. Філософія. Наука та риторика. Історіографія. Поезія. Архітектура. Форуми. Амфітеатри. Монументи. Тріумфальні арки. Терми. Акведуки. Скульптура, живопис.

Римська імперія в I - II ст. Держава та суспільство. Мистецтво. Освіта. Філософія Енциклопедичний стиль римської науки. Риторика. Історіографія. Римський театр та цирк. Література. Комедії. Плавт. Теренцій. Східні культи та раннє християнство.

Римська імперія в III ст. Держава та суспільство. Культурні процеси в III ст. Проза. Філософський епос. Лукрецій. Лірика. Каттул. Вергілій. Горацій. Пропертій. Тібул. Овідій.

Пізня імперія. Занепад Римської імперії. Держава та суспільство. Перемога християнства. Язичеська філософія. Риторика. Поезія. Розвиток науки та образотворчого мистецтва.

Римська сім’я. Освіта та виховання. Свята, видовища, відпочинок та розваги в стародавньому Римі.

Місце і значення Античності в історії світової культури.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]