Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maljatko / Малятко.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Перша молодша група

(Третій рік життя)

Завдання виховання:

формувати уявлення про батьків та інших членів сім'ї, виховувати чуйне ставлення до них;

розвивати орієнтацію в навколишньому, збагачувати до­свід дітей знаннями про призначення предметів та дій з ни­ми;

поглиблювати знання дітей про правила спілкування, вчити ввічливих форм звертання та відповіді;

формувати уявлення про житло людини, приміщення групи дитячого садка;

розвивати прості взаємини дітей, стимулювати спільні дії;

виховувати бажання наслідувати дії дорослих у спільній ді­яльності, під час виконання простих доручень, у процесі гри; формувати вміння цінувати результати праці дорослих, бережливе ставлення до рослин і тварин;

стимулювати правила безпечної поведінки.

Моя сім'я. Формувати уявлення про сімейні та родинні стосунки, взаємну турботу і любов; вчити виявляти свої по­чуття любові до мами, тата, інших членів сім'ї пестливими словами: «мамочко», «татусь», «кохана матуся» та ін., інтона­цією, усмішкою, пропозицією допомогти, турботою: «відпо­чинь, бабусенько», ласкавими жестами і діями (погладити по голові, поцілувати, принести потрібну річ, зустріти, провес­ти). Розвивати вміння висловлювати почуття з приводу по­чутої казки, розповіді про любов до рідних людей. Збагачу­вати форми вітання, прощання, подяки, прохання: «Щиро дякую», «Даруйте, будь ласка» та ін. Стримувати себе, коли хтось відпочиває.

Розширювати знання про предмети домашнього побуту (назва, призначення, правила користування), прості заходи запобігання небезпеці. Вчити самостійно їсти, мити руки з милом, умиватися, стежити за порядком в одязі; залучати до участі у прибиранні кімнати, сервіруванні столу. Стимулюва­ти прояви в самообслуговуванні, прибиранні іграшок, ліжка, акуратному зберіганні власних речей. Розвивати уявлення про те, що кожна річ має своє місце.

Прилучати дітей до спільних переживань, пов'язаних з підготовкою і відзначенням родинних та народних свят.

Дитячий садок. Розширювати уявлення про дорослих (медична сестра, музичний керівник), які працюють у дитя­чому садку, їхні імена та роль у житті закладу. Вчити ввічли­вих форм спілкування з педагогами та дітьми в дитячому садку, розвивати вміння спокійно вислуховувати людину, дякувати за послугу, допомогу, відповідати на вітання, про­сити про послугу, співчувати, не заважати іншим.

Орієнтуватись у приміщеннях дитячого садка, їх призна­ченні та використанні. Формувати вміння підтримувати по­рядок: свої речі зберігати в шафі, прибирати іграшки на міс­це, додержуватись чистоти на своєму місці за столом; стимулювати допомогу дітей помічникові вихователя.

Формувати уявлення про територію дитячого садка, май­данчик групи, зелену зону, про те, як дорослі прибирають її.

Праця дорослих. Розширювати інтерес дітей до праці дорослих у сім'ї, дитячому садку, найближчому оточенні. Помічати й називати їх трудові дії, пов'язані з приготуван­ням їжі, сервіруванням стола, прибиранням приміщення, подвір'я, годуванням дітей, доглядом за тваринами та кім­натними рослинами, підготовкою і проведенням занять, ігор, розваг. Орієнтувати дітей на те, що в дитячому садку кухар готує їжу, миє посуд; помічник вихователя прибирає приміщення; двірник — подвір'я, вихователь проводить за­няття, читає дітям цікаві книжки, грається з ними; музичний керівник організовує свята, розваги.

У найближчому оточенні вчити дітей помічати працю во­дія на різних транспортних засобах, лікаря, продавця, буді­вельника та ін.

Створювати умови для спостережень за трудовими діями дорослих, розвивати в дітей бажання допомагати їм у праці, спілкуватися з ними. Вчити користуватись доступними по­бутовими предметами. Знайомити з правилами безпечної поведінки біля предметів побуту і вжитку та в найближчому оточенні. Розвивати бажання відтворювати працю дорослих у дитячій діяльності.

Результати навчально-виховної роботи:

діти знають своє прізвище, імена рідних людей, педаго­гів; уміють виражати своє ставлення до людей за допомогою слів, інтонації, міміки, дій; вітаються, прощаються, ввічливо просять надати допомогу, дякують за послугу, пропонують допомогу;

розуміють призначення різних кімнат людського житла та дитячого садка; уміють використовувати речі за призна­ченням, знають прості правила безпечної поведінки;

самостійно їдять, одягаються і роздягаються з допомогою дорослого; умиваються, користуються носовою хусточкою, складають свої речі, іграшки;

уміють вислухати іншого, не заважати, а також ділитися іграшками;

цікавляться трудовими діями дорослих у сім'ї, дитячому садку, найближчому оточенні, примічають їх, намагаються допомогти дорослим у їхній праці; відтворюють трудові дії в дитячій ді­яльності.