Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Контрольні завдання

  1. Розрахуйте інтенсивність ультрафіолетового випромінювання в біологічних, фотохімічних і фізичних одиницях, а також оптимальну фізіологічну та профілактичну дозу в цих же одиницях, якщо ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя через 20 год після локального опромінення лампою ЛЕ - 30 розвинулось під: а) першим, б) другим, в) третім, г) четвертим, д) п’ятим, е) шостим віконцем біодозиметра Горбачова.

  2. Одержання еритемної дози ультрафіолету від лампи ЛЕ – 30 забезпечується на протязі 2 хв на відстані 0,5 м від джерела. Розрахуйте, яка тривалість опромінення повинна бути для отримання профілактичної дози на відстані: а)1 м, б) 2 м, в) 3 м, г) 4 м, д) 5 м, е) 6 м від джерела.

  3. Одержання еритемної дози ультрафіолету від лампи ЛЕ – 30 на відстані 0,5 м забезпечується упродовж 2 хв. Розрахуйте, на якій відстані від опромінювача потрібно розмістити групу дітей, щоб отримати профілактичну дозу за: а) 5 хв, б) 4 хв, в) 3 хв.

4.Ситуаційні задачі: Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. та ін. Гігієна та екологія. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 50.

Тема 3. Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості, швидкості руху повітря, їх впливу на теплообмін. Дослідження барометричного тиску

Актуальність теми

Профілактика патологічних станів (перегрівання, тепловий удар, переохолодження), етіологічним чинником яких є порушення рівноваги між теплопродукцією і тепловіддачею організму внаслідок впливу несприятливих поєднань температури і вологості повітря, грунтується на гігієнічній оцінці температурно-вологісного режиму середовища та його регламентуванні у приміщеннях. Різкі коливання барометричного тиску стають причиною гірської, висотної та кесонної хвороб.

Забезпечення гігієнічних вимог до швидкості руху повітря в приміщенні є одним із заходів профілактики порушень теплообміну організму. Гігієнічна оцінка природної та штучної вентиляції є важливою передумовою забезпечення оптимального мікроклімату та хімічного складу повітря приміщень. Гігієнічна оцінка напрямку руху атмосферного повітря необхідна для раціонального розташування житлових будинків, дитячих, лікувальних закладів, зон відпочинку відносно промислових підприємств та інших джерел забруднення атмосферного повітря та шуму.

Навчальні цілі

Знати механізми впливу температури, вологості, барометричного тиску на організм. Засвоїти методи дослідження температури, вологості, барометричного тиску. Вміти проводити гігієнічну оцінку температурно-вологісного режиму приміщень різного призначення та розробляти оздоровчі заходи.

Знати механізм впливу швидкості руху повітря на організм, гігієнічне значення напрямку руху атмосферного повітря та вентиляції приміщень. Засвоїти методи дослідження швидкості та напрямку руху повітря й ефективності вентиляції приміщень. Вміти проводити гігієнічну оцінку швидкості руху повітря у приміщеннях різного призначення, напряму його руху у відкритій атмосфері та ефективності вентиляції приміщень і розробляти оздоровчі заходи.