Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

 1. Діапазон довжини хвиль ультрафіолетової частини сонячного спектра біля земної поверхні.

 2. Біологічний вплив довгохвильового, середньохвильового і короткохвильового ультрафіолетового випромінювання.

 3. Принцип біологічного, фотохімічного і фотоелектричного методів дослідження ультрафіолетового випромінювання.

 4. Поняття про біодозу, профілактичну і оптимальну дозу ультрафіолетового випромінювання.

 5. Призначення, будова і принцип дії ультрафіолетметра, біодозиметра Горбачова.

 6. Ультрафіолетова недостатність, умови її виникнення та профілактика.

 7. Використання ультрафіолетового випромінювання для санації повітряного середовища.

 8. Вплив надмірного ультрафіолетового випромінювання на організм та його профілактика.

Контрольні тести

 1. Біодоза ультрафіолетового опромінення - це:

а) одиниця виміру УФ-радіації, що викликає еритему; б) найменша доза, що викликає еритему через 8 - 20 год після опромінення; в) мінімальна добова профілактична антирахітична доза; г) доза, що викликає опромінення через 5 - 10 хв після опромінення; д) доза, що викликає еритему упродовж 1 год після опромінення.

2. Діапазон ультрафіолетової складової сонячного спектра, що сягає земної

поверхні:

а) 400 - 700 нм; б) 2 - 400 нм; в) 290 - 400 нм; г) 760 - 1500 нм;

д) 760 - 3000 нм.

3.Ультрафіолетові промені зони В викликають:

а) слабкий загальностимулюючий ефект;б) виражений загальностимулюючий

ефект; в) антирахітичний ефект; г) пігментоутворювальний ефект;

д) тепловий ефект; е) онкогенний ефект.

4. Ультрафіолетові промені зони А викликають:

а) слабкий загальностимулюючий ефект; б) виражений загальностимулюючий

ефект; в) антирахітичний ефект; г) пігментоутворювальний ефект;

д) тепловий ефект; е) онкогенний ефект.

5. Ультрафіолетові промені зони С переважно викликають:

а) сильний бактерицидний ефект; б) тепловий ефект;

в) пігментоутворювальний ефект; г) онкогенний ефект.

6. Фізичний прилад для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового

випромінювання:

а) ультрафіолетметр; б) актинометр; в) люксметр; г) ерметр;

д) уфіметр; е) біодозиметр Горбачова; ж) піранометр.

7.Мінімальна добова профілактична доза ультрафіолетового випромінювання

дорівнює:

а) 1/8 біодози; б) 1/2 - 1/4 біодози; в) біодозі; г) 600 - 800 мкВт/см2;

д) 75 - 100 мкВт/см2; е) 200 - 400 мкВт/см2;

8.Оптимальна фізіологічна доза ультрафіолетового випромінювання

дорівнює:

а) 1/8 біодози; б) 1/2 - 1/4 біодози; в) біодозі; г) 600 - 800 мкВт/см2;

д) 75 - 100 мкВт/см2; е) 200 - 400 мкВт/см2;

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 1. Визначити індивідуальну величину біодози від штучного джерела за допомогою біодозиметра Горбачова, розрахувати профілактичну і оптимальну дозу ультрафіолетового випромінювання.

 2. Визначити інтенсивність ультрафіолетового випромінювання від штучного джерела за допомогою фотохімічного (щавлевокислого) методу та перерахувати у величини еритемної, оптимальної і профілактичної дози.

 1. Визначити інтенсивність ультрафіолетового випромінювання від штучного джерела за допомогою ультрафіолетметра та перерахувати у величини еритемної, оптимальної і профілактичної дози.

 2. Визначити профілактичну дозу штучного ультрафіолетового опромінення за даними ситуаційної задачі.

Задача. Одержання еритемної дози ультрафіолетового випромінювання від лампи ЛЕ-30 забезпечується упродовж 4 хв на відстані 2 м від джерела. Розрахуйте, яка тривалість опромінення повинна бути для отримання профілактичної дози на відстані 4 м від лампи.

Профілактичну дозу розраховують за формулою

Х = 1/8 А (В/С)2,

де Х - профілактична доза, хв; А - еритемна доза на стандартній відстані, хв; С - стандартна відстань в м, на якій визначалась еритемна доза; В - відстань в м, де будуть розставлені пацієнти.

 1. Визначити режими проведення сонячних та небесних ванн з метою профілактичного ультрафіолетового опромінення дітей за даними ситуаційної задачі.

Задача. Який режим сонячних ванн треба застосовувати для дитини віком 1 рік у квітні?

 1. Оцінити ефективність санації повітря ультрафіолетовою бактерицидною лампою за даними ситуаційної задачі.

Задача. Для санації повітря в шкільному класі (площа 50 м2, висота 3,5 м) в період епідемії грипу використовували опромінювач з прямою ртутно-кварцевою лампою ПРК упродовж 1 год. Посів повітря до і після опромінювання здійснювали приладом Кротова (швидкість посіву 20 л/хв упродовж 10 хв) на м’ясо-пептонний агар з подальшим термостатуванням упродовж 24 год. Дати гігієнічну оцінку ефективності санації, якщо до санації проросло 65 колоній, а після - 12.

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%)