Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_do_kupi_1.docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
369.81 Кб
Скачать

В системі координат space

Одною з найпопулярніших моделей стратегічного аналізу-конкурентоспроможності потенціалу є модель GE/McKinsey, (розроблена спеціалістами корпорації General Electric спільно із консалтинговою компанією GE/McKinsey &Co.

На основі рейтингів конкурентоспроможності потенціалу підприємства (горизонтальна вісь) та привабливості галузі (вертикальна вісь) визначається стратегічне положення підприємства у форматі матриці 3x3.

Рейтинговий показник конкурентоспроможності є результатом взаємодії таких чинників: стратегії; компетенції (сукупність навичок та досвіду); загальновизнаних цінностей; організаційної структури; системи бізнес-процесів і ресурсів; кадрів; стилю дій з реалізації стратегії та ін.

Рейтинговий показник привабливості галузі (ринку) визначається з урахуванням абсолютного розміру ринку, його темпів зростання, ємності, механізму ціноутворення, сили конкуренції, прибутковості, правових обмежень, диференціації продукції та ін.

Вертикальна вісь поділяється на три відрізка, що відповідають високій (67-100 балів за 100-бальною шкалою), середній ( 33-67 балів) і низькій (менше за 33 бали) привабливості ринку. Горизонтальна вісь конкурентоспроможності поділяється на три відрізка за аналогічним принципом.

Положення кожного об’єкта оцінки фіксується на готовій матриці та визначаються зони стратегічних позицій, в яких опинилися підприємства (або їхні підрозділи), а також відповідні пріоритети в орієнтації майбутніх стратегій розвитку (рис.1. 3.3) [12]

Так, наприклад, якщо конкурентоспроможність потенціалу низька, а ринок, на якому діє таке підприємство, непривабливий (нижній правий квадрат матриці), то відповідно до моделі GE/McKinsey може бути рекомендована стратегія скорочення масштабів діяльності та поступового виходу з ринку.

Привабливість ринку

100

“Переможець/ інвестування, збереження сильних сторін”

“Переможець/ вибіркове інвестування у розвиток”

“Сумнівний бізнес/пошук шляхів подолання слабостей, вихід із бізнесу”

“Переможець/ зростання прибутковості”

“Середній бізнес/захист існуючих позицій”

“Переможений/пошук без ризикових шляхів розвитку, мінімізація інвестицій”

0

“Генератор прибутку/захист сильних сторін”

“Переможений/ отримання доходів і скорочення діяльності”

“Переможений/ вихід із бізнесу”

100

0

Конкурентоспроможність підприємства (потенціалу)

–зона високого інвестиційного пріоритету;

–зона середнього інвестиційного пріоритету;

–зона низького інвестиційного пріоритету.

Рис. 1.2. Матриця “привабливості галузі/конкурентоспроможність підприємства”

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВК ПАТ «ОБОЛОНЬ»

2.1. Загальна характеристика господарської діяльності вк пат «Оболонь»

Виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» є територіально відокремленим структурним підрозділом корпорації ПАТ «Оболонь». В Олександрії діє одне виробництво корпорації «Оболонь». Це переробка ПЕТ

(поліетилентерефталат) відходів та виробництво виробів із них.

ПАТ «Оболонь» першим в країні перейшло на пакування продукції в ящики такого типу і залишаються лідером у цьому виробництві.

Для виготовлення ящиків, виробничий комплекс використовує поліетилен низького тиску (ПЕНТ) з частковим використанням вторинного ПЕНТ. Для виробництва ящиків на підприємстві використовується німецьке обладнання.

З 1998р. підприємство розпочало випуск контрольних кришок на кеги для пива, які раніше закуповувались за кордоном. Для виробництва цих виробів використовується полістирол виробництва АТ «Стирол» і барвники 4 кольорів.

В лютому 2002р. виконання Постанови Кабінету Міністрів України №915, та умова, що підприємства, які мають власні виробничі потужності з переробки використаної пляшки з ПЕТ, частково звільняються від платежу на адресу ДК (державної компанії) «Укрекокомресурси», спонукала ПАТ «Оболонь» до вивчення проблеми утилізації використаної тари з ПЕТ.

У 2008 році почала роботу установка з виробництва пакувальної стрічки з переробленої ПЕТ-пляшки.

На території представництва розташовані діючі промислові будівлі і споруди, функціонують інженерні комунікації, два пожежних резервуари ємністю по 200м.куб. кожен, артезіанська свердловина.

Виробничий комплекс входить до складу корпорації «Оболонь».

Виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» - найбільше підприємство-переробник в Україні. Головними конкурентами ВК ПАТ «Оболонь» є 2 підприємства. Це ПП «Пласт» та ТОВ «Харпластмас».

Практично вся технологічна лінія змонтована з обладнання, яке вироблено на фірмі «Herbolt» (Німеччини). Обладнання для миття подрібненої маси, яке є високопродуктивним і має високу якість, виготовляється зараз в країнах Балтії.

По цеху утилізації ПЕТ-пляшки, організовані прийом та переробка використаної полімерної тари (упаковки), а саме, ПЕТф-пляшка з приймальних пунктів та з полігонів твердих побутових відходів.

Виробничий комплекс входить до складу корпорації «Оболонь». Організаційну структуру виробничого комплексу ПАТ «Оболонь» м.Олександрії розглянуто на рис. 2.1.

Виробничо-технічний

Кошторисний відділ

Головний механік

Інспектор по техніці безпекиГоловний

інженер

(заступник)

Д

И

Р

Е

К

Т

О

Р

Відділ маркетингу

Інспектор по кадрах

Відділ матеріально-технічного постачання

Бухгалтерія

Рис. 2.1. Організаційна структура ВК ПАТ «Оболонь»

Директор здійснює оперативне планування, реалізацію поставлених завдань, вносить відповідні корективи та здійснює контроль за процесом виконання плану. Взагалі, економічна служба побудована на принципі максимального врахування динаміки навколишнього середовища. Виходячи з цього, він здійснює ціноутворення, прогнозування, економічний аналіз та управління персоналом. Свою діяльність, виходячи з стратегії розвитку підприємства, генеральний директор будує на основі інформації, отриманої у менеджера по збуту та головного бухгалтера.

Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. В зв'язку з цим в перспективі все більше приділятиметься уваги управлінню маркетингом, що включає в себе не тільки прогноз розвитку ринку, але і можливість впливати на майбутнє.

Дізнавшись загальну характеристику ВК ПАТ «Оболонь» та проаналізувавши її фінансову звітність та баланс ми можемо проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності за 2010-2011 рр, які представлено у табл.. 2.1.

Таблиця 2.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]