Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нов лекц Конст пр.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
167.91 Кб
Скачать

8. Правове регулювання законодавчого процесу в Україні.

Верховна Рада є єдиним законодавчим органом України.

Процес створення, зміни і скасування законів називають законодавчим процесом.

Законодавчий процес в Україні складається з таких стадій:

1) законодавча ініціатива – внесення офіційної пропозиції про прийняття, зміну чи скасування закону до Верховної Ради України. Таке право має вузьке коло осіб: народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України;

2) розробка законопроекту. Вона може бути доручена парламентським комітетам, тимчасовій спеціальній комісії, міністерствам, колективам учених-фахівців. Найчастіше перша і друга стадії законодавчого процесу збігаються, і тоді на розгляд Верховної Ради України вноситься готовий законопроект;

3) попереднє обговорення законопроекту. Прийнятий до розгляду законопроект обговорюється в комітетах Верховної Ради. При цьому для підготовки висновків визначається головний комітет, якому інші подають свої результати обговорення законопроекту;

4) обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України (читання законопроекту). У першому читанні обговорюються основні положення законопроекту. У другому читанні відбувається постатейне обговорення законопроекту. Після обговорення кожна стаття законопроекту ставиться на постатейне голосування. Трете читання законопроекту є необов'язковим (факультативним) і проводиться лише тоді, коли необхідні редакційні виправлення і узгодження законопроекту з іншими нормативно-правовими актами;

5) прийняття закону (у результаті другого чи третього читання). Прийняття закону здійснюється голосуванням. За загальним правилом, закон має одержати схвалення простої більшості членів парламенту (тобто 50 відсотків + 1 голос). Деякі закони мають бути схвалені 2/3 голосів парламентаріїв (кваліфікована більшість). Наприклад, в Україні таким чином мав бути прийнятий закон про Державний Гімн. Прийнятий закон підписується Головою Верховної Ради України;

6) підписання закону Президентом України. На цю стадію приділяється строго визначений строк (15 днів). Президент України має право повернути закон на повторний розгляд зі своїми мотивованими зауваженнями (відкладне вето). Якщо закон у незміненому вигляді повторно приймається кваліфікованою більшістю голосів, то Президент зобов'язаний підписати його і передати для оприлюднення до офіційних засобів масової інформації;

7) оприлюднення закону. Текст закону публікується в офіційних друкованих виданнях: газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», журналах «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України». Значення цієї стадії полягає в тому, що не оприлюднені та, таким чином, не доведені до відома людей закони не застосовуються;

8) набрання законом чинності. Відповідно до Конституції України закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не зазначено самим законом

Тема 7. Президент України

1. Правовий статус Президента України.

2. Роль Президента України в державному апарату країни.

3. Припинення повноважень Президента України.

4. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган при Президентові України.

5. Порядок проведення виборів Президента України.

Після знайомства з темою Ви зможете:

  • називати строк повноважень Президента України; термін проведення чергових і позачергових виборів Президента України; вимоги до кандидата на пост Президента України; підстави дострокового припинення повноважень Президента України; нормативно-правові акти Президента України;

  • правильно застосовувати поняття та терміни Президент України, імпічмент;

  • описувати правовий статус Президента України; повноваження Президента України; процедуру імпічменту; склад і повноваження Ради національної безпеки і оборони;

  • аналізувати текст V розділу Конституції України;

  • оцінювати важливість і значення інституту президентства.

Рекомендована література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Коментар до Конституції України / ред. В. Ф. Опришко. - К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996. - 278 с. - ISBN 966-702-406-7.

3. Про регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лют. 2010 р. // Голос України. - 2010. - № 28. - С. 4-21.

4. Про внесення змін до Закону України Про регламент Верховної Ради України : Закон України від 9 берез. 2010 р. // Голос України. - 2010. - № 43. - С. 3.

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010 р. № 2487 – VI. – Урядовий курьер. – 07. 08. 2010 – № 145.

6. Про судоустрій і статус судів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453 - VI. – Урядовий кур'єр. – 12.08.2010 р. – № 148.

7. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Атіка, 2000. - 320 с. - ISBN 966-7714-13-6.

8. Основи конституційного права України : підручник / М. І. Козюба [та ін.] ; за ред. В. В. Копейчикова. - 2-ге вид., стер. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 288 с. - ISBN 966-7302-83-0.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Атіка, 2002. - 192 с. - ISBN 966-7714-90-X.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.