Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кузьмина+Шамаева LEXICO-GRAMMATICAL PRACTICE .docx
Скачиваний:
40
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
256.91 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

В. С. Кузьміна

Ю.Ю.Шамаєва

LEXICO-GRAMMATICAL PRACTICE:

POINTS OF CONFIDENCE

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (ДРУГА ВИЩА ОСВІТА)

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Харків 2013

УДК 811.111’36’373 (076.5)

ББК 81.2 Англ. – 2 – 923

К 89

Рецензенти: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна І.І. Морозова;

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна А.В.Легейда

Затверджено до друку Вченою радою Харківського

Національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 11 від 20.12.2013 р.)

Кузьміна В.С., Шамаєва Ю.Ю.

К 89 Lexico-grammatical Practice: Points of Reference : Навчально-методичний посібник / Кузьміна В.С., Шамаєва Ю.Ю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – с.

Посібник призначено для студентів V курсу заочної форми навчання (друга вища освіта) факультету іноземних мов університету. Він забезпечує удосконалення знань з практичної граматики та активної лексики аналітичного читання, необхідних як для успішного складання іспитів з англійської мови, так і для загального покращення комунікативної компетенції студентів, слугуючи орієнтиром у коректному використанні лексичних одиниць та граматичних структур на просунутому рівні.

Системна організація посібника дозволяє використовувати його як для аудиторної, так і для самостійної підготовки. Різноманітні вправи на автентичному матеріалі та переклади, інтегруючі фокусні лексико-граматичні аспекти, дають можливість студентам проаналізувати та відпрацювати особливості лексико-граматичних явищ, що вивчаються згідно з програмою курсу.

УДК 811.111’36’373 (076.5)

ББК 81.2 Англ.2 – 923

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2013

© Кузьміна В.С., Шамаєва Ю.Ю., 2013

© Макет обкладинки ., 2013

ВСТУП

Посібник, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу, є призначеним для студентів V курсу заочної форми навчання (друга вища освіта) факультету іноземних мов університету і є закономірним кроком на шляху розробки системних, інтегративних навчальних матеріалів для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, зумовленим належністю освіти України до загальноєвропейської та світової.

Тематика видання відповідає Програмі і охоплює як заплановані на зазначеному рівні навчання теми граматичного блоку («Revision of Present tenses (Active Voice)»; «Complex Object»; «Revision of Past tenses (Active Voice)»; «Revision of Future tenses (Active Voice)»; «Revision of Modal Verbs»; «Subjunctive Mood»; «Revision of all tenses and aspects of the English Verb (Active Voice)»; «Revision of the Verbals: the Gerund, the Infinitive»; «Revision of all tenses and aspects of the English Verb (Passive Voice)»; «The Participle»), так і теми лексичного аспекту блоку аналітичного читання (Units 4, 5, 6 підручника «Практичний курс англійської мови» під ред. В. Д. Аракіна (ІІ курс) та Units 1, 2, 3 підручника «Практичний курс англійської мови» під ред. В. Д. Аракіна (ІІІ курс)). Таким чином, забезпечується удосконалення знань з актуальної практичної граматики та активної лексики аналітичного читання, необхідних для успішного складання іспитів з англійської мови і для загального покращення комунікативної компетенції студентів, слугуючи орієнтиром у коректному використанні лексичних одиниць та граматичних структур на просунутому рівні.

Системна організація посібника дозволяє ефективно використовувати його як для аудиторної (36 годин), так і для самостійної (324 години) підготовки. Різноманітні вправи на сучасному автентичному матеріалі та переклади, інтегруючі фокусні лексико-граматичні аспекти, дають можливість студентам проаналізувати та цілеспрямовано відпрацювати особливості лексико-граматичних явищ, що вивчаються згідно з програмою курсу, підвищуючи рівень їхніх знань та впевненості в успішності складання відповідних іспитів і якісного використання ними англійської мови в багатьох життєвих вимірах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.