Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб_28-36.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
4.15 Mб
Скачать

Контрольні питання

 1. Назвіть способи запуску системи Mathcad.

 2. Як додати (вилучити) панель інструментів?

 3. Чому вхідну мову Mathcad називають інтерпретатором?

 4. Назвіть особливості введення українських літер.

 5. Як переміщувати текстові блоки?

 6. Прості математичні обчислення. Як встановити режим автоматичних обчислень?

 7. Як вводити дані за допомогою шаблонів?

 8. Наведіть приклади обчислення sin(x), logax.

 9. Символьні обчислення.

 10. Точність подання результатів обчислення.

 11. Як виконати обчислення з підвищеною точністю?

 12. Дискретні змінні в Mathcad.

 13. Обчислення кутів у градусах.

 14. Яке розширення мають файли, створенні системою Mathcad?

 15. Як зберегти документ Mathcad в текстовому форматі?

Приклад оформлення лабораторної роботи в системі Mathcad

Лабораторна робота № 1

Виконав студент 41 групи, фізико-математичного факультету

Іванов І.І.

Задамо дискретну змінну z

Обчислимо функцію:

Лабораторна робота № 29

Тема: Побудова графіків, графічне розв’язування рівнянь, систем рівнянь та нерівностей.

Мета: Навчитися будувати графіки функцій багатьох видів, графічно розв’язувати рівняння, системи рівнянь та нерівності.

Теоретичні відомості

Методи знаходження коренів рівнянь можна поділити на точні і наближені. Метод відноситься до класу точних, якщо припускаючи відсутність округлень можна знайти розв’язок в результаті кінцевого числа арифметичних і логічних операцій.

При графічному поданні функціональної залежностізнайти розв’язки рівнянняозначає: знайти всі точки на графіку функції, ординати яких дорівнюють нулю. Іншими словами, потрібно знайти точки, які належать одночасно графіку функції та осі абсцис. Графічний метод розв'язування рівнянь відноситься до наближених.

Для побудови графіків функцій Mathcad має панель інструментівGraph (Графіки), яка містить засоби для побудови декартового графіка, графіка в полярних координатах, графіка поверхонь, побудови ліній рівня, побудови гісторгами та інших:

Натиснувши на кнопку , з'явиться шаблон для побудови графіку в декартових координатах. Заповнивши позначки під віссю х та ліворуч від вісі у отримаєте графік. За замовчуванням графік будується в діапазоні від –10 до 10 з кроком 1. Для іншого діапазону треба перед побудовою графіка задати значення дискретної змінної х (наприклад, х:=1,1.2..100 діапазон від 1 до 100, з кроком 1.2-1=0.2).

Для побудови на одному рисунку графіків декількох функцій потрібно після введення першої функції (позначка ліворуч від вісі у), поставити кому, і ввести наступну функцію.

Форматування ліній графіків

Для форматування ліній графіків потрібно з контекстного меню графіка (права кнопка миші) вибрати пункт Format (Формат)  вкладка Traces(Слід) і встановити необхідні параметри.

Symbol – дозволяє вибрати наступні стилі для базових точок графіка:

none – не позначати

x’s – похилий хрестик

+’x – прямий хрестик

box – квадрат

dmnd – ромб

o’s – коло

Line – дозволяє вибрати наступні типи ліній:

none – лінія не будується

solid – безвідривна лінія

dash – пунктирна лінія

dadot – штрих-пунктирна лінія

У списку Color вибираються основні кольори ліній

Список Type дозволяє вибрати тип графіка:

Line – побудова лініями

Points – побудова точками

Err – побудова вертикальними рисками

Bar – побудова у вигляді стовпців гістограми

Step – побудова східчастою лінією

Draw – побудова прямими від точки до точки

Для форматування вісей графіку користуйтеся вкладкою X-Y Axes (Вісі X-Y).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.