Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ДП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
644.1 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

Дипломне проектування

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів, а також курсових проектів (робіт) і звітів про переддипломну практику студентами всіх спеціальностей

Розглянуто та схвалено Склав викладач:

на засіданні методичної ради О.П.Зубкова

Протокол № від 2010 Співавтор:

Голова методичної ради О.В. Гірєйко

_____________________А.В.Білай

2010

Методична розробка до виконання дипломних проектів, а також курсових проектів (робіт) і звітів про переддипломну практику студентами всіх спеціальностей.

Підготував – Зубкова Олена Петрівна, спеціаліст першої категорії, викладач Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж».

Викладено методику організації та проведення дипломного проектування у Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» і оформлення дипломного проекту, а також курсових проектів і звітів про переддипломну практику. У методичних вказівках узагальнені і використані вимоги діючих стандартів до виконання і оформлення навчально-звітної документації студентів.

Для студентів дипломників, а також викладачів – керівників дипломного проектування, курсового проектування, виробничої і переддипломної практики.

Рецензент:

Серікова О.В. – голова циклової комісії спеціальних дисциплін, нормо контролер Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж», викладач вищої категорії.

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Маріупольський будівельний коледж»

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

викладача Зубкової Олени Петрівни

до виконання дипломних проектів, а також курсових проектів (робіт) і звітів про переддипломну практику студентами всіх спеціальностей

Методична розробка до виконання дипломних проектів, а також курсових проектів (робіт) і звітів про переддипломну практику студентами всіх спеціальностей викладача Зубкової О.П., виконана на високому методичному рівні і відповідає всім основним вимогам, щодо складання та оформлення.

Актуальність методичної розробки не підлягає сумніву, так як вона необхідна для виконання навчально-звітної документації студентів і може використовуватися студентами дипломниками, а також викладачами коледжу – керівниками дипломного і курсового проектування, виробничої і переддипломної практики.

Методична розробка розроблена у відповідності з діючими стандартами України з урахуванням особливостей виконання і оформленням дипломних проектів у Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» і містить у собі всі необхідні відомості щодо організації та проведення дипломного проектування у технікумі і оформлення дипломного проекту.

Методична розробка оформлена грамотно з точки зору стилістики, орфографії, правильності використання науково-технічної термінології, Держстандартів України.

Методична розробка заслуговує високої оцінки і уваги і може бути застосована і у інших коледжах і технікумах.

Рецензент:

Серікова О.В. – голова циклової комісії спеціальних дисциплін, нормо контролер Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж», викладач вищої категорії.

ЗМІСТ

Вступ 6

1 Мета та завдання дипломного проектування 8

2 Організація дипломного проектування 9

2.1 Загальні положення 9

2.2 Обов’язки керівника дипломного проекту 10

2.3 Обов’язки студента при виконанні дипломного проекту 11

3 Структура, зміст та обсяг дипломного проекту 12

3.1 Завдання на дипломний проект 12

3.2 Зміст 13

3.3 Вступ 14

3.4 Основна частина 14

3.5 Висновки 15

3.6 Список використаних джерел 15

3.7 Посилання 16

4 Вимоги до оформлення дипломного проекту 16

4.1 Рубрикація і оформлення заголовків проекту 17

4.2 Переліки в тексті і їх оформлення 19

4.3 Нумерація 19

4.4 Оформлення таблиць, рисунків і формул 20

4.5 Скорочення та їх оформлення 25

4.6 Список використаних джерел 27

4.7 Оформлення додатків 27

4.8 Оформлення графічної частини проекту 28

4.9 Електронна форма подання дипломного проекту 30

5 Організація захисту дипломних проектів 31

6 Порядок подання до захисту дипломного проекту 31

6.1 Подання дипломного проекту до захисту 31

6.2 Захист дипломних проектів 32

6.3 Критерії оцінювання дипломного проекту 33

7 Відгук керівника дипломного проекту 34

8 Вимоги до рецензії на дипломний проект 35

9 Список використаних джерел 36

Додатки 37

ВСТУП

Диплом (франц. diplome, від греч. diploma - складений удвічі документ, від diploo - складаю удвічі) - офіційний документ про закінчення вищого або середнього спеціального учбового закладу, про присвоєння вченого ступеня або вченого звання, який засвідчує право установи, організації або окремого громадянина на здійснення певних дій. Надається на підставі рішенні ДЕК (ВАК), після захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту (роботи) чи дисертаційної роботи).

Підготовка й захист дипломних проектів сприяють виявленню у студентів навичок науково-дослідної діяльності, глибокому й всебічному оволодінню знаннями з обраної спеціальності.

Підготовка й захист дипломних проектів - тривалий і складний процес, що вимагає від студента самодисципліни, організованості, мобілізації творчого дарування й професійних знань. Це завдання може бути виконане при дотриманні певних методичних і методологічних вимог, так як при державній атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, виноситься система умінь, яка визначена в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ), та система відповідних змістових модулів, що складають нормативну частину змісту освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівця.

Нормативною формою державної атестації молодшого спеціаліста у Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» (крім спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит») є дипломний проект. Вид кваліфікаційної роботи встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій, типових задач діяльності та здібностей, що визначені в ОКХ галузевого стандарту освіти за відповідним напрямом.

Згідно державних стандартів вищої освіти України молодший спеціаліст повинен мати операторський рівень професійної діяльності - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних задач діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови й принципу дії системи на структурно-функціональному рівні (молодший спеціаліст);

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ - випускна самостійна комплексна робота. Дипломний проект складається з теоретичних або експериментальних досліджень, розрахунків, креслень і пояснень, записки з обґрунтуванням техніко-економічної доцільності і розрахунково-конструкторськими даними. Включає основні питання, з якими технік зустрічатиметься на виробництві, і відповідає обсягу теоретичних знань і практичних навиків, одержаних за час навчання у коледжі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.