Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURS_LEKTs_J_2012_ch_2.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

293

Мвс україни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Курс лекцій

з кримінального процесу за новим

Кримінальним процесуальним кодексом України

(особлива частина)

Київ 2012

УДК 343.13

ББК Х629.3

Авторський колектив:

О.Ю. Хабло, кандидат юридичних наук (тема 8);

О.С. Степанов, кандидат юридичних наук (теми 9, 11);

М.П. Климчук, кандидат юридичних наук (тема 10 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Д.П. Письменним);

К.Г. Горелкіна, кандидат юридичних наук (тема 12 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Ю.І. Азаровим);

О.В. Мельник, кандидат юридичних наук, доцент (теми 13, 18 – у співавторстві з доктором юридичних наук, професором Н.С. Карповим);

О.Г. Яновська, доктор юридичних наук, доцент (передмова, теми 14, 15 – у співавторстві з доктором юридичних наук, професором Л.Д. Удаловою);

А.В. Форостяний, кандидат юридичних наук, доцент (тема 19 – у співавторстві з О.В. Римарчук).

Рецензенти:

Є.Д. Лук’янчиков, доктор юридичних наук, професор, Національний технічний університет України «КПІ», професор кафедри інформаційного та підприємницького права

М.А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри правосуддя

ЗМІСТ

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Тема 11. Повідомлення про підозру

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Тема 14. Підсудність та підготовче судове провадження

Тема 15. Судовий розгляд

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження

Тематичний план:

№ з/п

Назва теми

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

9.

Загальні положення досудового розслідування

14

6

2

2

2

8

4

4

10.

Провадження слідчих (розшукових) дій

24

12

4

4

4

12

6

6

11.

Повідомлення про підозру

10

6

2

2

2

4

2

2

12.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

10

6

2

2

2

4

2

2

13.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

10

6

2

2

2

4

2

2

14.

Підсудність та підготовче судове провадження

8

4

2

2

0

4

2

2

15.

Судовий розгляд

10

6

2

2

2

4

2

2

16.

Провадження з перегляду судових рішень

18

6

0

4

2

12

6

6

17.

Виконання судових рішень

6

2

0

2

0

4

2

2

18.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

10

6

2

2

2

4

2

2

19.

Особливі порядки кримінального провадження

24

12

4

4

4

12

6

6

Всього годин:

144

72

22

28

22

72

36

36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]