Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Тема 8. Облік основних засобів

Приклад 1

Придбано і введено в експлуатацію станок, розрахований на виробництво 500 000 деталей. Вартість придбання станка склала 200 000 грн. Встановлений підприємством строк експлуатації станка – 5 років, визначена ліквідаційна вартість – 10 000 грн.

Прямолінійний метод

Річна сума амортизації визначається шляхом ділення суми, що амортизується, на очікуваний період експлуатації. У нашому прикладі, якщо розрахувати амортизаційну вартість (200 000 – 10 000 = 190 000 грн), то річна амортизація становитиме 38 000 грн (190 000 : 5), а амортизація за місяць – 3 166,67 грн (38 000 : 12).

Метод зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості на початок року і річної норми амортизації. Норма амортизації визначається у відсотках. Обчислюється вона як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років експлуатації з результату ділення ліквідаційної вартості на первісну вартість. Розрахунок норми амортизації досить складний, крім того, він можливий лише за умови визначення ліквідаційного ступеня, тобто за таким методом не можна встановлювати ліквідаційну вартість на рівні 0.

Норму амортизації у процентному виразі можна розрахувати для кожного конкретного строку експлуатації та ліквідаційної вартості (якщо визначити її у відсотках до первісної). У нашому прикладі ліквідаційна вартість складає 5 % (10000 грн : 200000 грн) від первісної, отже, норма амортизації розраховується за формулою:

Норма амортизації за роками становитиме:

Таблиця 9

Період

Річна сума, грн

Сума на місяць, грн

Залишкова вартість, грн

1 рік 

200 000 х 45 % = 90 000

90 000 : 12 = 7 500

200 000 – 90 000 = 110 000

2 рік 

110 000 х 45 % = 49 500

49 500 : 12 = 4 125

110 000– 49 500 = 60 500 

3 рік 

60500 х 45 % = 27 225

27 225 : 12 = 2 268

60 500 – 27 225 = 33 275 

4 рік 

33 275х 45 % = 14 973,75 

14 973,75 : 12 = 1 247,81 

33 275 – 14973,75 = 18 301,25 

5 рік 

18 301,25 х 45 % = 8 235,56 

8 235,56 : 12 = 686,30 

18 301,25 – 8 235,56= 10 065,69 

Як бачимо, після п'яти років амортизації залишкова вартість об'єкта майже дорівнює ліквідаційній вартості (різниця зумовлена лише тим, що для розрахунку бралась не точна норма амортизації (визначена за формулою – 45,072), а заокруглена до цілого числа (45).

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості на початок року і подвоєної норми амортизації. Норма амортизації розраховується виходячи зі строку експлуатації.

У нашому прикладі норма амортизації становить 20 % (100 % : 5 років), подвоєна норма амортизації – 40 % (20 % х 2). З урахуванням суми ліквідаційної вартості на рівні 10 000 грн розрахунок амортизації за роками матиме такий вигляд:

Таблиця 10

Період

Річна сума, грн..

Сума на місяць, грн..

Залишкова вартість, грн..

1 рік 

200 000х 40 % = 80 000

80 000 : 12 = 6 666,67 

200 000 – 80 000 = 120 000

2 рік 

120 000 х 40 % = 48000

48 000 : 12 = 4 000 

120 000 – 48 000 = 72 000

3 рік 

72 000 х 40 % = 28 800 

28 800 : 12 =2 400

72 000 – 28 800 = 43 200 

4 рік 

43 200 х 40 % = 17 280

17 280: 12 = 1 440

43 200 – 17 280 = 25 920 

5 рік 

Різниця між залишковою вартістю на початок року і ліквідаційною вартістю: 25 920 – 10 000 = 15 920

15 920 : 12 = 1 326,67 

25 920 – 15 920 = 10 000  

Зверніть увагу, що в останній рік експлуатації об'єкта амортизація визначається розрахунково. При цьому, якби ліквідаційна вартість дорівнювала нулю, то амортизація за останній рік нараховувалася б у повній сумі залишкової вартості на початок року. Так, за умовами нашого прикладу при нульовій ліквідаційній вартості амортизація на п'ятий рік складатиме 25920 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]