Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

  1. Визначити геометричні показники природної освітленості робочого місця в лабораторії (світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце, кут затемнення і отвору) і дати гігієнічну оцінку одержаним результатам.

  2. Визначити коефіцієнт природної освітленості в лабораторії за допомогою люксметра і дати гігієнічну оцінку одержаним результатам.

  3. Визначити штучну освітленість в лабораторії за допомогою люксметра і дати гігієнічну оцінку одержаним результатам.

  4. Визначити штучну освітленість у приміщенні розрахунковим методом за даними ситуаційної задачі і дати гігієнічну оцінку одержаним результатам.

Задача. Визначити середню горизонтальну освітленість у шкільному класі з площею 50 м2 за умови, що освітлення здійснюється шістьма світильниками “Люцетта” (напіввідбите світло) з потужністю ламп 200 Вт в кожному, напруга в мережі - 220 В.

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%).

Контрольні завдання

Визначити штучну освітленість, дати її гігієнічну оцінку в приміщеннях різного призначення і запропонувати оздоровчі заходи:

Варіант

Призначення приміщення

Кількість світиль-ників у приміщен-ні

Кількість ламп у світильнику та їх по-тужність, Вт

Площа примі-щення, м2

Освітленість, лк, при витраті енергії 10 Вт/м2

1

Лікарняна палата

2

1  100

28

23

2

Лікарняна палата

4

1  100

28

23

3

Операційна

4

4  200

36

29,5

4

Операційна

6

4  200

36

29,5

5

Житлова кімната

1

5  100

20

23

Тема 5. Методика визначення концентрації со2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень

Актуальність теми

Вуглекислий газ служить непрямим показником антропогенного забруднення повітря приміщень, критерієм ступеня чистоти повітряного середовища, за яким можна судити про санітарний стан повітря приміщень. Величина окисності повітря використовується як показник забруднення повітря органічними речовинами. Інтегральним показником ступеня органічного забруднення повітря житлових приміщень є його окисність, яку слід використовувати для оцінки санітарного стану повітря.

Навчальні цілі

Знати гігієнічне значення компонентів атмосферного повітря та механізм впливу різних концентрацій вуглекислого газу на організм. Засвоїти методи визначення вуглекислого газу у повітрі та окисності повітря. Вміти проводити гігієнічну оцінку стану повітряного середовища приміщень за вмістом СО2 і величиною окисності та розробляти оздоровчі заходи.

Знати гігієнічне значення летких органічних антропотоксинів та механізм їх впливу на організм людини.

Вміти проводити оцінку якості повітря приміщень за окисністю.