Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М_2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.61 Mб
Скачать

2. Загальна характеристика інтерфейсу Microsoft Excel.

Серед основних інтерфейсних елементів вікна можуть бути названі:

 • рядок меню та розташовані на ній меню основних режимів (ієрархічно списки, які розкриваються): Файл, Правка, Вид Вставка, Формат Сервіс, Дані, Вікно, ?Довідка;

 • панелі інструментів (стандартна, форматування);

 • рядок введення даних – у ній відображається міст активної комірки;

 • вікно адреси активної (поточної) комірки;

 • ярлики листів робочої книги та кнопки навігації по ним;

 • лінійки прокручування;

 • рядок стану – відображає відомості про вибрану команду чи операцію, яка виконується, а також довідкову інформацію про включені функціональні клавіші.

Для того щоб вивести на екран додаткові панелі інструментів, потрібно скористатися меню Вид – Панелі інструментів та вибрати необхідний вид панелі.

Очевидно, що у кожній конкретний момент нам візуально може бути доступна лише деяка частина даних електронної таблиці.

Переміщуватися по листу робочої книги можна за допомогою:

 • клавіатури;

 • миші (полоси прокручування).

3. Технологія введення даних у ms Excel.

Комірка призначена для того щоб зберігати різноманітні значення різних типів. Вона має унікальну адресу, може мати ім’я, може мати і змінювати значення.

Інтервал (блок, діапазон) комірок – прямокутна область суміжних чи несуміжних комірок. Він задається вказівкою адреси верхньої лівої та правої нижньої комірок, розділених символом двокрапка. Наприклад: A2:G4.

Увага!Виділення несуміжного діапазону комірок робиться за допомогою миші при натиснутій кнопці Ctrl.

Для того щоб ввести дані у комірку, необхідно:

 1. Зробити комірку активною – помістити курсор у потрібну комірку та один раз клацнути лівою кнопкою миші.

 2. Ввести дані прямо з клавіатури у режимі редагування комірки (курсор введення знаходиться усередині комірки).

Чи:

1. Двічі клацнути лівою кнопкою миші.

2. Увести дані у режимі редагування рядку формул (курсор введення знаходиться у рядку формул над робочим листом), текст буде автоматично з’являтися і у рядку формул.

3. Завершити введення одним з трьох способів:

 • натисканням клавіші Enter;

 • клацанням миші поза робочого простору змінюваної комірки;

 • клацанням миші по «зеленій галочці» у рядку формул.

Для того щоб відмінити внесені зміни та відновити попереднє значення комірки, використовують кнопку Отмена у рядку формул чи клавішу ESC.

Для того щоб змінити (відредагувати) вже введені дані, слід:

  • очистити комірку (клавіша Delete) та повторити введення даних;

  • виправити (відредагувати) зміст комірки, для цього:

   • увійти у режим редагування, двічі клацнувши лівою кнопкою миші;

   • натиснути функціональну клавішу F2.

У комірки можна вводити дані трьох типів:

1) текст;

2) число;

3) формула;

4) або вона може залишатися пустою.

Тип даних, які розміщуються у комірці, визначається автоматично при введенні.

Текстові дані за умовчуванням вирівнюються за лівим краєм, а числа – за правим. Для того щоб змінити формат відображення даних у поточній комірці чи вибраному діапазоні, використовують Формат-Комірки. Вкладинки цього діалогового вікна дозволяють вибирати формат запису даних (кількість даних після коми, грошову одиницю, спосіб запису дати та інше), задавати напрямок тексту та метод його вирівнювання, визначати шрифт та накреслення символів, керувати відображенням та видом рамок, завдавати фоновий колір.

Введення формули завжди починається з символу «=».

У Excel існує декілька способів, які дозволяють спростити та прискорити процес введення даних:

1) копіювання вже існуючих даних;

2) автозаповнення;

3) введення прогресій.

Для копіювання існуючих даних слід:

1) виділити комірку;

2) підвести вказівник миші до маркера автозаповнення та перетягнути рамку виділення по всім коміркам (малюнок).

Аналогічного результату можна добитися, якщо використовувати меню Правка – Заповнити та вказати напрямок копіювання.

Автозаповнення– заповнює виділенні комірки вибраними (чи створеними додатково) послідовностями.

Розглянемо, приклад. Нехай необхідно заповнити діапазон комірок назвами місяців (Январь, Февраль, ......). Для цього потрібно:

1. Ввести у першу комірку слово – Январь.

2. Перетягнути маркер автозаповнення у потрібному напрямку (уверх, униз, вліво, вправо).

Для того щоб створити власну послідовність для авто заповнення, потрібно:

1. Виконати команду Сервіс – Параметри та вибрати вкладинку Списки.

2. В елементі курування Списки зробіть активним пункт Новий список.

3. У полі Елементи списку введіть послідовність елементів, які повинні утворювати новий список через кому.

4. Процес формування нового списку завершіть натисканням кнопки Додати.

За допомогою автозаповнення можна, набравши будь-який (не обов’язково) перший елемент послідовності, вставити усі інші (причому довільну кількість разів).

Функція введення прогресій дозволяє оперативно створювати послідовності зі зростаючих (спадаючих) за арифметичним або геометричним законом чисел, дат тощо.

Для створення прогресії потрібно:

1. Ввести значення першого елемента прогресії у вибрану базову комірку.

2. Виділити блок комірок, які повинні будуть зайняти члени прогресії (чи в подальшому прийдеться вказати значення останнього елемента).

3. Виконати команду меню Правка – Заповнити – Прогресія.

4. У з’явившомуся діалоговому вікні Прогресія вказати тип та параметри формуючої послідовності значень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.