Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

 1. Методи гігієнічних досліджень чинників довкілля.

 2. Методи, що використовуються в гігієні для вивчення впливу факторів довкілля на організм людини.

 3. Форми санітарного нагляду їх сутність, принципи проведення.

 4. Основи санітарного законодавства України.

 5. Функції та завдання лікаря-лікувальника з санітарного нагляду за об’єктами різного призначення.

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня засвоєння знань за темою (контрольні питання)

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 1. Ознайомитись з організацією навчального процесу (дисципліна, підготовка до занять і порядок їх виконання, оформлення протоколів досліджень, самостійна робота, рекомендована література, правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії).

 2. Скасти графологічну схему “Класифікація методів гігієнічних досліджень”.

 3. Скласти графологічну схему “Структура санітарної організації України”.

 4. Ознайомитись з законом України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Положенням про санітарно-епідеміологічну службу України”, іншими документами санітарного законодавства.

Матеріали контролю рівня практичних вмінь та навиків

(заключний етап заняття - 15%)

Контрольні тести

1. Запобіжний санітарний нагляд  це нагляд за об’єктами на стадії:

а) експлуатації; б) проектування; в) будівництва;

г) проектування , будівництва та введення в експлуатацію; д) оцінки якості санітарно-гігієнічних норм на робочих місцях.

2. Поточний санітарний нагляд – це нагляд за об’єктами на стадії:

а) експлуатації; б) проектування; в) будівництва;

г) введення в експлуатацію; д) вибору ділянки під забудову.

3. Найстаріший метод гігієнічних досліджень:

а) фізичний; б) хімічний; в) мікробіологічний; г) натурного експерименту;

д) описовий.

Тема 2. Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетового (УФ) випромінювання і його використання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища

Актуальність теми

Ультрафіолетове випромінювання має велике значення у системі профілактичних і терапевтичних заходів, оскільки може зумовлювати як корисний так і негативний вплив на здоров’я людей. Розрізняють біогенні (D-вітаміноутворювальна або антирахітична дія, еритемна або загальностимулюча дія, пігментоутворювальна дія) та абіогенні (бактерицидна, фотоофтальмологічна, алергенна, канцерогенна дія) ефекти спричинені ультрафіолетовим випромінюванням. З метою попередження надлишкового впливу ультрафіолетового випромінювання, а також для профілактика ультрафіолетової недостатності здійснюється гігієнічна оцінка та регламентування. Ультафіолетове випроміннювання є дієвим засобом знезаражування питної води та широко застосовується у медичній практиці для санації повітря з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Навчальні цілі

Знати механізм впливу ультрафіолетового випромінювання. Засвоїти методи дослідження ультрафіолетового випромінювання. Вміти проводити гігієнічну оцінку ультрафіолетового випромінювання та розробляти оздоровчі заходи.

Базові знання, вміння та навики

Знати роль ультрафіолетового випромінювання у синтезі вітаміну D (біохімія), основи терморегуляції (нормальна фізіологія) та причини перегрівання організму, складові сонячного спектру (загальна гігієна).

Зміст теми

Гігієнічне значення ультрафіолетового випромінювання. Методи дослідження ультрафіолетового випромінювання. Гігієнічні регламенти профілактики ультрафіолетової недостатності та переопромінення ультрафіолетом, його використання для санації повітряного середовища.

Рекомендована література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. –С. 34-50.

 1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища

школа, 1995.- С. 193 –197, 207-239.

 1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з

основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С.98 - 106, 445-446.

 1. Загальна гігієна . Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. –

Львів: Світ, 2001.- С. 74-84.

Додаткова:

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з

основами екології. – К.: Здоров'я, 1999.- С. 97 - 106 .