Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
999.94 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть походження терміна “бібліографія бібліографії”.

 2. Дайте визначення бібліографії бібліографії.

 3. Як називають бібліографічні посібники, що створюють у результаті діяльності в галузі бібліографії бібліографії? У чому їх головна особливість?

 4. Поясніть зв’язок бібліографії бібліографії з розвитком бібліографознавства.

 5. Які функції виконує бібліографія бібліографії?

 6. До яких видів бібіліографічних посібників за суспільним призначенням належать покажчики бібліографічних посібників?

 7. Які особливі риси має жанр путівника по бібліографічних посібниках?

 8. Яка установа була координаційним і методичним центром бібліографії бібліографії за часів існування Радянського Союзу? Чи є такий центр в Україні?

 9. Назвіть основні установи, які займаються діяльністю в галузі бібліографії бібліографії в Україні.

 10. Охарактеризуйте покажчик “Бібліотекознавство і бібліографія України”. З якою метою можна його використовувати?

 11. Назвіть універсальні ретроспективні покажчики бібліографічних посібників, виданих в Україні.

 12. Охарактеризуйте покажчик “Джерела українознавства” (випуски 1, 2).

 13. У яких бібліографічних покажчиках обліковуються бази даних (машиночитні бібліографічні посібники)?

 14. Назвіть універсальні ретроспективні покажчики бібліографічних посібників, створені Державною публічною бібліотекою імені М. Є. Салтикова-Щедрина, які зберігають своє довідково-пошукове значення.

 15. За якими джерелами можна відповісти на питання: “Які універсальні бібліографічні посібники видані в Україні протягом 80-х — 90-х років ХХ ст.”?

Список літератури для поглибленого вивчення курсу

У списку відображено різні види творів друку (книги, статті зі збірників, журналів, газет) і різні типи літератури (правові першоджерела, навчальна, науково-дослідна, публіцистична), що за змістом торкаються окремих питань, які належать до обсягу курсу. Література поділяється за змістом: на "праці загального характеру" (що можуть бути використані до різних розділів) і літературу до кожного тематичного розділу навчального посібника. У розділах виділено основну літературу (більш загальну, а також найбільш вагому для даної теми) і додаткову (що подає різні погляди на проблему або висвітлює окремі часткові питання теми). Всередині цих підрозділів література розташована за змістом: за ступенем значення, а також від загального до часткового і за логікою змісту (щоб забезпечити послідовне розкриття теми).

Для поповнення цього списку новими джерелами радимо виявляти нову літературу за покажчиком "Бібліотекознавство і бібліографія України", а також шляхом безпосереднього перегляду фахових видань: журналів "Вісник Книжкової палати", "Бібліотечний вісник", "Библиография", "Научные и технические библиотеки" та ін.

Праці загального характеру (до різних розділів)

ОСНОВНІ

 1. Про інформацію: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. — 1992. — 13 листоп. — С. 3—5; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 48. — С. 1447—1462.

 2. Про науково-технічну інформацію: Закон України, 25 черв. 1993 р. // Голос України.— 1993. — 23 лип. — С. 9—10; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 33. — С. 843—851.

 3. Про видавничу справу: Закон України, 5 черв. 1997 р. // Голос України. — 1997. — 22 лип.; Те ж // Уряд. кур’єр. — 1997. — 19 лип.; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

 4. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ. 1995 р. // Голос України. — 1995. — 2 берез. — С. 9—10; Те ж // Бібл. вісн. — 1995. — № 2. — С. 1—5.

 5. Про Національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. — К., 1998. — 23 с.; Те ж // Голос України. — 1998. — 7 квіт.; Те ж // Уряд. кур’єр. — 1998. — 12 берез. — Інформ. додаток. — С. 9; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 27—28. — С. 482—493.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.