Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кузьмина+Шамаева LEXICO-GRAMMATICAL PRACTICE .docx
Скачиваний:
40
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
256.91 Кб
Скачать

Contents

INTRODUCTION (ВСТУП)…………………………………………………………3

PART I. 5th YEAR, WINTER TERM……………………………………………..4

PLACEMENT TEST………………………………………………………………….4

MODULE 1. Grammar topic 1.1: REVISION OF PRESENT TENSES (ACTIVE VOICE)………………………………………………………………………………..7

MODULE 1. Grammar topic 1.2: COMPLEX OBJECT……………………………13

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 1……………………………………..16

MODULE 2. Grammar topic 2.1: REVISION OF THE PAST TENSES (ACTIVE VOICE)………………………………………………………………………………18

MODULE 2. Grammar topic 2.2: REVISION OF FUTURE TENSES (ACTIVE VOICE)………………………………………………………………………………22

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 2……………………………………..26

MODULE 3. Grammar topic 3.1: REVISION OF MODAL VERBS………………28

MODULE 3. Grammar topic 3.2: SUBJUNCTIVE MOOD………………………...37

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 3……………………………………..44

PART IІ. 5th YEAR, SUMMER TERM…………………………………………..46

PLACEMENT TEST………………………………………………………………...46

MODULE 1. Grammar topic 1.1: REVISION OF ALL TENSES AND ASPECTS OF THE ENGLISH VERB (ACTIVE VOICE)…………………………………………46

MODULE 1. Grammar topic 1.2: REVISION OF THE VERBALS. THE GERUND. THE INFINITIVE…………………………………………………………………...52

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 1 (4)………………………………....59

MODULE 2. Grammar topic 2.1: REVISION OF ALL TENSES AND ASPECTS OF THE ENGLISH VERB. (PASSIVE VOICE)………………………………………..61

MODULE 2. Grammar topic 2.2: THE PARTICIPLE……………………………...66

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 2 (5)………………………………....68

MODULE 3. Grammar topic 3.1: GENERAL REVISION AND TESTING

REVISION OF THE TENSE-ASPECT SYSTEM OF THE ENGLISH VERB…….70

MODULE 3. Grammar topic 3.2: REVISION OF THE VERBALS………………..73

GET READY FOR YOUR MODULE TEST 3 (6)………………………………....75

APPENDIX 1. PRACTICE TRANSLATIONS FOR REVISION OF YOUR ACTIVE VOCABULARY AND GRAMMAR……………………………………..77

APPENDIX 2: VERBALS…………………………………………………………..81

APPENDIX 3: PRACTICE TRANSLATIONS FOR REVISION OF YOUR ACTIVE VOCABULARY AND GRAMMAR TO SUCCEED IN WRITING YOUR FINAL TERM EXAM LEXICO-GRAMMATICAL TRANSLATION…………..99

Навчальне видання

Кузьміна Віра Сергіївна

Шамаєва Юлія Юріївна

Lexico-grammatical practice: points of confidence

Лексико-граматичний орієнтир (практикум)

Навчально-методичний посібник для студентів V курсу заочної форми навчання (друга вища освіта) факультету іноземних мов

Коректор

Комп’ютерна верстка

Макет обкладки

Формат 60х84/16. Умов.-друк. арк.1,04. Наклад 100 прим. Зам. №

Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна

Тел. 705­24­32

Видавець і виготовлювач

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

61077, М. Харків, майдан Свободи, 4

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.2009 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.