Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М-реан.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
205.82 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені данила галицького

кафедра загальної хірургії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

для студентів ІІІ курсу медичного факультету

МОДУЛЬ 1

ВВЕДЕННЯ У ХІРУРГІЮ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Загальна анестезіологія та реанімація.

Тема 12

Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

Навчальна дисципліна:

з а г а л ь н а х і р у р г і я

ІІІ курс медичний факультет

Спеціальність: 7.110101 - “Лікувальна справа”

7.110104 – “Педіатрія”

7.110105 – “Медико-профілактична справа”

кількість годин 2

Методичну розробку склав

доцент Лисюк Ю.С.

Львів, 2010

Методичні вказівки затверджені на засіданні Центральної методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 41 від 28.05.2010 р.

Редактор – доктор медичних наук, професор В.П.Андрющенко

Рецензент – доктор медичних наук, професор Н.І.Бойко

Відповідальний за випуск – доктор медичних наук,

академік М.Р.Гжегоцький

© Ю.С.Лисюк, 2010

1. Актуальність теми.

Важливість вивчення теми зумовлена значною частотою виникнення клінічних ситуацій із раптовою зупинкою серця чи дихання, що детермінує необхідність виконання реанімаційних дій навіть при відсутності відповідного обладнання. На дошпитальному етапі та в побуті важливу роль у наданні невідкладної допомоги потерпілому може відіграти реаніматор – людина, яка виконує реанімацію. Це зумовлює необхідність оволодіння навичками реанімаційних заходів медперсоналом різних рівнів підготовки та всіх спеціаль­ностей, а від якості надання негайної допомоги значною мірою залежить і безпосередній результат лікування.

2. Тривалість заняття : 2 год.

3. Навчальна мета.

Знати (теоретичні питання):

 • поняття реаніматологія, реанімаційні заходи;

 • поняття про термінальні стани;

 • патофізіологічні зміни при термінальних станах;

 • критерії клінічної смерті;

 • ознаки біологічної смерті;

 • показання до реанімаційних заходів;

 • порядок і правила проведення реанімаційних заходів;

 • методи відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів;

 • критерії ефективності ШВЛ, непрямого масажу серця;

 • показання до припинення реанімаційних заходів;

 • особливості виконання реанімації дітям, людям похилого віку, при утопленні, ураженні електричним струмом, механічній асфіксії, раптовій зупинці серця;

 • подальша тактика після успішної реанімації;

 • основні ускладнення реанімаційних заходів;

 • патогенез та перебіг післяреанімаційної хвороби.

Вміти:

 • діагностувати термінальні стани;

 • діагностувати клінічну смерть;

 • діагностувати біологічну смерть;

 • визначити показання до початку і звершення реанімаційних заходів;

 • забезпечити прохідність дихальних шляхів;

 • забезпечити непрямий масаж серця;

 • призначити інтенсивну терапію термінальних станів;

 • надати допомогу при утопленні, повішенні, електротравмі, механічній асфіксії, раптовій зупинці серця;

 • забезпечити стабільне бокове (відновлювальне) положення хворого.

Практичні навички:

 • оцінка стану свідомості;

 • оцінка зіничного рефлексу;

 • оцінка пульсації на магістральних судинах;

 • техніка звільнення дихальних шляхів від сторонніх тіл;

 • техніка забезпечення прохідності дихальних шляхів;

 • методика потрійного прийому Сафара;

 • техніка штучного дихання рот до рота;

 • техніка штучного дихання рот до носа;

 • техніка непрямого масажу серця у дорослих і дітей;

 • методика конікотомії та трахеотомії;

 • оволодіти реанімаційними заходами за схемою АВС;

 • виконати серцево-легеневу реанімацію одним реаніматором;

 • виконати серцево-легеневу реанімацію двома реаніматорами;

 • контролювати ефективність непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень;

 • забезпечити стабільне бокове (відновлювальне) положення хворого.

4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

Нормальна анатомія

Знати будову серця та дихальних шляхів

Нормальна фізіологія

Знати функції органів та систем організму людини

Топографічна анатомія

Знати топографо-анатомічні особливості верхніх дихальних шляхів

Патологічна фізіологія

Знати патогенез термінальних станів