Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Третья версия ответов на гос.docx
Скачиваний:
109
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
289.31 Кб
Скачать

1. Система складових значення комунікації.

Комунікація має багато визначень. З латини - робити спільним, зв’язувати, спілкуватися. На сьогоднішній день поняття має 6 значень:

  1. дорога, зв'язок з іншим, навіть двері

  2. а) спілкування – майже синонім

б) передача інформації від людини до людини; обмін інформацією

в) сигнальні способи зв’язку у тварин

3. форма зв’язку – Пр. Телефон

4. масова комунікація – процес повідомлення інформації за допомогою технічних засобів (ЗМК) чисельно великим аудиторіям

5. Інженерні комунікації – елементи і системи інженерної інфраструктури будівель, споруджень, об’єктів, що дозволяють забезпечити подачу різних видів матеріальних ресурсів.

6. Соціальні комунікації – передусім обмін інформацією у соціумі; форми обміну інформацією у тій чи іншій спільноті.

2. Історичний дискурс тлумачення поняття комунікації (Дж. Локк – Хайдеггер, р. Якобсон – ю. Лотман).

Комунікація – передача інформації від комунікатора до реципієнта через певні сигнали і канали.

У розробці теми комунікації особливе місце займає питання «зворотнього зв’язку» (різні способи, з допомогою яких комунікатор отримує інформацію про те, в якій мірі і з якою якістю адресат отримав повідомлення).

Роман Якобсон визначив комунікацію як процес передачі інформації між людьми з допомогою знакових систем (сигналів).

комунікант – інформація – реципієнт.

Таке визначення кваліфікує комунікацію як двоелементний процес (відправник - реципієнт) і дещо перебільшує ідентичність того, що переноситься: виникає бажання вважати, що інформація, яка переноситься, однакова і для відправника, і для реципієнта. Це може бути, але це зовсім не гарантовано змістом інформації, а корегується у процесі комунікації.

Ця обставина зміни інформації у комунікативному процесі підкреслюється у деяких визначеннях комунікації.

Так, Лотман підкреслював, що у комунікатора і адресата не може бути однакових кодів та однакового об’єму пам’яті. Тому, комунікація – це переклад тексту з мови мого я на мову мого ти.

     За Хайдеггером (екзистенціаліст) средством, позволяющим отличить истину от иллюзий, является КОММУНИКАЦИЯ: если я могу сообщить свою истину другому (а не всему), если она в принципе сообщаема, то это и является критерием ее истинности. 

В науке истина должна быть сначала открыта, а потом сообщена всем людям. По мне нию Х., дело обстоит совсем не так, как в науке. Подлинна, по Х, "та истина, которая является действительной только как коммуникация и благодаря ей и тем самым в ней возникает, - не та истина, что имеется налицо, а уже потом сообщается, и не та, что представляет собой методически достижимую цель, в которой она может иметь значимость и без коммуникации".       Таким образом, по Х, истина впервые обретается в коммуникации. Коммуникация - не средство распространения истины, сообщения ее, а средство ее обретения. Сама сообщаемость есть конститутивный момент истины. 

3. Синхронічна та діахронічна типологія різновидів соціальних комунікацій.

Розрізняють два види комунікації: синхронічний і діахронічний. Синхронічна (горизонтальна) комунікація реалізується за допомогою усних і письмових комунікаційнихканалів між сучасниками. Завдяки такій комунікації забезпечуються єдність, згуртованість, консолідація суспільства. Синхронічному комунікація необхідна для вирішення поточних суспільних завдань, координації дій різних соціальних груп, для життєдіяльності етносу в теперішньому часі.У діахронічний (вертикальної) комунікації відбувається передача інформаціїдуховного змісту від покоління до покоління. Таким чином, формується соціальна пам'ять. Діахронічний комунікація, отже, зберігає етнічну спільність, рух мови, традицій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.