Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_do_kupi_1.docx
Скачиваний:
265
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
369.81 Кб
Скачать

3.3. Шляхи оптимізації витрат на формування сировинної бази виробництва та їх вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства

Розділення ПЕТФу вторинного на фракції неодмінно складе об’єктивні підстави для підвищення ціни.

Є два шляхи втілення цієї частини проекту (умовно):

1. - Підвищити на 10% діючу ціну на важку фракцію ПЕТФ прозорого;

- Залишити незмінною діючу ціну на легку фракцію ПЕТФ прозорого;

2. - Підвищити на 10% діючу ціну на важку фракцію ПЕТФ прозорого;

- Знизити діючу ціну ПЕТФ прозорого на 5% (на легку фракцію).

Проаналізуємо детальніше другий варіант.

Збільшення на 10% ціна ПЕТФу прозорого (важка фракція) складатиме:

4,943 грн. х 1,1 = 5,44 грн. за 1 кг

Зменшення на 5% ціна ПЕТФу прозорого (легка фракція) складатиме:

4,943 грн. х 0,95 = 4,69 грн. за 1 кг

Вище зазначалось, що питома вага важкої фракції складає 75%, легкої 25%.

Беремо для розрахунку обсяг прозорого ПЕТФ за 2011 рік – 591,8 т.

Загальна вартість вказаного обсягу по єдиній діючій ціні на ПЕТФ прозорий:

4943,22 грн. х 591,8 т = 2925400 грн.

Загальна вартість без ПДВ вказаного обсягу по диференційованим цінам пропорційно питомій вазі фракцій:

(591,81т х 0,75) х 5440 грн. = 2414584,8 грн

(591,81т х 0,25) х 4690 грн. = 693897,2грн

ВСЬОГО – 2414584,8+693897,2= 3108482 грн.

Прямий економічний ефект від втілення двоставкового тарифу:

3108482 грн – 2925400 грн = 183082 грн.

Для оцінки впливу зміни цін на розділений на фракції ПЕТФ вторинний повернемося до аналізу співвідношення фактичних витрат на виробництво в 2011 році. Для аналізу складемо аналітичну таблицю 3.10.

Залишивши без змін інші статті витрат, внесемо зміни в графу „Вартість без ПДВ”:

Факт 2011 р. – 2925400 грн. Прибуток – - 213730 грн.

Вартість (розрахункова) – 3108482 грн.

Прибуток (розрахунковий) = 3108482 – 3129500= -21018 грн.

Таблиця 3.10

Розрахунок економічного ефекту від впровадження нової цінової політики стосовно сировини

№ п/п

Найменування продукції

Обсяг виробництва у 2011 р. тон

Ціна за 1 тону без ПДВ

Обсяг товарної продукції в діючих цінах

Прибуток, грн

Рентабельність, %

1

2

3

4

5

6

7

До введення нових цін

1

ПЕТФ прозорий вторинний

591,81

4943,22

2925400

-213730

-

Після введення нових цін

1

ПЕТФ прозорий вторинний (важка фракція) -75%

443,86

5440

2414584,8

-15763,5

-

Продовження таблиці 3.10

2

ПЕТФ прозорий вторинний (легка фракція - 25%

147,95

4690

693897,2

-5254,5

-

Всього

591,81

-

3108482

-21018

-

Відхилення

-

-

-

192712

-

Економічний ефект (прибуток) визначений як різниця між розрахунковим та фактичним прибутком за 2011 р. складатиме:

  1. -204100 грн –(-213730)грн = 9630 грн

  2. -21018 грн – (-213730)грн = 192712 грн

Разом по 2-м заходам:

9630 грн + 192712 грн = 202342 грн.

Отже, після впровадження заходів по розділенню сировини на фракції планується збільшення обсягу виробленої продукції на 160,89 тис.грн.; собівартість виробленої продукції зменшиться на 8,88 тис.грн. Дохід від реалізації збільшиться на 202,34 тис.грн.

Зміну показників зведемо в таблицю 3.11.

Таблиця 3.11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]