Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нов лекц Конст пр.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
167.91 Кб
Скачать

Тема 6. Законодавча владала України

1. Правовий статус Верховної Ради України.

2. Діяльність Верховної Ради України.

3. Форма і процедура прийняття рішень Верховною Радою України. Структура Верховної Ради України.

4. Повноваження Верховної Ради України.

5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена).

6. Статус народного депутата України.

7. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

8. Правове регулювання законодавчого процесу в Україні.

Після знайомства з темою Ви зможете:

  • називати повноваження Верховної Ради України;

  • правильно застосовувати поняття і терміни парламент, законодавчий процес;

  • описувати статус і структуру Верховної Ради України, повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, стадії законодавчого процесу, процедуру виборів народних депутатів;

  • аналізувати текст IV розділу Конституції України;

  • з’ясувати правовий статус народного депутата України, акти реагування Уповноваженого щодо порушень прав і свобод та законодавства;

  • моделювати етапи законодавчого процесу.

Рекомендована література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Коментар до Конституції України / ред. В. Ф. Опришко. - К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1996. - 278 с. - ISBN 966-702-406-7.

3. Про регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лют. 2010 р. // Голос України. - 2010. - № 28. - С. 4-21.

4. Про внесення змін до Закону України Про регламент Верховної Ради України : Закон України від 9 берез. 2010 р. // Голос України. - 2010. - № 43. - С. 3.

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 2010 р. № 2487 – VI. – Урядовий курьер. – 07. 08. 2010 – № 145.

6. Про судоустрій і статус судів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453 - VI. – Урядовий кур'єр. – 12.08.2010 р. – № 148.

7. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Атіка, 2000. - 320 с. - ISBN 966-7714-13-6.

8. Основи конституційного права України : підручник / М. І. Козюба [та ін.] ; за ред. В. В. Копейчикова. - 2-ге вид., стер. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 288 с. - ISBN 966-7302-83-0.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Атіка, 2002. - 192 с. - ISBN 966-7714-90-X.

1. Правовий статус Верховної Ради України.

Система органів державної влади України побудована за принципом розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Згідно зі статтею 75 Конституції України єдиним законодавчим представницьким органом України є парламент – Верховна рада України.

Правовий статус Верховної Ради України (ВРУ) – це функції, повноваження права і обов’язки, які передбачено Розділом IV Конституції України.

Верховна Рада України формується шляхом виборів. Відповідно до статті 76 Конституції України Конституційний склад Верховної Ради – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Головними функціями Верховної Ради України є:

1) представницька функція проявляється в тому, що Верховна Рада формується народом України шляхом виборів, а тому виражає його інтереси та волю;

2) законодавча функція є найважливішою у діяльності національного парламенту і полягає в тому, що Верховна Рада України в межах своєї компетенції приймає закони з питань, що потребують законодавчого регулювання;

3) установча функція Верховної Ради полягає в тому, що вона визначає правові основи функціонування органів державної влади та бере участь у їх формуванні;

4) функція парламентського контролю полягає в тому, що Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю органів інших державної влади. Зокрема, парламент України контролює діяльність Кабінету Міністрів України, здійснює контроль за додержанням конституційних прав і свобод, виконує бюджетно-фінансовий контроль, може направити парламентський запит до Президента України.

Порядок роботи Верховної Ради України її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій, коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді встановлюються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України» та Регламентом Верховної Ради України, який затверджений Законом України Про Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.