Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по контрольным на укр.яз..docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
246.77 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківській коледж будівництва, архітектури та дизайну

АРХІТЕКТУРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Тематичний довідник по самостійній підготовці до контрольних робіт з дисципліни «Матеріалознавство»

для студентів ІІ курсу вищих навчальних закладів

І рівня акредитації

спец. 5.06010115 «Опорядження будівель та споруд»

Харків

2011

Розробив:

Большаков А.Є., - викладач Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Рецензенти:

Божко І. К., - голова предметної комісії Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Зоріч Б.В., - зав. Методкабінетом при базовому Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Відповідальний за віпуск:

Лігутіна В.Ф., - методист методкабінету при базовому Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Редактор:

Фесенко С.Г.

Підписано до друку ___ ____ 20___ р.. Замовл. __.. Тираж __.

Формат 60х84 1/16. Папір для мн.ап. Об’єм _____др.ар.. Р-т ХКАБД м. Харків, вул.. Квітки-Основ’яненка, 4/6

Список літератури

Основна література

  1. Байер В.Е. «Архитектурное материаловедение» М. Стройиздат 1989 г.

  2. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник / К.Н. Попов, М.Б. Кардо. – М.: Высш. шк., 2002. – 366 с.: ил.

  3. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев. М.: АСВ, 2002.-702 с.

  4. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з предмету «Архітектурне матеріаловедення»

  5. Збірник контрольних завдань по предмету «Архітектурне матеріаловедення»

Додаткова література

  1. Лоскутов А. Современные отделочные материалы (Для дома и заработка). – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 320 с.

  2. 3. Уолтон С. 1000 идей по оформлению интерьера: Как сделать ваш дом красивым / С. Уолтон. – М.: РАДУГА, 1997. – 256 с.: ил.

Зміст

Пояснювальна записка…………………………………………………………………………………

Примірний тематичний план………………………………………………………………………

Орієнтовний тематичний план……………………………………………………………………

Зміст програми……………………………………………………………………………………………..

Список літератури………………………………………………………………………………………….

ПИТАННЯ 60: ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОБРОБКИ БУДИНКИ. ПИТАННЯ 61: ЗАСТОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ БУДИНКІВ. ПИТАННЯ 62: СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ.

Відповіді на дані питання можна отримати, поворухнувши мізками, добре знаючи відповіді на попередні. (Якщо є чим ворушити)

СПИСОК ЗАПИТАНЬ 1. Основні поняття та визначення будівельних матеріалів і виробів. 2. Класифікація будівельних матеріалів і виробів за. призначенням. 3. Класифікація будівельних матеріалів і виробів за походженням і технологічною ознакою. 4. Фізичні властивості матеріалів. 5. Механічні властивості матеріалів. 6. Естетичні властивості матеріалів. 7. Загальні відомості про деревину. Її породи. 8. Властивості деревини. 9. Види і властивості будівельних матеріалів з деревини. 10. Види деревини. 11. Захист деревини від гниття. 12. Захист деревини від загоряння. 13. Природні кам'яні матеріали. Мінерали. 14. Класифікація гірських порід за походженням. 15. Основи технології видобутку й обробки кам'яних матеріалів. 16. Експлуатаційно-технічні властивості природних кам'яних матеріалів. 17. Будівельна кераміка. Загальні відомості. 18. Будівельна кераміка. Сировинні матеріали. 19. Будівельна кераміка. Добавки до глин для виготовлення керамічних будівельних матеріалів. 20. Будівельна кераміка. Плавні, глазурі, ангоби

21. Властивості керамічних виробів. 22. Основи виробництва керамічних будівельних матеріалів. 23. Виробничі дефекти керамічних будівельних матеріалів. 24. Обробка лицьової поверхні керамічних виробів. 25. Стінові керамічні вироби. 26. Позитивні і негативні властивості кераміки. 27. Структура і властивості скла. 28. Види скла. 29. Отримання скла. 30. Класифікація будівельних сталей. 31. Кольорові метали. 32. Чавун. Чавунні вироби. 33. Області застосування сталі в будівництві.

ПИТАННЯ 55: РІЗНОВИДИ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. СМ 53

ПИТАННЯ 56: ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ. Герметизуючі матеріали застосовують для ущільнення швів між елементами будівельних конструкцій, для забезпечення водо-і повітронепроникності шва. Герметизуючі мастики Отримують на основі пластично-в'язких полімерних продуктів 1. Неотверждающіеся герметики - отримують на основі поліізобутилену а) полиизобутиленовой мастики 2. Отверждающиеся герметики - отримують з реакційноздатних олігомерів а) тіоколова мастика б) Силіконові герметики 3. Висихають герметики - в'язко-пластичні матеріали, одержувані розчиненням в органічних розчинниках бітумних, полімерних та інших компонентів у суміші з наповнювачами 4. Монтажні піни - полімерні склади, отверждающиеся на повітрі, насичені під тиском газом ПИТАННЯ 57: ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НАМАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ПИТАННЯ 58: ДОВГОВІЧНІСТЬ І СТАРІННЯ МАТЕРІАЛІВ. ПИТАННЯ 59: БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ.

34. Мінеральні в'яжучі речовини. Загальні відомості. 35. Різновиди в'яжучих речовин. 3б. Класифікація неорганічних мінеральних в'яжучих речовин. 37. Повітряні в'яжучі речовини. 38. Показники якості в'яжучих речовин. 39. Вапняні в'яжучі речовини. 40. Теорія тверднення мінеральних в'яжучих. 41. Портландцемент. Сировина. Випал. 42. Різновиди портландцементу. 43. Бетон. Загальні відомості. 44. Класифікація бетонів. 45. Заповнювачі для бетонів. 46. Властивості бетонів. Властивості бетонної суміші. 47. Будівельні розчини. Класифікація. 48. Збірний залізобетон. 49. Теплоізоляційні матеріали. Загальні відомості. 50. Будівельні матеріали спеціального призначення. 51. Акустичні і звукопоглинальні матеріали. 52. Матеріали на основі органічних в'яжучих. Бітуми і дьогті. 53. Покрівельні та гідроізоляційні рулонні матеріали. 54. Полімерні будівельні матеріали. Сировина для виготовлення. Способи отримання. Властивості. 55. Різновиди покрівельних матеріалів. 56. Герметизуючи матеріали. 57. Фактори, що впливають на матеріали спеціального призначення. 58. Довговічність і старіння матеріалів. 59. Будівельні матеріали та вироби для несучих і огороджувальних конструкцій. 60. Застосування будівельних матеріалів і виробів для зовнішньої обробки будівель. 61. Застосування будівельних матеріалів і виробів для внутрішнього оздоблення будинків. 62. Стандартизація будівельних матеріалів.

ПИТАННЯ 54: ПОЛІМЕРНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. СИРОВИНА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ. ВЛАСТИВОСТІ. Штучні полімери - високомолекулярні сполуки, одержувані в процесі хімічних реакцій. Природні полімери - складні суміші високомолекулярних вуглеводнів та їх неметалевих похідних (бітуми і дьогті) Матеріали на основі полімерів можуть бути: Тверді Пластично-в'язкі (мастики) Рідкотекучі (лаки, фарби) Термопластичні полімери - багаторазово розм'якшуються і твердіють (Недоліки: Низькі теплостійкість і поверхнева твердість, тендітні, текучі, схильні до старіння) - поліетилен, поліпропілен, полістирол і т.д. Термореактивні полімери - поліефірні, епоксидні, фенолоальдегідние і т.д. Сировина 1. Полімери 2. Пластифікатори 3. Наповнювачі 4. Каталізатори 5. Стабілізатори 6. Барвники

Застосування 1. Оздоблювальні матеріали 2. Плівки 3. покрівельні матеріали (толь, ізол, руберойд) 4. Пластик 5. покриття для підлоги (лінолеум) і т.д.

Способи отримання 1. Полімеризація - процес з'єднання мономеру - без зміни хімічних властивостей і виділення побічних продуктів 2. Поліконденсація Основи технології 1. Дозування 2. Перемішування 3. Формування - екструзівний спосіб, пресування, лиття під тиском, вакуум-формування, каландрування 4. Оздоблення лицьової поверхні - забарвлення, аплікація, тиснення і т.д.

ПИТАННЯ 1: ОСНОВНИЕПОНЯТІЕ І ВИЗНАЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ. Класифікація БМ: 1) Природні (камінь, дерево); 2) Штучні (цегла, скло, бетон). Всі будівлі складаються і однакових за призначенням частин: 1) Фундамент; 2) Каракас; 3) Огороджувальні конструкції; (Будівельні матеріали можуть існувати в природі, а будівельні вироби - це продукт діяльності людини.) ПИТАННЯ 2: КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. За призначенням матеріали бувають: 1) Конструктивні - які сприймають основне навантаження будівельних конструкцій; 2) Конструкційно-оздоблювальні (облицювальна цегла); 3) Оздоблювальні матеріали (плитки, пластик); 4) Тепло-ізоляційні (вогнетривку цеглу) - захист від втрати тепла; 5) Акустичні (звукопоглинальні); 6) Гідроізоляційні і покрівельні; 7) Герметизуючі; 8) Матеріали спеціального призначення. Крім того, виділяють окрему групу матеріалів загального призначення - що мають кілька функцій ПИТАННЯ 3: КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ З ПОХОДЖЕННЯМ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОЗНАКОЮ. В основу класифікації за технологічною ознакою покладені вид сировини, з якого отримують матеріал, і спосіб виготовлення. За способом виготовлення розрізняють матеріали: 1) Спікання (кераміка, цемент); 2) плавленням (скло, метали); 3) замонолічування з допомогою в'яжучих речовин (бетони, розчини) 4) Механічної обробкою природної сировини (природний камінь, матеріали з деревини)

4. Мастикові покрівельні покриття - отримують при нанесенні на підставу жідковязкіх олігомерних продуктів, які, отверждаясь, суцільну еластичну плівку. Гідоізоляційні матеріали - матеріали, призначені для запобігання будівельних конструкцій від контакту з водою, поглинання води або від фільтрації води через них. Види гідроізоляційних матеріалів 1. Рідкі гідроізоляційні матеріали Просочувальні матеріали - рідини проникаючі в пори поверхневих шарів матеріалу і утворюють там водонепроникні бар'єри Бітуми і дьогті Бітумні емульсії Просочення мономерами Кремнійорганічні рідини Ін'єкційні матеріали - нагнітають в пори ізолюється матеріалу Плівкоутворювальні матеріали - вязкожидкого склади, які після нанесення на ізольовану поверхню утворюють на ній водонепроникну плівку 2. Пастоподібні гідроізолюючі матеріали - використовують як тих, що тинкують і приклеювальні. а. Мастики - отримують змішуванням органічних в'яжучих з мінеральними наповнювачами і спеціальними добавками (пластіфіцірующімі, структурирующими і т.д.). б. Пасти - отримують на основі бітумів і дьогтів шляхом їх диспергування в присутності твердого емульгатора 3. Пружно-пластичні гідроізоляційні матеріали (аналогічно покрівельним рулонним матеріалам) 4. Гидростеклоїзол - бітумний гідроізоляційний матеріал складається з скловолокнистої основи, на яку з двох сторін нанесений шар бітумного в'яжучого, що складається з бітуму, мінерального наповнювача і пластифікатора-мягчители.

ПИТАННЯ 4: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ. Фізичні властивості матеріалів характеризують його поведінку під впливом фізичних факторів. Фізичні властивості 1. Вологість - вміст вологи в матеріалі в даний момент, віднесене до одиниці маси матеріалу в сухому стані     m1- Маса в природному стані, m2 - маса висушеного матеріалу 2. Водопоглинання - здатність матеріалу поглинати вологу і утримувати її в своїх порах.     m1 - Маса матеріалу насиченого водою, m2 - маса сухого матеріалу 3. Гігроскопічність - здатність матеріалу поглинати водяну пару з повітря 4. Влагоотдача - здатність матеріалу втрачати вологу що знаходиться в її порах 5. Морозостійкість - здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання без ознак руйнування. 6. Теплопровідність - здатність матеріалу передавати теплоту крізь свою товщу від жодної своєї поверхні до іншої. (Кількість теплоти, яку здатний передати матеріалу через 1 м2 поверхні при товщині 1 м і різниці температур на поверхнях 1 До протягом 1 с) 7. Теплоємність - здатність матеріалу поглинати при нагріванні теплоту. Характеризується питомою теплоємністю. 8. Теплове розширення - здатність матеріалу розширюватися при нагріванні та стискатися при охолодженні. (Характеризується температурними коефіцієнтами об'ємного і лінійного розширення) 9. Вогнестійкість - здатність матеріалу витримувати без руйнування вплив вогню і води в умовах пожежі За ступенем вогнестійкості розрізняють: а) Неспалені б) важкоспалимих в) згоряє

10. Вогнетривкість - здатність матеріалу тривалий час працювати в умовах високих температур без деформації і розм'якшення 11. Звукопровідність 12. Звукопоглинання

Бітуми застосовують:  1. Для фундаментів і несучих конструкцій 2. Як покрівельний матеріал 3. Як гідроізолюючий матеріал Дьоготь - продукт конденсації пароподібних речовин утворюються при розкладанні кам'яного вугілля, торфу, деревини, в умовах високої температури без доступу повітря, при цьому хімічна структура речовини повністю змінюється Дьоготь - продукт сухої перегонки твердих видів палива

ПИТАННЯ 53: ПОКРІВЕЛЬНІ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ РУЛОННІ МАТЕРІАЛИ Покрівельні матеріали - матеріали на основі бітумних, полімербітумних, і полімерних сполучних призначені для покриття дахів будівель Види покрівельних матеріалів 1. Рулонні матеріали - полотна шириною 1 м і довжиною 7-20 м а. Толь - картон, просочений і покритий з двох сторін дьогтем б. Пергамін - покрівельний картон, просочений розплавленим легкоплавким бітумом в. Руберойд - багатошаровий покрівельний матеріал отримується так само як і пергамін + наноситься з двох сторін шар тугоплавкого бітуму наповненого мінеральним порошком. 2. Штучні і листові матеріали - дрібнорозмірні смуги і листи а. М'яка черепиця - штучний матеріал, що отримується на основі традиційних матеріалів, шляхом вирубки з полотна фігурних смуг, які при укладанні нагадують крівлю з натурального шиферу або дранки б. Хвилясті бітумно-картонні листи - штучний матеріал для покрівель представляє собою гнучкі листи розміром 2000х1000 мм і товщиною 3 мм, вагою близько 6 кг Ліст - хвилястий картон, просочений бітумом і з лицьового боку, пофарбований атмосферостійкою полімерною фарбою.

3. Мембранні покриття - для покрівель з малим ухилом, міцними і щільними підставами. Головна перевага - швидкість пристрою покрівельних покриттів великих площ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.