Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М_2.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Відносні, абсолютні, змішані адреси комірок

У формулах ми звикли користуватися адресами комірок А6, С2 тощо. Це відносні адреси комірок. Вони змінюються (модифікуються) при копіюванні формул.

Розглянемо поняття абсолютної і змішаної адреси комірок у формулі. Абсолютною називається адреса, в якій є два символи $: один перед назвою стовпця, другий – перед номером рядка, наприклад, $E$3. Змішана адреса містить лише один символ $.

Правило: частина адреси після символу $ не модифікується під час копіювання формули.

Такою константою є, наприклад, відсотки (12 % = . 12) річних.

Хід роботи:

Завдання 1. Відкрийте створений Вами файл Work_1. Відкрийте Лист Виробництво XIX століття. Додайте рядок Всього за роками (у комірку А8 введіть назву рядка). Оформіть границі таблиці у зв’язку зі змінами.

Рис. 4. Вікно з додавання функції автосуми у комірку

 1. Виділить комірку В8. Натисніть кнопку автосума на стандартній панелі інструментів. У Вас з’явиться формула=СУММ(В2:В7), а Ви змініть за допомогою миші діапазон комірок, виділивши потрібний =СУММ(В3:В7), як показано на рисунку 4.

 2. Скопіюйте формулу за допомогою маркера копіювання відповідно у комірки С8 та D8. Перевірте ці формули повинні виглядати наступним чином:

у комірці С8 - =СУММ(С3:С7)

у комірці D8 - =СУММ(D3:D7)

 1. Для аркуша Виробництво XIX століття задайте режим відображення формул і переконайтесь у їх правильності (Сервис – Параметры - Вид та поставте прапорець навпроти слова формулы, натисніть ОК ).

 2. Ознайомтеся з числовими форматами виведення чисел:

 • виберіть клітинку з числовим значенням Всього за роками та виконайте команду Формат – Ячейки. Відкрийте вкладку Число;

 • вибирайте по черзі всі назви форматів і переписуйте вигляд числа у звіт з поля Зразок;

 • застосуйте формат, який на Вашу думку найбільше підходить до змісту задачі.

 • Виділивши всю таблицю задайте Формат – Автоформат. Виберіть один з форматів із запропонованого списку форматів. Виберіть і застосуйте декілька форматів зі списку.

  Завдання 2.

  За аналогією виберіть лист Вироблення шкір у 1766р. та додайте у комірку А13 – Всього та за допомогою кнопки Автосуми заповніть комірки В13, С13, D13.

  Завдання 3.

  1. Виберіть третій лист у книзі Work_1 та введіть у ньому наступну таблицю з даними. Лист назвітьМаєтки.

  Рис. 5. Вигляд таблиці «Маєтки»

  2. За допомогою кнопки Автосума обчисліть Всього чоловік та жінок по кожному намісництву.

  3. Об’єднайте комірки А34, В34 та С34 та введіть у них підзаголовок Всього у трьох намісництвах:

  4. У комірку А35 введіть слово чоловіків, у комірку А36жінок, а у комірку А37 – осіб обох статей.

  5. Об’єднайте комірки В35 та С35; В36 та С36; В37 та С37.

  6. За допомогою кнопки Автосума обчисліть у об’єднаних комірках відповідні дані: кількість чоловіків та кількість жінок, виділяючи комірки з даними (якщо комірки не суміжні, то виділяйте їх, утримуючи кнопку CTRL).

  7. Виділіть комірку з назвою Чернігівський повіт та виконайте команду Вставка-Строки тричі.

  8. У Вас перед цією коміркою з’явиться три нових рядка. У першому рядку: у комірку А19 введіть „Середня кількість”, а у комірках В19 та С19 обчисліть середню кількість чоловіків та жінок у маєтку за допомогою функції СРЗНАЧ (Вставка-Функция) .

  9. У другому рядку: у комірку А20 введіть „Максимальна кількість”, а у комірках В20 та С20 обчисліть максимальну кількість чоловіків та жінок за допомогою функції МАКС.

  10. У третьому рядку: у комірку А21 введіть „Мінімальна кількість”, а у комірках В21 та С21 обчисліть мінімальну кількість чоловік та жінок у намісництві за допомогою функції МИН.

  11. Аналогічно додайте рядки перед назвами Новгородський повіт, Всього у трьох намісництвах та обчисліть дані по Чернігівському намісництву та Новгород-Сіверському намісництву.

  Завдання 4.Фільтрування даних.

  1. Відкрийте аркуш Маєтки.

  2. Виділіть будь-яку комірку таблиці та виконайте команду ДАННЫЕ – ФИЛЬТР – АВТОФИЛЬТР.

  3. Біля назв стовпців з’являться значки списку (біля Назва відомства або волості, Чоловіків, Жінок).

  4. Виберіть у списку біля Чоловіків команду Условие.

  5. У вікні, яке з’явиться виберіть у першому списку больше, а в іншому введіть 900 та натисніть ОК.

  6. Назви відомств, які задовольняють даній умові перепишіть у зошит.

  7. Відмініть фільтрування, виконавши команду ДАННЫЕ – ФИЛЬТР – АВТОФИЛЬТР.

  8. Збережіть дані.

  Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

  1. Наведіть приклад функцій в електронній таблиці Excel.

  2. Зробіть синтаксис наступної формули в Excel: =(B3*99)/МАКС(N5:O10).

  3. Як викликається майстер функцій? Для чого він призначений?

  4. Як називають адресу комірок типу S10?

  5. Як можна скопіювати формулу з однієї комірки в іншу? Що при цьому відбувається?

  6. З якого знака починаємо вводити формулу у комірку?

  7. Як задається режим відображення формул у програмі MS Excel? Чим він відрізняється від звичайного режиму відображення?

  8. Яким чином можна автоматично оформити таблицю у програмі MS Excel? Які там існують можливі формати?

  9. Які формати комірка з числом може мати? Як його змінити?

  10. Запишіть алгоритм впорядкування даних у таблиці.

  11. За допомогою якої команди можна відфільтрувати дані у таблиці Excel? Запишіть алгоритм.

  12. Як відновити на екрані всю таблицю після фільтрування?

  13. Для чого існує кнопка Автосуммы? Як за допомогою неї внести результат суми даних стовпця чи рядка?

  Лабораторна робота № 3

  Тема: Будування діаграм в MS EXCEL. створення зведених таблиць

  Питання для обговорення: навчитися будувати діаграми у програмі MS Excel.

  ЗАДАЧІ:

  1. навчитися будувати діаграми у програмі MS Excel;

  2. навчитися форматувати різні частини діаграми;

  3. освоїти прийоми будування графіків функцій.

 • Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

  Оставленные комментарии видны всем.