Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кузьмина+Шамаева LEXICO-GRAMMATICAL PRACTICE .docx
Скачиваний:
40
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
256.91 Кб
Скачать

Get ready for your module test 1

Translate from Russian (A)/Ukrainian (B) into English using your active vocabulary of Unit 4 + active grammar material (the present tenses and Complex Object).

A

 1. Не годится отворачиваться от друзей. Я хочу, чтобы вы поняли, что преодолевать неприязнь трудно, но тогда вы будете вознаграждены за терпение.

 2. Ты знаешь, что Кейт уже несколько месяцев сидит на какой-то диете? А ведь для нее всегда наибольшим удовольствием был вкусная еда! – А я думаю, что от таких жертв нет толку. Нельзя заставить себя обмануть свой организм. Например, что тебе приходит в голову, когда ты чувствуешь запах своего любимого рагу? – Правильно, ты сразу бежишь на кухню.

 3. Врачи выворачиваются наизнанку, чтобы спасти его. Он уже давно лечится от болей в спине, но только операция позволит ему ходить и даже играть в гольф.

 4. Почему ты заставляешь людей ждать? Уже темнеет, и вряд ли они получают удовольствие, ожидая тебя.

 5. Как оказалось, ученые уже разработали новое лекарство от гриппа, но они продолжают работать в этой области, чтобы не оставить инфекции ни единого шанса забирать жизни людей.

 6. Мэри слишком мягко обращается со своими детьми. Я хочу, чтобы она поняла, что они могут вырасти жестокими. Она должна все время занимать их полезными делами.

 7. Он празднует свой день рождения несколько дней каждый год. И, хотя все в доме перевернуто вверх дном, он считает свой праздник главным событием в жизни. – Да, это верно, особенно для соседей, которые уже слышать не могут, как его гости поют песни до утра.

 8. Ты должна подготовить свой доклад сама. Это заставит тебя перевернуть сотни страниц, возможно, вставать и садиться за компьютер десятки раз, но у тебя нет другого выхода.

 9. Я не ожидала, что твой брат такой смешной. Он действительно хранит обертки (wrappings) от всех конфет, что съел? – Да, и эта привычка действует на нервы всем в доме.

 10. Вчера был День студента, но у меня было плохое настроение, и мне в голову не приходило пойти куда-нибудь. Но мои друзья позвонили и сказали, что расстроятся, если я останусь дома. Они заставили меня принарядиться и пойти с ними в кафе.

B

 1. Не гоже відвертатися від друзів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що переборювати неприязнь важко, але тоді вас будете винагороджено за терпіння.

 2. Ти знаєш, що Кейт вже декілька місяців сидить на якійсь дієті? А для неї ж завжди найбільшим задоволенням була смачна їжа! – А я вважаю, що такі жертви не мають сенсу. Не можна змусити себе обманути свій організм. Наприклад, що тобі спадає на думку, коли ти відчуваєш аромат свого улюбленого рагу? – Правильно, ти відразу біжиш до кухні.

 3. Лікарі вивертаються навиворіт, щоб врятувати його. Він вже давно лікується від болю у спині, але тільки операція дозволить йому ходити і навіть грати у гольф.

 4. Чому ти змушуєш людей чекати? Вже темніє, і навряд чи вони у захваті від очікування на тебе.

 5. Як виявилось, вчені вже розробили нові ліки від грипу, однак вони продовжують працювати у цій галузі, щоб не залишити інфекції жодного шансу забирати життя людей.

 6. Мері занадто м’яко поводиться зі своїми дітьми. Я хочу, щоб вона зрозуміла, що вони можуть вирости жорстокими. Вона повинна увесь час займати їх корисними справами.

 7. Він святкує свій день народження декілька днів кожного року. І, хоча у домі все перевернуто догори ногами, він вважає соє свято головною подією у житті. – Так, це вірно, особливо для сусідів, які вже не можуть чути, як його гості співають пісні до ранку.

 8. Ти маєш підготувати свою доповідь сама. Це змусить тебе перегорнути сотні сторінок, можливо, вставати та сідати за комп’ютер десятки разів, але ти маєш іншого виходу.

 9. Я не очікувала на те, що твій брат такий смішний. Він дійсно береже обгортки (wrappings) від усіх цукерок, які він з’їв?– Так, і ця звичка нервує усіх у домі.

 10. Учора був День студента, але у мене був поганий настрій, і мені й на думку не спадало піти куди-небудь. Але мої друзі зателефонували і сказали, що вони будуть розгублені, якщо я залишуся вдома. Вони змусили мене причепуритися і піти з ними у кафе.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.