Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по Истории Украины.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
285.18 Кб
Скачать

Тема 5. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

Поняття: політична партія, соціалізм, націоналізм, лібералізм, анархізм, диктатура, воєнний комунізм

1. Створення й діяльність Української Центральної Ради. Якою була мета її діяльності та чи вдалося її реалізувати?

2. Українська держава гетьмана П. Скоропадського. На які соціальні групи спирався гетьман і як це відбилося на його політиці?

3. Діяльність Директорії УНР. Яких помилок у внутрішній та зовнішній політиці припустилася Директорія?

4. Політика більшовиків в Україні. Чому саме їм вдалося перемогти у громадянській війні?

5. Західноукраїнська Народна Республіка. Якими були особливості державотворення на Західній Україні?

Література:

1. Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 686 c.

2. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 628 с. // http://www-history.univer.kharkov.ua/old/e-library/kalinichenko_ textbook/index.htm.

3. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Україна крізь віки: В 15 т. / В.А. Смолій (ред.). – Т. 10: Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. – К.: Альтернативи, 1999. – 320 с.

4. Турченко Ф.Г. Утворення Української Центральної Ради: незакінчена дискусія // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. XX. – С. 117-127 // http://sites.znu.edu.ua/ historySciWorks/issues/20/20/turchenko.pdf.

Самостійна робота

Подумайте і дайте відповідь на питання:

1. Чому визвольні змагання українців 1917-1920 рр. зазнали поразки?

2. У якому становищі опинилися українські землі, що не увійшли до складу УСРР?

Питання для самоконтролю:

1. Коли була утворена Української Центральної Ради? Які партії та організації входили до її складу?

2. Якими були умови Берестейського мирного договору між УНР та Четвернім союзом?

3. У чому полягали особливості внутрішньої політики П. Скоропадського?

4. Якими були особливості внутрішньої політики директорії УНР?

5. Що таке воєнній комунізм?

6. Охарактеризуйте державний лад ЗУНР. Чому вона була окупована поляками?

Революційні зрушення 1917 р. та подальша громадянська війна стали переломним етапом української історії, коли різні політичні сили намагалися реалізувати власні бачення подальшого розвитку суспільства. Аналіз подій цього періоду необхідно починати із виявлення суперечностей, що стали причиною революції (колоніальне становище України/розвиток нації; розвиток капіталістичних відносин/наявність пережитків феодалізму в економіці; формування нових впливових соціальних груп/стара політична система імперії; слабкі економічні та військові потужності Росії й Австро-Угорщини/участь у Першій світовій війні). Їх визначення дозволить краще усвідомити, які ж питання намагалися вирішити дійові особи Української революції. Важливо: студент повинен звернути увагу на те, коли ж виникли ці суперечності? Чи були спроби їх розв’язати раніше? Наскільки вони були успішними?

Протягом семінару необхідно розглянути основні моделі подальшого розвитку України, запропоновані політичними силами-претендентами на владу (Центральною радою, більшовиками, гетьманом П. Скоропадським, Директорією УНР, білогвардійцями, махновцями тощо) та спроби їх реалізації. Необхідно, щоб оцінка кожної моделі враховувала, яким чином та наскільки ефективно вона намагалася розв’язати існуючі суперечності.

Цілісна картина Української революції 1917-1921 рр. неможлива без вивчення досвіду державного будівництва на Західній Україні. Для інтеграції діяльності західноукраїнських діячів у загальноукраїнський контекст варто порівняти державотворчі процеси цього періоду на Наддніпрянській та Західній Україні. Це дозволить добре зрозуміти регіональні особливості революційних подій та виявити головні прорахунки українських політичних партій на шляху втілення в життя своїх моделей розвитку України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.