Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

2. За даними однієї з операцій заповнити бланк платіжного доручення

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №

0410001

від «___» ___________ 20­__ р.

Одержано банком

Платник

«___» _____________20__ р.

Код

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

у м.

Отримувач

КРЕДИТ рах. №

Код

Банк отримувача

Код банку

у м.

Сума словами

Призначення платежу

ДР

М. П.

Підписи

Проведено банком

«___»___________ 20__ р.

Підпис банку

Тести для самоконтролю

  1. Який документ оформляється для отримання готівки з рахунку в банку:

а) супровідна відомість; б) товарно–транспортна накладна;

в) податкова накладна; г) грошовий чек чекової книжки;

д) платіжне доручення?

  1. Що відображає бухгалтерський запис Дебет 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» – Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті»:

а) надходження суми короткострокового кредиту банку на поточний рахунок;

б) погашення короткострокового кредиту банку;

в) надходження товарів від інших підприємств;

г) оплату закуплених акцій;

д) нарахування відсотків за отриманий кредит?

  1. На підставі якого документу провадяться бухгалтерські записи на рахунку 31 «Рахунки в банках»:

а) супровідна відомість; б) товарно–транспортна накладна;

в) виписка банку з рахунку; г) грошовий чек чекової книжки;

д) платіжне доручення?

  1. Визначити, який з бухгалтерських записів є помилковим:

Дебет

Кредит

а)

30

«Каса»

333

«Грошові кошти в дорозі»

б)

31

«Рахунки в банках»

702

«Доход від реалізації товарів»

в)

30

«Каса»

281

«Товари на складі»

г)

30

«Каса»

702

«Доход від реалізації товарів»

д)

31

«Рахунки в банках”

601

«Короткострокові кредити банку»

Задача 2. «Облік касових операцій»

Залишок коштів на 03.07.13 по касі – 100 грн.

У липні відбулися наступні операції за касою:

03.07.13:

1. Отримано з банку за чеку № 036018 на виплату зарплати 12 500 грн (прибутковий касовий ордер № 11).

2. Видано під звіт Семенову А. Т. на відрядження – 200 грн (видатковий касовий ордер № 21).

3. Видано під звіт Морозову О. І. на закупівлю канцтоварів – 100 грн (видатковий касовий ордер № 22).

4. Видано з каси за доставку матеріалів ФОП Швець – 70 грн (видатковий касовий ордер № 23).

5. Виплачена зарплата за платіжними відомостями № 3, 4 – 12 000 грн (видатковий касовий ордер № 24).

18.07.13:

1. Отримано з банку по чеку № 036018 на виплату зарплати 18 000 грн (прибутковий касовий ордер № 12).

2. Виплачена зарплата за платіжними відомостями № 5, 6 – 17 860 грн (видатковий касовий ордер № (номер додати)).

Ліміт каси 170 грн.

Завдання:

  1. Скласти касову книгу за 03.07.13, 18.07.13 (відстежуючи порядковий номер прибуткових і видаткових ордерів і ліміт каси – за потреби вводити додаткові операції), журнал–ордер № 1, відомість № 1.1 і головну книгу за касою.

Форма касової книги:

Каса за ______________ 2013 за ТОВ «Сонечко»

№ документа

Від кого отримано, кому видано

Надійшло

Витрачено

Кореспондуючий рахунок

Залишок на початок

Разом за день

Залишок на кінець

Касир

Отримано за реєстром ________ прибуткових і _________________ видаткових документів

Бухгалтер

Каса за ______________ 2013 за ТОВ «Сонечко»

№ документа

Від кого отримано, кому видано

Надійшло

Витрачено

Кореспондуючий рахунок

Залишок на початок

Разом за день

Залишок на кінець

Касир

Отримано за реєстром ________ прибуткових і _________________ видаткових документів

Бухгалтер

Журнал–ордер № 1 за кредитом рахунка 30 «Каса» в дебет

Дата

Дебет

Дебет

Дебет

Дебет

…….

Разом

Разом

Відомість № 1.1

за дебетом рахунку 30 «Касса» в кредита рахунків:

сальдо початкове –

Дата

Кредит

Кредит

…….

Разом

Разом

сальдо кінцеве –

Головна книга за рахунком № 30 «Каса»

Місяць

В дебет 30 «Каса» з

Разом за дебетом

Разом

за кредитом

Сальдо

кредиту

___

з ж/о

кредиту

___

з ж/о

…….

……

Дебет

Кредит

січень

….

червень

липень

2. На підставі даних операцій 1 і 2 скласти прибутковий і видатковий касові ордери згідно з додатком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]