Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРС.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
39.8 Кб
Скачать

15

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та картографії

Лекція з курсу

«Рекреаційна географія»

на тему:

«Територіальна рекреаційна система»

Виконала: студентка

6 курсу з.в Заруцька Т.Г.

Перевірив: доцент Поліщук Л.Б.

Харків 2012

План:

1. Поняття територіальної рекреаційної системи. Об'єкти та завдання ТРС….2

2. Класифікація , чинники впливу та властивості ТРС…………………………4

3. Типізація ТРС…………………………………………………………………...6

4.Зв'язки ТРС………………………………………………………………………7

5. Типи ТРС………………………………………………………………………..7

6. Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної

Системи…………………………………………………………………………9

7. Територіальні рекреаційні системи України і світу………………………...10

Висновки…………………………………………………………………………12

1. Поняття територіальної рекреаційної системи. Об'єкти та завдання трс

Як вам уже відомо, об'єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети. Предметом рекреаційної географії є територіальна організація рекреаційного господарства на певній ділянці Землі, розгляд будь-якої рекреаційної території як єдиної системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле. Таким чином, предметом дослідження рекреаційної географії є територіальні рекреаційні системи (ТРС).

Територіальна рекреаці́йна система (ТРС) — це система взаємопов'язаних, природних, природно-соціальних, і соціальних компонентів, функціонування яких спрямоване на забезпечення рекреаційного попиту населення. Будь-яка рекреаційна територія є частиною земельного фонду у межах державних кордонів країни, або регіону.

Територіальна рекреаційна система — це свого роду просторово організована на території певного таксономічного рангу сукупність рекреаційних установ, які функціонують на основі використання ресурсів цієї території і просторово-територіально між собою поєднані.

Будь-яка ТРС базується як на безпосередніх зв'язках між рекреаційними установами, так і на опосередкованих територією відносинах між ними. Для визначення різних типів ТРС характер цих зв'язків і відносин є вирішальним.

Рекреаційні об'єкти в одній ТРС можуть пов'язувати:

 • безпосередні зв'язки виробничо-технологічного характеру;

 • спільне управління;

 • участь у спільному наданні кінцевих послуг;

 • належність до однієї галузі чи підгалузі;

 • знаходження рекреаційних установ у межах будь-якої самоврядної території;

 • використання спільних ресурсів певної території;

 • наявність потенційних можливостей для ефективних взаємозв'язків.

Виокремлення різних типів ТРС на основі особливостей взаємовідносин рекреаційних установ передбачає доволі значну множину варіантів господарсько-територіального системоутворення. Однак переважно це все-таки теоретичні, а не реальні можливості. Крім того, серед системоутворюючих взаємовідносин е ієрархія. Найбільш значними є безпосередні зв'язки рекреаційних установ, спільність управління і території. Запропоновані типи взаємовідносин рекреаційних установ фактично допускають будь-які їх комбінації.

Головною суспільною функцією ТРС є максимальне задоволення потреб населення у відпочинку, оздоровленні, лікуванні та підвищенні фізичного та духовного потенціалу.

Центральним об'єктом функціонуючої ТРС є людина, рекреант.

В рекреаційній географії при дослідженні ТРС можна виділити наступні головні завдання:

 • виявлення і обґрунтування ТРС як просторової системи (закономірності, фактори і умови цієї системності, її прогноз);

 • дослідження функціональної структури ТРС та її прив'язка до інших господарських підсистем даної території (в тому числі визначення місця і значення ТРС у комплексному розвитку господарства території, тобто співвідношення з регіональною господарською системою, яка її охоплює);

 • прив'язка ТРС до природно-географічної ситуації.

ТРС як функціональна система включає в себе наступні блоки, які є системами нижчого порядку:

 • група рекреантів;

 • природні і культурні комплекси;

 • технічна система;4) група обслуговуючого персоналу;

 • система органів управління ТРС.

Основними об'єктами ТРС різних рангів можна вважати виокремлені кандидатом географічних наук В. Стафійчуком (2006) таксономічно ранговані рекреаційні території:

 • рекреаційний пункт (окремий санаторій, будинок відпочинку, готель, кемпінг);

 • рекреаційний центр (Кирилівка, Ворохта, Коктебель, Веве, Давос, Блекпул, Сан-Ремо тощо);

 • рекреаційний вузол (Одеська група курортів, Велика Ялта, курортополіс "Трускавець", Карлові Вари, Велике Сочі тощо);

 • рекреаційний підрайон, який складається з одного або кількох курортів одного профілю з відповідними рекреаційно-туристичними зонами. Він формується в Україні у межах адміністративних районів (Судацький, Алуштинський);

 • рекреаційний район або комплекс — цілісна у транспортному плані територія з однаковим профілем курортів, центрів туризму і зон відпочинку, які базуються на певному типі природно-географічних умов;

 • рекреаційний регіон (Кримський, Карпатський, Французький середземноморський, Болгарський чорноморськоузбережний, Флоридський чи Каліфорнійський у США тощо). Цей елемент ототожнюється з регіональними ТРС. Вони є територіальним елементом ТРС вищого рангу, наприклад Флоридський рекреаційний регіон належить до Карибського регіону, який має наднаціональний статус. Французький середземноморський входить як територіальний елемент ДО Середземноморської ТРС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.