Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kонституц. право.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Тема 18. Громадянські стани особи

Завдання до теми:

ПР:

1. Визначте, якими із наведених нижче конституційних прав і свобод не можуть користуватися іноземці та особи без громадян­ства, що перебувають на території України? Завдання виконується письмово:

а) правом на свободу об'єднання у громадські організації;

б) правом збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;

в) правом направляти індивідуальні та колективні звернення до орга­нів державної влади й органів місцевого самоврядування;

г) правом брати участь в управлінні державними справами;

ґ) правом безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комуналь­них закладах на конкурсній основі;

д) правом на правову допомогу;

е) правом на свободу об'єднання у політичні партії;

є) правом на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх по­глядів і переконань;

ж) правом знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом інформацією.

2. Апатрид Конделайнен офіційно працював протягом трьох останніх років в одній із фірм м. Одеси. З настанням різдвяних свят він вирушив на відпочинок до Таїланду. Час перебування апатриду у даній країні співпав з початком у ній масових заворушень, внаслідок чого було паралізовано роботу аеропорту Бангкоку на невизначений термін. Перебуваючи у готелі, Конделайнен дізнався від адміністра­ції, що у зв'язку з ескалацією громадського конфлікту, українським посольством у Таїланді організовується евакуація українських грома­дян у безпечну зону, звідки вони будуть доправлені літаком в Україну.

Скажіть, чи може Конделайнен скористатися допомогою укра­їнського посольства у ситуації, що склалася?

3. Громадянин Російської Федерації Смирнов прибув з російського міста Курськ до України для вступу на навчання до одного з Київських національних університетів. Під час надання ним необхідних доку­ментів для вступу, член приймальної комісії університету повідомив абітурієнту, що він може складати вступні іспити лише на відділення, навчання на яких здійснюється на контрактній основі, й надав йому перелік спеціальностей та відповідні розміри оплати за навчання на них. З документів Смирнов помітив, що розміри сум за навчання для іноземних громадян є значно вищими ніж для громадян України.

Скажіть будь-ласка, чи не порушено у даному разі університе­том конституційний принцип, згідно якого іноземці, котрі перебува­ють на законних підставах в Україні користуються тими ж права­ми, що й громадяни України?

ЕО:

1. Назвіть відомі Вам міжнародно-правові акти відносно громадян­ських станів особистості.

2. Назвіть відомі Вам умови прийняття до громадянства України.

3. Назвіть відомі Вам відмінності між правовим статусом громадя­нина України та іноземного громадянина.

4. Роз'ясніть зміст категорії «особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

5. Наведіть відомі Вам особливості правового статусу зарубіжних українців.

КРД:

1. Визначити суб'єктів екстериторіальності на території України:

Шифри відповідей:

1.1. Іноземні туристи.

1.2. Іноземні студенти.

1.3. Глави іноземних держав, які перебувають з офіційним візитом.

1.4. Посли іноземних держав.

1.5. Особи без громадянства.

1.6. Кореспонденти зарубіжних засобів масової інформації.

ПК:

1. Що є підставою для визнання особи без громадянства?

Шифри відповідей:

1.1. Проживання на території України з паспортом іноземного громадянина.

1.2. Відсутність у особи, яка не є громадянином України, доказів приналежності до іноземної держави.

2. Що є підставою для набуття громадянства?

Шифри відповідей:

2.1. Прийняття до громадянства.

2.2. Подача заяви про прийняття до громадянства.

2.3. Усиновлення (удочеріння).

2.4. Проживання особи без громадянства на території України.

3. Хто має право прийняти до громадянства України осіб, які мають постійне місце проживання на території України і не є її громадянами?

Шифри відповідей:

3.1. Президент України.

3.2. Верховна Рада України.

3.3. МВС України.

3.4. МЗС України.

4. Хто вважається іноземцем на території України?

Шифри відповідей:

4.1. Особа, яка не має доказів належності до громадянства України.

4.2. Особа, яка не перебуває у громадянстві України і має доказ приналежності до громадянства іноземної держави.

4.3. Особа, яка не є громадянином України і не має доказів приналежності до громадянства іншої держави.

5. У яких випадках іноземні громадяни мають право на постійне проживання в Україні?

Шифри відповідей:

5.1. Наявність зареєстрованого в Україні закордонного паспорта (документа, що його замінює).

5.2. Наявність дозволу та виду на проживання, виданих органами внутрішніх справ.

5.3. Запрошення з боку громадян України.

6. У яких випадках дитина визнається громадянином України?

Шифри відповідей:

6.1. При народженні на території України, якщо один з батьків - громадянин України.

6.2. При народженні поза межами України, якщо один з батьків - громадянин України.

6.3. При народженні на території України, якщо обоє батьків – іноземці.

7. Що є підставою для втрати громадянства України?

Шифри відповідей:

7.1. Вихід з громадянства.

7.2. Виїзд на постійне місце проживання в іншу державу.

7.3. Вступ на службу в органи юстиції іноземної держави без згоди державних органів України .

7.4. Зміна громадянства обох батьків дітей, які не досягли 14 років.

7.5. Усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами.

8. У яких випадках може бути відмовлено у виході з громадянства України?

Шифри відповідей:

8.1. Наявність невиконаних майнових зобов'язань.

8.2. Притягнення особи до кримінальної відповідальності.

8.3. Вчинення адміністративного правопорушення.

9. У яких випадках не допускається вихід з громадянства України?

Шифри відповідей:

9.1. Наявність невиконаних зобов'язань перед державою.

9.2. Наявність вироку суду, що набрав законної сили та підлягає виконанню.

9.3. Якщо вихід особи з громадянства суперечить інтересам безпеки України.

10. У яких випадках іноземець може бути видворений за межі України?

Шифри відповідей:

10.1. Відпали підстави для подальшого перебування іноземця на території України.

10.2. Грубе порушення законодавства про правове становище іноземців.

10.3. При необхідності захисту прав і законних інтересів громадян України.

ТЗ:

1. Документи, що підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України; ______________________________________________

2. Громадянство України набувається: за народженням;______________

3. Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції і законів України;

2) _____________________________________________

3) ______________________________________________

4) ____________________________________________

5) ___________________________________________

6) ____________________________________________

4. Законодавство України про громадянство ґрунтується на принципах:

1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянства (підданства) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянства України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

2) ___________________________________________

3) __________________________________________________________

4) _________________________________________________

5) _______________________________________________

6) ______________________________________________

7) _______________________________________________

5. Вихід з громадянства України не допускається: якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі;_________________________________

6. У громадянство України можуть бути прийняті за їх клопотанням: іноземці, ______________________________________

7. Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянства іншої держави;

2)_________________________________________________

3)________________________________________________

4) ________________________________________________

5)_________________________________________________

ТЗ:

1. До громадянства України не приймається особа, яка:

а) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

б) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);

в) вчинила на території іншої держави діяння, які визнано законодавством України тяжким злочином;

г) працювала в правоохоронних органах, органах юстиції або органах влади іншої держави.

2. Громадянство України припиняється:

а) внаслідок виходу з громадянства України;

б) внаслідок втрати громадянства України;

в) внаслідок позбавлення громадянства України;

г) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

3. На осіб, які мають видатні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, не поширюються такі умови прийняття до громадянства України:

а) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;

б) одержання дозволу на постійне проживання в Україні;

в) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;

г) наявність законних джерел існування;

д) зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]