Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Тема 2. Документація та інвентаризація як методи бухгалтерського обліку

Тести для самоконтролю

  1. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється:

а) Верховною радою; б) Міністерством фінансів;

в) урядом; г) Прем’єр–міністром.

2. Оборотна відомість за синтетичними рахунками складається для:

а) визначення залишків за рахунками на кінець місяця;

б) визначення залишків за рахунками на початок місяця;

в) для перевірки правильності рознесення господарчих операцій за рахунками бухгалтерського обліку;

г) для узагальнення відомостей про активи та пасиви підприємства.

3. Зменшення вартості майна записується:

а) в кредит активного рахунку; б) у дебет активного рахунку;

в) в дебет пасивного рахунку; г) в кредит пасивного рахунку.

4. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі, тощо.

а) документування; б) оцінка; в) інвентаризація; г) подвійний запис?

5. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для  реєстрації господарських операцій:

а) калькуляція; б) оцінка; в) баланс; г) документування.

6. Кореспонденцією рахунків називають:

а) вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

б) форму відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

в) взаємозв’язок між рахунками що виникає при подвійному запису господарських операцій;

г) бухгалтерське проведення.

7. Діючий План рахунків складається з:

а) 10 класів; б) 9 класів; в) 11 класів; г) 8 класів.

8. Методом бухгалтерського обліку – це:

а) способи підходу до вивчення та пізнання предмету цієї науки;

б) окремі способи та прийоми;

в) способи спостереження за об’єктами обліку;

г) сукупність способів та прийомів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

9. Оборот по дебету дорівнює:

а) обороту по кредиту цього рахунку;

б) обороту по кредиту кореспондуючого рахунку;

в) сумі всіх операцій, за дебетом цього рахунку;

г) суму збільшення активів підприємства.

10. З нижченаведеного виділіть джерела власного капіталу:

а) нерозподілений прибуток; б) кредити банку;

в) кредиторська заборгованість постачальникам; г) грошові кошти та їх еквіваленти?

11. План рахунків бухгалтерського обліку – це:

а) класифікація загальної номенклатури синтетичних рахунків бухгалтерського обліку; б) перелік аналітичних рахунків, що використовуються в обліку;

в) сукупність синтетичних і аналітичних рахунків;

г) перелік рахунків, які рекомендовані Міністерством фінансів України.

12. Власний капітал – це:

а) основні засоби; б) статутний капітал;

в) грошові кошти; г) необоротні активи.

13. Рахунки, призначені для руху коштів :

а) пасивні; б) активні; в) за балансові; г) активно–пасивні.

14. Вибрати активи, які належать до виробничих запасів:

а) готова продукція; б) основні засоби;

в) грошові кошти; г) сировина і матеріали.

15. Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:

а) грошовий; б) трудовий; в) натуральний; г) якісний?

16. Коли в бухгалтерському обліку відображаються господарські операції:

а) господарські операції в бухгалтерському обліку не відображаються;

б) відображаються в міру їх здійснення, не зважаючи на документи;

в) відображаються методом їх суцільного і безперервного документування;

г) відображаються в момент одержання документів, не зважаючи на фактичне здійснення;

д) відображаються тільки за розпорядженням керівника, не зважаючи на документи та факт здійснення.

17. В який момент мають бути оформлені первинні документи:

а) після проведення господарської операції;

б) в момент проведення господарської операції, або, якщо це неможливо, одразу після її завершення;

в) до проведення господарської операції;

г) тільки за розпорядженням керівника;

д) в будь-який час?

18. Визначити найбільш правильне для бухгалтерського обліку визначення первинних документів:

а) це цінні папери;

б) це письмові підтвердження про факт господарських операцій, які складаються виключно за розпорядженням власника;

в) це письмові підтвердження певної форми та змісту на здійснення розрахункових операцій, підтверджені підписами головного бухгалтера, керівника, матеріально–відповідальної особи;

г) це письмові підтвердження певної форми та змісту на здійснення операцій переміщення товарів, підтверджені підписами головного бухгалтера, керівника, матеріально–відповідальної особи;

д) це письмові підтвердження певної форми та змісту про факт здійснення господарської операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

19. Який з вимірників є основним у бухгалтерському обліку:

а) трудовий (години, робочі дні);

б) натуральний (одиниці вимірювання ваги, маси);

в) грошовий (в іноземній валюті); г) грошовий (в національній валюті);

д) натуральний (поштучне вимірювання)?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]