Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PRAGRAMA_DEK-2011_novaya.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
230.4 Кб
Скачать

36. Тэарэтыка-метадалагiчныя асновы сацыяльна-культурнай дзейнасцi.

Паняцце сацыяльна-культурнай дзейнасці. Асноўныя крыніцы фармавання тэорыі сацыяльна-культурнай дзейнасці: вывучэнне вопыту, эксперыментальная праца, выкарыстанне дасягненняў іншых навук. Структурны склад тэорыі сацыяльна-культурнай дзейнасці: сукупнасць навукова-пэўных фактараў; паняційны апарат; сістэма выяўленых заканамернасцяў; зыходныя прынцыпы; агульнапрынятыя тыпалогіі з'яў, характэрных для гісторыі і сучаснай практыкі. Асноўныя функцыі тэорыі сацыяльна-культурнай дзейнасці. Апісальная і нарматыўная сферы тэорыі. Пераламленне ў практыцы сацыяльна-культурнай дзейнасці палажэнняў і заканамернасцяў філасофіі, сацыялогіі, педагогікі, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі, тэорыі культуры, этыкі і мастацтвазнаўства, права, тэорыі кіраванні і эканомікі. Узаемасувязі і ўзаемаадносіны тэорыі сацыяльна-культурнай дзейнасці, яе методыкі і практыкі.

37. Функцыi I прынцыпы сацыяльна-культурнай дзейнасцi

Паняцце функцыі сацыяльна-культурнай дзейнасці. Характарыстыка фактараў, якія вызначаюць функцыі СКД. Класіфікацыя функцый як адлюстраванне самых галоўных уласцівасцяў СКД і асноўных кірункаў дзейнасці ўстаноў культуры. Ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць функцый у цэласным працэсе СКД.

Паняцце прынцыпу СКД. Фактары, якія вызначаюць прынцыпы СКД. Класіфікацыя прынцыпаў. Агульнаідэалагічныя і спецыфічныя прынцыпы СКД. Уплыў працэсаў сацыяльна-эканамічнага і духоўнага абнаўлення грамадства на трансфармацыю прынцыпаў сацыяльна-культурнай дзейнасці.

38. Формы, сродкi I метады сацыяльна-культурнай дзейнасцi

Формы СКД як выражэнне вонкавай і ўнутранай структуры ўтрымання сацыяльна-культурнай дзейнасці. Класіфікацыя формаў СКД (індывідуальныя, групавыя, масавыя). Стэрэатыпы ў выбары формаў СКД. Пашырэнне дыяпазону ўжывальных формаў як шлях пераадолення негатыўных з’яў у забеспячэнні культурных запатрабаванняў сучаснага грамадства. Перспектыўныя формы СКД. (асветнага характару рэкрэатыўна-забаўляльнага кірунку развіцця творчых здольнасцяў разлічаных на масавую аўдыторыю і індывідуальнае спажыванне культурных паслуг).

Сродак сацыяльна-культурнай дзейнасці як прылада, для дасягнення мэт СКД. Класіфікацыя сродкаў СКД. Метад СКД як шлях, дасягнення яе мэт, спосаб мэтанакіраванага ўздзеяння на аб'ект. Асноўныя групы метадаў СКД (даследчыя, псіхолага-педагагічныя асветніцкія) і іх характарыстыка. Узаемасувязь і ўзаемазалежнасць формаў, сродкаў і метадаў у адзіным працэсе СКД.

39. Сацыяльна-культурная дзейнасць як прадмет прыкладной культуралогii

Прыкладная культуралогія – навука аб мэтанакіраваным кіраванні і рэгуляванні культурных працэсаў і кірунак прафесійнай дзейнасці. Сацыякультурная сфера як аб'ект рэалізацыі патэнцыялу прыкладнай культуралогіі СКД. Абгрунтаванне СКД як прадмета даследавання прыкладнай культуралогіі: свет і чалавек у культуралагічным вымярэнні; сутнасць індывідуальнай культурнай дзейнасці і сацыяльнай культурнай дзейнасці іх узаемасувязь з культурай. Месца тэорыі і гісторыі сацыяльна-культурнай дзейнасці ў структуры прыкладной культуралогіі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]