Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kонституц. право.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Семінарське заняття №9 (2 години) Тема: Правова охорона Конституції України

  1. Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

  2. Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції України.

  3. Конституційний контроль і нагляд. Суб’єкти та об’єкти конституційного контролю.

  4. Класифікація і види конституційного контролю. Парламентський контроль як різновид конституційного контролю. Конституційний контроль глави держави та уряду. Судовий конституційний контроль.

Теми доповідей на семінарському занятті:

  1. Конституційна законність як передумова конституційного правопорядку.

  2. Система правової охорони Конституції.

  3. Перспективи впровадження інституту конституційної скарги в Україні.

НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23 липня 1996 року. - № ЗО. - Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року №2341-111 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - С. 1. - СТ.920.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон УРСР від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року №2591-VI // Офіційний вісник України. - 2010. - № 79. -Ст. 2792.

5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року №2453-УІ // Офіційний вісник України. - 2010. - №55/1. - Ст. 1900.

6. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Офіційний вісник України. - 1998. - № 1. - С. 21. - Ст. 5.

8. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 53. - Ст. 793.

9. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // Офіційний вісник України. - 2010. - № 12. - Ct.565.

10. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №27. - Ст.382.

11. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991, - № 4. - Ст. 20.

12. Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8-рп у справі за конституційним поданням Президента Украї­ни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) // Офіційний вісник України. - 1998. - №23. - С. 118.

Базова літуратера: 1, 95, 114, 127, 139, 252, 254, 259, 260, 268, 269, 270, 280, 292, 394, 395, 460, 477, 492, 504, 505, 525, 535, 546, а також джерела мережі Інтернет. Інші нормативно-правові та правозастосовні акти та інші джерела вказуються лектором щодо кожної теми додатково при проведенні лекційних занять.

Допоміжна література: 268, 269, 319, 325, 449, 463, 479-481.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]