Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_do_kupi_1.docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
369.81 Кб
Скачать

Ступінь впливу аспектів управління потенціалом підприємства на його конкурентоспроможність

Складова потенціалу підприємства

Коефіцієнт вагомості

Маркетингова

0,0714

Науково-технічна

0,0821

Продовження таблиці 2.7

Нематеріальна

0,0607

Виробнича

0,2357

Кадрова

0,1500

Економічна

0,2179

Фінансова

0,1643

Інформаційно-комунікаційна

0,0143

На підставі наведеної інформації оцінимо рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємств з урахуванням вагомості аспектів управління потенціалом. Результати зведемо в додаток 3.

Шкалу визначення потенціалу підприємства наведемо в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Шкала визначення потенціалу підприємства

Рівень потенціалу

Числове значення оцінки в балах

Потужний/високий

7,5 – 10

Достатній/середній

5 – 7,49

Базовий/низький

2,5 – 4,99

Неприйнятний

0 – 2,49

Результати розрахунків інтегрального показника конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь» наведемо в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Складова потенціалу підприємства

Еталон

ВК ПАТ «Оболонь»

ТОВ «Харпластмас»

ПП «Пласт»

Маркетингова

0,714

0,39

0,4

0,6

Науково-технічна

0,821

0,75

0,71

0,5

Нематеріальна

0,607

0,23

0,13

0,43

Виробнича

2,357

1,86

2,18

2,18

Кадрова

1,500

1,16

1

0,94

Економічна

2,179

1,74

1,64

1,29

Фінансова

1,643

0,19

1,41

1,22

Інформаційно-комунікаційна

0,143

0,1

0,08

0,13

Рівень потенціалу

10

6,42

7,55

7,29

Отже, виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що найбільш конкурентоспроможним є підприємства ТОВ «Харпластмас» з рівнем потенціалу 7,55, друге місце посідає ПП «Пласт» з рівнем потенціалу 7,29, і, на жаль, найменш конкурентоспроможним серед оцінюваних підприємства ж ВК ПАТ «Оболонь» з рівнем потенціалу 6,42. Але потенціал цього підприємства і потенціал ПП «Пласт» є середнім, в той час як потенціал ТОВ «Харпластмас» є високим.

Відобразимо графічно складові потенціалу підприємства ВК ПАТ «Оболонь» у вигляді пелюсткової діаграми.

Рис. 2.2. Інтегральні показники рівня потенціалу підприємства

Отже, виходячи з розрахунку показника конкурентоспроможності підприємства та порівнюючи його з показниками конкурентів – ПП «Пласт» та ТОВ «Харпластмас», можна зробити висновок, що ВК ПАТ «Оболонь» посідає останнє місце. Показник конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь» дорівнює 6,14, а коефіцієнт найконкурентоспроможного з цих підприємств дорівнює 7,55.

Можливо, такий низький рівень конкурентоспроможності потенціалу обумовлюється тим, що ВК ПАТ «Оболонь» мало нульовий прибуток в 2011 році, але порівняно з 2010 роком, коли це підприємство мало збитки, то можна зробити висновки, що ситуація покращується.

Але це не кінцеве і не обов’язкове значення показника конкурентного статусу в перспективі – при ефективному управлінні всіма наявними ресурсами та окремими сферами діяльності підприємства є можливість не допустити такого положення, що потрібно врахувати при розробці заходів щодо підвищенні рівня конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь».

Після проведення розрахунків рівня конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь» запропонуємо певні заходи для її підвищення, які будуть детально описані в розділі 3.

РОЗДІЛ 3. ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ ПАТ «ОБОЛОНЬ»

Визначивши те, що ВК ПАТ «Оболонь» має найнижчий рівень конкурентоспроможності серед своїх основних конкурентів – ПП «Пласт» та ТОВ «Харпластмас», впровадимо певні заходи щодо покращення конкурентної позиції підприємства на ринку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]