Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М-рани.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
188.42 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Львівський національний медичний університет імені данила галицького

кафедра загальної хірургії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

для студентів ІІІ курсу медичного факультету

МОДУЛЬ 1

ВВЕДЕННЯ У ХІРУРГІЮ. НЕВІДКЛАДНІ ХІРУРГІЧНІ СТАНИ. ОСНОВИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

Травматизм та ушкодження

Тема 14-15

Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Інфіковані рани.

Навчальна дисципліна:

з а г а л ь н а х і р у р г і я

ІІІ курс медичний факультет

Спеціальність: 7.110101 - “Лікувальна справа”

7.110104 – “Педіатрія”

7.110105 – “Медико-профілактична справа”

кількість годин 4

Методичну розробку склав

асистент Мельников В.А.

асистент Когут Л.М.

Львів, 2010

Методичні вказівки затверджені на засіданні Центральної методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького № 39 від 11.12.2009 р.

Редактор – доктор медичних наук, професор В.П.Андрющенко

Рецензент – доктор медичних наук, професор Н.І.Бойко

Відповідальний за випуск – доктор медичних наук,

академік М.Р.Гжегоцький

© В.А.Мельников, Л.М. Когут, 2010

1. Актуальність теми.

Важливість вивчення теми "Рани" зумовлена частотою і по­ширеністю цієї патології серед усіх верств населення. Смерт­ність спричинена відкритими пошкодженнями по Україні скла­дає 8 - 15,06 % (О.О. Шалімов, 2000) і не має тенденції до зни­ження. Тому знання клініки та діагностики ран, вміння встановити їх характер, своєчасно надати першу медичну та лікарську допомогу, вміти виконати хірургічну обробку, необхідні в підготовці лікарів будь-якого фаху, від правильних дій лікаря залежить доля хворого. А отже кожен медик повинен знати типові прояви ранових ус­кладнень і головні принципи лікування відкритих пошкоджень.

2. Тривалість заняття: 4 год.

3. Навчальна мета.

Знати (теоретичні питання):

 • основні історичні етапи в лікуванні ран та ранової інфекції

 • визначення та класифікацію рани

 • морфологічні та біохімічні зміни в ранах

 • клінічні симптоми ран

 • поняття первинної хірургічної обробки ран

 • методи лікування чистої рани

 • види загоювання ран, види первинних швів

 • поняття інфікованої рани

 • перебіг ранового процесу в гнійній рані

 • поняття хірургічної обробки гнійної рани

 • методи лікування гнійної рани

 • види дренування гнійної рани

 • види вторинних швів

 • способи пластичного закриття ран

 • сучасні засоби, що застосовуються в лікуванні ран

Вміти:

 • оцінити стан хворого з раною

 • встановити правильний діагноз залежно від характеру рани

 • вміти надати першу медичну допомогу постраждалому з раною

 • спланувати лікувальну програму пацієнтам з різними видами ран (знеболення, зупинка кровотечі, іммобілізація)

 • встановити доцільність введен­ня ППС та антирабічної вакцини

 • виконувати елементи первинної хірургічної обробки ран

 • проводити лікування чистої рани в післяопераційному періоді

 • техніку хірургічної обробки гнійної рани

 • проводити лікування гнійної рани в післяопераційному періоді

 • встановити показання для накладення швів (первинних, вторинних)

 • встановити показання для зняття швів

 • встановити показання для пластичного закриття ран

Практичні навички:

 • провести обстеження хворих з різними видами ран

 • оволодіти технікою проведення первинної хірургічної обробки рани

 • оволодіти технікою проведення перев’язки чистої рани

 • оволодіти технікою проведення перев’язки гнійної рани рани

 • оволодіти технікою накладення швів (первинних, вторинних)

 • оволодіти технікою зняття швів