Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Атомная физика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Ядерні реакції

 1. Ядро атома урану при радіоактивному розпаді викинуло -частинку. Скільки протонів Z залишилось у ядрі нового ізотопу ?

А) Z=90. Б) Z=238. В) Z=144. Г) Z=92. Д) Z=146.

 1. Ядро атома урану при радіоактивному розпаді викинуло -частинку. Скільки нейтронів N залишилось у ядрі нового ізотопу ?

А) N=90. Б) N=238. В) N=144. Г) N=92. Д) N=146.

 1. Визначити, в яке ядро перетворюється ядро ізотопу фосфору після викиду позитрону .

А) Б) В) Г) Д)

 1. Визначити зарядове число Z частинки, позначеною буквою Х у ядерній реакції:

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=-1. Г) Z=2. Д) Z=0.

 1. Визначити масове число А частинки, означеною буквою Х у ядерній реакції:

А) А=2. Б) А=5. В) А=3. Г) А=1. Д) А=4.

 1. Визначити, яка частинка утворюється при ядерній реакції:

А) Протон. Б) Нейтрон. В) Електрон. Г) Позитрон. Д) -частинка.

 1. Чому -частинки, що випромінюються радіоактивними препаратами, не можуть спричинити ядерні реакції у важких елементах таблиці ?

А) Завдяки їхній електричній нейтральності. Г) Завдяки їхній великій масі.

Б) Завдяки їхньому притяганню до ядра. Д) Завдяки їхньому негативному заряду.

В) Завдяки їхньому позитивному заряду.

 1. Як зміниться зарядове число ядра атома Z при викиданні з нього протона ?

А) Збільшиться на 2. Б) Зменшиться на 1. В) Не зміниться.

Г) Збільшиться на 1. Д) Зменшиться на 2.

 1. Як зміниться масове число ядра атома А при викиданні з нього протона ?

А) Збільшиться на 1. Б) Зменшиться на 2. В) Не зміниться.

Г) Збільшиться на 2. Д) Зменшиться на 1.

 1. В результаті реакції синтезу був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість протонів Z у ядрі курчатовію.

А) Z=90. Б) Z=84. В) Z=104. Г) Z=260. Д) Z=148.

 1. В результаті реакції синтезу був утворений новий елемент – курчатовій. Визначте кількість нейтронів N у ядрі курчатовію.

А) N=104. Б) N=260. В) N=246. Г) N=56. Д) N=264.

 1. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте другий продукт цієї ядерної реакції.

А) Б) В) Г) Д)

 1. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте зарядове число Z другого продукту цієї ядерної реакції.

А) Z=2. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=-1. Д) Z=0.

 1. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте масове число А другого продукту цієї ядерної реакції.

А) А=3. Б) А=5. В) А=1. Г) А=4. Д) А=2.

 1. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється -час-тинка і невідомий елемент. Визначте другий продукт цієї ядерної реакції.

А) Б) В) Г) Д)

 1. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється -час-тинка і невідомий елемент. Визначте масове число А другого продукту цієї ядерної реакції.

А) А=3. Б) А=9. В) А=5. Г) А=7. Д) А=4.

 1. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється -час-тинка і невідомий елемент. Визначте зарядове число Z другого продукту цієї ядерної реакції.

А) Z=3. Б) Z=4. В) Z=2. Г) Z=5. Д) Z=1.

 1. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється -час-тинка і невідомий елемент. Визначте кількість нейтронів N у ядрі другого продукту цієї ядерної реакції.

А) N=5. Б) N=3. В) N=7. Г) N=2. Д) N=4.

 1. У ядро ізотопу азоту ударяє -частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Ядро якого елемента утворюється в результаті цієї ядерної реакції ?

А) Б) В) Г) Д)

 1. У ядро ізотопу азоту ударяє -частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Визначте масове число А ядра нового елемента.

А) А=15. Б) А=18. В) А=14. Г) А=17. Д) А=16.

 1. У ядро ізотопу азоту ударяє -частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Визначте зарядове число Z ядра нового елемента.

А) Z=7. Б) Z=5. В) Z=8. Г) Z=6. Д) Z=9.

 1. У ядро ізотопу азоту ударяє -частинка і залишається у ньому, вибиваючи із ядра протон. Визначте кількість нейтронів N у ядрі нового елемента.

А) N=8. Б) N=10. В) N=17. Г) N=11. Д) N=9.

 1. Визначте, ядро якого елемента утворюється в результаті такої ядерної реакції: ?

А) Б) В) Г) Д)

 1. Визначте масове число A у продукті ядерної реакції: .

А) А=5. Б) А=2. В) А=4. Г) А=1. Д) А=3.

 1. Визначте зарядове число Z у продукті ядерної реакції: .

А) Z=4. Б) Z=2. В) Z=1. Г) Z=3. Д) Z=0.

 1. Визначте кількість нейтронів N у продукті ядерної реакції: .

А) N=4. Б) N=1. В) N=3. Г) N=2. Д) N=5.

 1. Радіоактивне ядро перетворюється у ядро , випромінюючи -частинку. Запишіть реакцію і визначте кількість нейтронів N у дочірньому ядрі.

А) N=88. Б) N=234. В) N=90. Г) N=144. Д) N=230.

 1. У ядро ізотопу берилію ударяє -частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Скільки протонів Z містить ядро другого її продукту ?

А) Z=6. Б) Z=4. В) Z=5. Г) Z=7. Д) Z=3.

 1. У ядро ізотопу берилію ударяє -частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Скільки нейтронів N містить ядро другого її продукту ?

А) N=10. Б) N=9. В) N=12. Г) N=8. Д) N=6.

 1. У ядро ізотопу берилію ударяє -частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Визначте масове число A ядра другого її продукту ?

А) А=11. Б) А=13. В) А=12. Г) А=8. Д) А=10.

 1. У ядро ізотопу берилію ударяє -частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Визначте зарядове число Z ядра другого її продукту ?

А) Z=3. Б) Z=6. В) Z=4. Г) Z=7. Д) Z=5.

 1. Ядро якого ізотопу утвориться із радіоактивного ізотопу після одного -розпаду та одного -розпаду ?

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 1. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро після одного -розпаду та одного -розпаду материнського радіоактивного ізотопу ?

А) Z=3. Б) Z=5. В) Z=1. Г) Z=4. Д) Z=2.

 1. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро після одного -розпаду та одного -розпаду материнського радіоактивного ізотопу ?

А) N=2. Б) N=4. В) N=1. Г) N=5. Д) N=3.

 1. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте другий її продукт.

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 1. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте кількість протонів Z у ядрі другого її продукту.

А) Z=5. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=0. Д) Z=2.

 1. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте кількість нейтронів N у ядрі другого її продукту.

А) N=3. Б) N=1. В) N=4. Г) N=2. Д) N=0.

 1. В ядро берилію ударяє -частинка і застряє у ньому, вибиваючи нейтрон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 1. Ядро берилію , захвативши дейтрон , перетворюється у ядро атома бору . Який вигляд має відповідна реакція ?

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 1. Ядро берилію , захвативши дейтрон , перетворюється у ядро атома бору . Яка частинка при цьому випромінюється.

А) Позитрон. Б) Протон. В) -частинка. Г) Нейтрон. Д) Електрон.

 1. У ядро ізотопу берилію ударяє атом гелію і застряє у ньому, вибиваючи нейтрон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте інший продукт цієї реакції.

А) . Б) В) . Г) . Д)

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте зарядове число Z іншого продукту цієї реакції.

А) Z=4. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=5. Д) Z=2.

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція: Визначте масове число А іншого продукту цієї реакції.

А) А=1. Б) А=5. В) А=3. Г) А=4. Д) А=2.

 1. Як результат захоплення -частинки ядром ізотопу азоту , з'являється невідомий елемент і протон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 1. В результаті захоплення -частинки ядром азоту з'являється невідомий елемент і протон. Визначте кількість протонів Z у ядрі невідомого елементу.

А) Z=7. Б) Z=10. В) Z=8. Г) Z=6. Д) Z=9.

 1. Як результат захоплення -частинки ядром ізотопу з'являється невідомий елемент і протон. Визначте кількість нейтронів N у ядрі невідомого елементу.

А) N=9. Б) N=7. В) N=11. Г) N=8. Д) N=10.

 1. При захваті нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп . Яка частинка випромінюються при цьому ядерному перетворенні ?

А) Дейтрон. Б) -частинка. В) Нейтрон. Г) Електрон. Д) Протон.

 1. Якого позначення бракує у рівнянні ядерної реакції: ?

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 1. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

А) Z=12. Б) Z=10. В) Z=8. Г) Z=11. Д) Z=9.

 1. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

А) N=10. Б) N=13. В) N=11. Г) N=14. Д) N=12.

 1. Визначте другий продукт ядерної реакції:

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 1. Визначте масове число А дочірнього ядра ядерної реакції:

А) А=6. Б) А=2. В)А=4. Г) А=5. Д) А=3.

 1. Визначте зарядове число Z дочірнього ядра ядерної реакції:

А) Z=5. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=4. Д) Z=2.

 1. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=5. Г) Z=2. Д) Z=4.

 1. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

А) N=2. Б) N=5. В) N=3. Г) N=1. Д) N=4.

 1. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначити масове число А ядра ізотопу натрію.

А) А=11. Б) А=24. В) А=12. Г) А=25. Д) А=13.

 1. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначити зарядове число Z ядра ізотопу натрію.

А) Z=12. Б) Z=24. В) Z=11. Г) Z=25. Д) Z=13.

 1. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначте кількість протонів Z у ядрі ізотопу натрію.

А) Z=11. Б) Z=24. В) Z=13. Г) Z=25. Д) Z=12.

 1. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначте кількість нейтронів N у ядрі ізотопу натрію.

А) N=11. Б) N=24. В) N=12. Г) N=13. Д) N=25.

 1. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити зарядове число Z ядра курчатовію.

А) Z=260. Б) Z=104. В) Z=156. Г) Z=94. Д) Z=148.

 1. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість протонів Z в ядрі курчатовію.

А) Z=104. Б) Z=148. В) Z=94. Г) Z=156. Д) Z=260.

 1. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість нейтронів в ядрі курчатовію.

А) N=260. Б) N=104. В) N=56. Г) N=94. Д) N=148.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначте кількість нейтронів N, які випромінюються в результаті реакції:

А) N=6. Б) N=18. В) N=3. Г) N=24. Д) N=9.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість протонів Z у ядрі ізотопу криптону: .

А) Z=56. Б) Z=94. В) Z=148. Г) Z=36. Д) Z=92.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість нейтронів N у ядрі ізотопу криптону: .

А) N=58. Б) N=92. В) N=56. Г) N=36. Д) N=94.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити зарядове число Z ядра ізотопу криптону: .

А) Z=148. Б) Z=94. В) Z=56. Г) Z=92. Д) Z=36.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість протонів Z у ядрі ізотопу стронцію:

А) Z=95. Б) Z=38. В) Z=54. Г) Z=146. Д) Z=57.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість нейтронів N у ядрі ізотопу стронцію:

А) N=95. Б) N=38. В) N=54. Г) N=57. Д) N=146.

 1. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити зарядове число Z ядра ізотопу стронцію:

А) Z=146. Б) Z=54. В) Z=38. Г) Z=95. Д) Z=57.

 1. Ядро атома радію викинуло -частинку. Визначити масове число A нового ізотопу.

А) А=222. Б) А=88. В) А=138. Г) А=86. Д) А=132.

 1. Ядро атома радію викинуло -частинку. Визначити зарядове число Z нового ізотопу.

А) Z=132. Б) Z=86. В) Z=138. Г) Z=88. Д) Z=222.

 1. Визначте інший продукт X ядерної реакції:

А) Б) . В) . Г) . Д) .

 1. Визначте масове число другого продукту ядерної реакції:

А) А=2. Б) А=30. В) А=4. Г) А=15. Д) А=1.

 1. Визначте зарядове число другого продукту ядерної реакції:

А) Z=4. Б) Z=15. В) Z=0. Г) Z=2. Д) Z=1.

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте інший продукт цієї реакції.

А) . Б) . В) . Г) Д)

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте масове число А другого продукту цієї реакції.

А) А=4. Б) А=7. В) А=2. Г) А=3. Д) А=1.

 1. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте зарядове число Z другого продукту цієї реакції.

А) Z=5. Б) Z=2. В) Z=4. Г) Z=1. Д) Z=3.

 1. Визначте інший продукт ядерної реакції: .

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 1. Визначте масове число А іншого продукту ядерної реакції:

А) А=2. Б) А=4. В) А=1. Г) А=3. Д) А=5.

 1. Визначте зарядове число іншого продукту ядерної реакції:

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=2. Г) Z=4. Д) Z=0.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.