Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВУЛ.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
43.56 Кб
Скачать

9. Вимоги до сучасного уроку літературного читання. Підготовка вчителя до уроку. Критерії оцінки уроку літературного читання в молодших класах.

У поглядах на вимоги до уроку варто дотримуватися двох підходів — загально педагогічного і методичного. Загалом можна виділити такі основні групи загально педагогічних вимог до уроку: санітарно-гігієнічні, психолого-фізіологічні, дидактичні, виховні.

Підготовка вчителя до уроку складається з двох органічно пов'язаних між собою етапів: планування системи уроків з теми і конкретизації цього планування стосовно кожного уроку, осмислення і складання планів окремих уроків.

Об’єктами контролю й оцінювання з читання є:

• навичка читання вголос і мовчки з урахуванням усіх її характеристик;

• елементарна обізнаність з колом дитячого читання;

• елементарна обізнаність з літературознавчими поняттями;

• уміння працювати з текстами різних жанрів;

• виконання творчих завдань на основі прочитаного;

• бібліотечно-бібліографічні, книгознавчі уміння.

10. Методичні умови й етапи розвитку особистості учнів у процесі літературного освіти. Особливості сприйняття творів художньої літератури дітьми молодшого шкільного віку.

Вивчення літератури – людинознавчий курс, завдяки якому діти краще пізнають світ людей і себе, а знання індивідуальних і вікових особливостей учня вчителем, їх естетичного сприйняття, допоможе вчителю у формуванні естетичної культури учнів.

Первинне сприйняття тексту, зазвичай, забезпечується таким прийомом, як читання учителем вголос. Під час читання вчителя книжки в дітей віком закриті, увагу повністю спрямоване на слухання твори співпереживання учителю-чтецу. Вибір такого прийому для первинного сприйняття аргументується недосконалістю досвіду читання дітей молодшого шкільного віку. Проте за пізніших етапах навчання чтению(3-4 класи) можна використовувати та інші прийоми: читання тексту спеціально підготовленими дітьми; читання тексту дітьми ланцюжком; комбіноване читання – коли вчитель і викликані учні читають текст поперемінно. І тут вчитель для власного читання вибирає:

1. діалоги;

2. описові уривки;

3. початок твори;

4. заключні рядки твори (кінцівку).

Перевірка первинного сприйняття – це з'ясування учителем емоційної реакції дітей на твір та його розуміння загального змісту твору. Найзручніший прийом при цьому – розмова. К.Д.Ушинский одне з найважливіших завдань школи бачив у тому, щоб “привчити дитя до розумної розмові з книжкою ”. Розмова після первинного сприйняття насамперед має прояснити і закріпити первинні читацькі враження дітей.

12. Сучасний урок літературного читання як одна з основних форм організації викладання літературного читання в молодшій школі. Загальна типологія уроків.

Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок.

Урок — форма організації навчання, за якої вчитель проводить заняття з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу.

Попри велику кількість різноманітних уроків, які проводяться в школі з усіх навчальних предметів, усі вони мають однакові елементи (етапи). Так, кожен урок розпочинається з мобілізування учнів на навчальну роботу. Називають його організаційним моментом. Найчастіше після організаційного моменту вчитель розпочинає опитування учнів, під час якого перевіряє домашнє завдання. Центральне місце у переважній більшості уроків займає пояснення вчителем нового матеріалу. Обов'язковим є й закріплення навчального матеріалу, яке дуже часто виділяють в окремий етап. Перевірка знань, пояснення нового матеріалу і закріплення є основною частиною уроку. На багатьох уроках важливим їх елементом є самостійна робота учнів. Значущим етапом є й повідомлення учням домашнього завдання. Ці структурні елементи відіграють на різних уроках неоднакову роль — залежно від побудови уроку загалом, його структури.

У дидактиці існує декілька класифікацій уроків. Найбільш вдалою з них є класифікація, в основу якої покладено дидактичну мету і місце його в загальній системі уроків. Згідно з цією класифікацією розрізняють такі типи уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування вмінь і навичок; урок застосування знань, умінь, навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки, корекції знань, умінь і навичок; комбінований урок.

Сукупність, послідовність і взаємозв'язок елементів для кожного типу уроку різні.

Урок засвоєння нових знань Урок формування вмінь і навичок Урок застосування знань, умінь і навичок

Урок узагальнення і систематизації знань Уроку перевірки, корекції знань, умінь і навичок Комбінований урок

Ефективність кожного з типів уроку значною мірою залежить від підготовки до нього вчителя. Така підготовка потребує глибокого продумування всіх структурних елементів і складається з восьми етапів:

Формулювання мети і завдань уроку. Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу. Вибір форм, методів і прийомів навчання. Наочно-технічне оснащення уроку. Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання. Складання плану-конспекту уроку. Перевірка готовності вчителя до уроку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.