Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Тема 8. Методи і засоби очищення, знезаражування води при централізованому і децентралізованому водопостачанні

Актуальність теми

Поліпшення якості води дає змогу звільнити воду від небезпечних мікроорганізмів, завислих частинок, гумінових сполук, газів з неприємним запахом, токсичних і радіоактивних речовин. Застосування різних методів поліпшення якості води дозволяє максимально використовувати водні ресурси місцевості і забезпечувати населення доброякісною водою.

Навчальні цілі

Засвоїти загальні та спеціальні методи очищення води. Засвоїти методи знезаражування води. Знати вимоги до хлорного вапна. Вміти провести когуляцію води та дослідити вміст активного хлору в хлорному вапні, вміти прохлорувати воду за величиною хлорпотреби.

Базові знання, вміння та навики

Знати склад хлорного вапна та хімічні властивості хлору. Вміти визначити кількість хлору методом йодометрії (неорганічна хімія).

Зміст теми

Гігієнічне значення покращання якості питної води. Спеціальні методи очищення (кондиціювання) води. Реагентні та безреагентні методи знезаражування води. Гігієнічне значення хлорного вапна, гігієнічні вимоги, правила зберігання, методика дослідження. Порівняльна гігієнічна характеристика різних видів хлорування води. Методика звичайного хлорування води (за хлорпотребою). Гігієнічне значення та методика визначення залишкового хлору у водопровідній воді.

Рекомендована література

Основна

 1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С. 179-205.

 2. Даценко І.І, Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології.- К: Здоров’я, 1999.- С. 190-220.

 3. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять /За ред. І.І. Даценко.- Львів: Світ, 2001.- С. 124-128.

Додаткова:

 1. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять./За ред. І.І. Даценко -Львів: Світ, 1992.- С. 75-79.

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

 1. Методи покращення якості питної води, гігієнічне значення.

 2. Класифікація методів очищення питної води

 3. Загальні методи очищення питної води

 4. Коагуляція води, її сутність, гігієнічне значення. Флокулянти

 5. Фільтрація води, види фільтрів, їх будова, порівняльна гігієнічна оцінка.

 6. Спеціальні методи очищення (кондицювання) води - знезалізнення, опріснення, дезодорація, пом’якшення, фторування, дефторування

 7. Гігієнічне значення знезаражування питної води. Порівняльна гігієнічна характеристика реагентних та безреагентних методів знезаражування питної води.

 8. Гігієнічні вимоги до хлорного вапна. Активний хлор, його гігієнічне значення, методика визначення.

 9. Хлорування води за величиною хлорпотреби. Хлорпоглинання води. Гігієнічне значення та методика визначення залишкового вільного хлору.

 10. Гігієнічна оцінка різних методів хлорування води.

Контрольні тести

 1. До загальних методів очищення води відносяться :

а) опромінення УФ; б) озонування; в) опріснення; г) фторування-дефторування; д) фільтрація; е) знезалізнення; є) пом’якшення; ж) коагуляція; з) відстоювання.

 1. До спеціальних методів очищення (кондиціювання) води відносяться:

а) опромінення УФ; б) озонування; в) опріснення; г) фторування-дефторування; д) фільтрація; е) знезалізнення; є) пом’якшення; ж) коагуляція; з) відстоювання.

 1. Для коагуляції води використовують:

а) активований окис алюмінію; б) сірчанокислий алюміній; в) активовану кремнієву кислоту; г) поліакріламід; д) поліфосфати; е) хлорне залізо; є) гіпохлорид кальцію; ж) сірчанокислий марганець.

 1. До флокулянтів належать :

а) активований окис алюмінію; б) сірчанокислий алюміній;

в) активована кремнієва кислота; г) поліакріламід; д) поліфосфати;

е) хлорне залізо; є) гіпохлорид кальцію; ж) сірчанокислий марганець.

 1. Знезаражування води - це усунення із води:

а) бруду; б) неприємного запаху; в) завислих речовин;

г) патогенних мікроорганізмів; д) отруйних речовин.

 1. Методи знезаражування води поділяються на :

а) фізичні; б) хімічні; в) біологічні; г) механічні; д) епідеміологічні.

 1. До безреагентних методів знезаражування води відносяться :

а) кип’ятіння; б) опромінення УФ; в) озонування; г) хлорування;

д) йодування; е) дія струмів високої частоти; ж) коагуляція; з) фільтрація.

 1. До реагентних методів знезаражування води відносяться :

а) кип’ятіння; б) опромінення УФ; в) озонування; г) хлорування;

д) йодування; е) дія струмів високої частоти; є) коагуляція; ж) фільтрація.

 1. Найпростішим та найефективнішим методом знезаражування індивідуальних запасів води є:

а) кип’ятіння; б) опромінення УФ; в) озонування; г) хлорування;

д) йодування; е) дія струмів високої частоти; є) коагуляція; ж) фільтрація.

 1. Для знезаражування води УФ використовують промені довжиною, нм :

а) 50; б) 100; в) 150; г) 250; д) 350.

 1. Активною речовиною хлорного вапна є :

а) НСl ; б) НОСl; в) ОСl; г) СаО; д) Са(ОН)2.

 1. Оптимальний вміст активного хлору у хлорному вапні становить , % :

а) 55; б) 45; в) 35; г) 20; д) 10.

 1. Мінімально допустимий вміст активного хлору (%) у хлорному вапні для знезараження води становить:

а) 15; б) 20; в) 25 г) 30; д) 35.

 1. Контакт води з хлором для надійного знезаражування води повинен становити, хв.:

а) 10; б) 30; в)60; г) 90; д) 120.

 1. Свідченням того, що вода правильно прохлорована є:

а) наявність запаху хлору; б) відсутність запаху хлору; в) відсутність залишкового хлору; г) наявність залишкового хлору в межах 0,1-0,3 мг/дм3; д) наявність залишкового хлору в межах 0,3-0,5мг/дм3.

 1. Вміст вільного залишкового хлору (мг/дм3) у воді повинен становити :

а) відсутність; б) 0,1-0,2; в) 0,3-0,5; г) 0,5-0,8; д) 0,8-1,2.

Контрольні задачі

Розрахувати величину хлорпотреби води за даними задачі:

 1. Для хлорування води у воду внесли 75 мг/дм3 активного хлору. Через 30 хв. кількість залишкового хлору становила 15 мг/дм3

 2. Для хлорування води у воду внесли 50 мг/дм3 активного хлору. Через 15 хв залишковий хлор дорівнював 0,2 мг/дм3.

 3. Для хлорування води до води внесли 70 мг/дм3 активного хлору. Через 30 хв. кількість залишкового хлору становила 0,5 мг/дм3.

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)