Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kонституц. право.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Тема 7. Конституція - Основний Закон держави і суспільства

Основні історичні етапи розвитку конституцій (XVIII-XXI ст.).

Поняття конституції. Основні підходи до розуміння сутності конституції. Конституція як центр сучасної правової системи. Роль (функції) конституції. Класифікація конституцій.

Конституція України (1996 р.) як акт установчої влади українського народу.

Юридичні властивості Конституції України.

Конституція України: структура, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

Тема 8. Правова охорона Конституції України

Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції України.

Конституційний контроль і нагляд. Суб’єкти та об’єкти конституційного контролю.

Класифікація і види конституційного контролю. Парламентський контроль як різновид конституційного контролю. Конституційний контроль глави держави та уряду. Судовий конституційний контроль.

Тема 9. Конституційно-правові відносини

Поняття й особливості конституційно-правових відносин. Владовідносини і відносини координації, субординації і реординації в конституційному праві. Склад конституційних відносин. Проблема загальнорегулятивних відносин у конституційному праві.

Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика та класифікація.

Громадянин як суб'єкт конституційно-правових відносин.

Народ, нація, корінні народи, національні меншини як суб'єкти конституційно-правових відносин.

Держава та її органи як суб'єкти конституційно-правових відносин.

Політичні партії як суб'єкти конституційно-правових відносин.

Громадські організації як суб'єкти конституційно-правових відносин.

Територіальна громада як суб'єкт конституційно-правових відносин.

Трудовий колектив як суб'єкт конституційно-правових відносин. Проблема адміністративного колективу.

Проблема юридичних осіб публічного права. Особливості юридичної особи публічного права: конституційно-правовий аспект.

Об'єкти конституційно-правових відносин: поняття, характеристика, класифікация.

Зміст конституційно-правових відносин.

Підстави виникнення і динаміки конституційно-правових відносин.

Тема 10. Конституційні конфлікти

Конфліктність у конституційно-правових відносинах. Проблема конфронтаційних відносин публічно-владних структур.

Конституційний конфлікт: поняття й ознаки. Функції конституційних конфліктів. Класифікація конституційних конфліктів. Структура конституційних конфліктів. Конституційний і політичний конфлікт. Конституційний конфлікт, конституційна криза, конституційна реформа, конституційна революція.

Причини та умови виникнення конституційних конфліктів. Ситуаційне моделювання виникнення конституційних конфліктів. Динаміка конституційних конфліктів. Управління конфліктними ситуаціями. Прогнозування та профілактика конституційних конфліктів.

Припинення конституційних конфліктів. Процедури вирішення конституційних конфліктів. Погоджувальні процедури у зв'язках між державними структурами. Теорія консенсусу. Консенсусний характер взаємодії органів публічної влади.

Поняття й завдання конституційної конфліктології. Предмет конституційної конфліктології. Конституційна конфліктологія в системі конституційно-правової науки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]